Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Atomen Vad finns inuti en atom? En liten atomkärna som består

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Atomen Vad finns inuti en atom? En liten atomkärna som består"— Presentationens avskrift:

1 Atomen Vad finns inuti en atom? En liten atomkärna som består
av protoner och neutroner. Vad kallas de partiklar som finns runt kärnan? De kallas elektroner. Elektrisk laddning kan vara av två slag. Vilken laddning har elektronerna? De har negativ laddning. Vilken laddning har kärnan (protonerna)? De har positiv laddning. I en atom finns lika många positiva laddningar som negativa laddningar. Det betyder att atomen är oladdad. Man kallar det också för elektriskt neutral.

2 Elektriskt laddad kropp
Vad menas med att en kropp är elektriskt laddad? Att en kropp är elektriskt laddad innebär alltså att den har ett överskott eller ett underskott av elektroner jämfört med antalet protoner. Hur kan en kropp bli elektriskt laddad? Att en neutral kropp blir elektriskt laddad sker genom att elektroner flyttas till eller från kroppen. På bilderna är det en hand som gnuggar en plastfilm med ett ylletyg. Försök beskriva vad som sker på bilderna förutom det. En plastfolie blir negativt laddad, då den gnids med ett ylletyg. Negativa laddningar flyttas över från ylletyget till folien.

3 Elektriskt laddad kropp
Om man håller två st. plastfolier mot varandra händer ingenting. De varken attraherar eller repellerar varandra. Vad betyder attraherar? Attraherar betyder drar sig till varandra. Vad betyder repellerar? Repellerar betyder stöter ifrån varandra. Vad kommer att hända om man skulle föra ihop de två plastfolierna mot varandra efter vi gnidit dem med ylletyg?

4 Elektriskt laddad kropp
Om man för plastfolierna nära varandra efter att de blivit gnidna ser man att de repellerar varandra. Vad beror det på? Det beror på att plastfolierna är elektrisk laddade. Är båda plastfilmerna lika laddade? Ja! Båda plastfolierna har negativ laddning dvs de har överskott på elektroner. Om två föremål har lika laddning repellerar de varandra. Vad händer om det ena föremålet har ett underskott på elektroner och det andra har ett överskott? För att se vad som händer om man för ihop två föremål med olika laddning kan man använda ylletyg som har ett underskott av elektroner eftersom det gav plastfilmen elektroner när de gneds mot varandra. Vad händer när man för ihop dem? Tyget attraherar plastfolien.

5 Elektrisk laddning När man kammar håret kan ibland hårstråna stå rakt ut från huvudet, varför blir det så? Vad händer om du gnuggar en ballong mot håret? Diskutera varför det blir så med den du sitter bredvid i två minuter. Kommentar: En kam respektive ballong blir negativt laddad, då Nano kammar sitt hår eller gnuggar sitt hår med den. Nanos hår får för sin del en positiv laddning och hårstråna repellerar varandra. Håret sägs vara laddat med statisk elektricitet.

6 Elektrisk laddning Vad har skett med partiklarna i molen vid åskväder?
Vid åskväder blir partiklar i molnen elektriskt laddade då de gnider mot varandra. Förenklat kan man säga att positiva laddningar kan samlas i molnets övre del och negativa laddningar i dess nedre del. De negativa laddningarna i molnets nedre del driver undan elektroner från markytan. Vilken laddning får då markytan? Markytan blir då positivt laddad. Vad sker när laddningen vuxit till sig och blivit stor? Det sker en urladdning i form av en blixt. Om man kunde lagra den energi, som blixten innehåller, skulle den räcka till för att hålla en 100 watts glödlampa lysande under en månads tid.

7 Åskledare I höga byggnader installerar man ofta åskledare. Vad är en åskledare? Åskledaren är en metallisk ledning. Var är den placerad och vart tar den vägen? Åskledarens övre del befinner sig i byggnadens högsta del och den nedre änden är nedgrävd i marken. Vad har den för funktion? Då blixten slår ned i byggnadens högsta del, leder åskledaren blixten ned i marken.

8 Svara på uppgifterna i era skrivhäften

9

10


Ladda ner ppt "Atomen Vad finns inuti en atom? En liten atomkärna som består"

Liknande presentationer


Google-annonser