Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hur blir man världsbäst? Ledarutveckling och läget i Golfsverige 2006 Johan Kannerberg SGF Anders HammarströmSGF.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hur blir man världsbäst? Ledarutveckling och läget i Golfsverige 2006 Johan Kannerberg SGF Anders HammarströmSGF."— Presentationens avskrift:

1 Hur blir man världsbäst? Ledarutveckling och läget i Golfsverige 2006 Johan Kannerberg SGF Anders HammarströmSGF

2 SGF:s portalmål för idrottsverksamheten ”Världsbäst på junior, bredd och elit” - att vara världsledande avseende våra bästa spelares prestationer och den elitverksamhet vi bedriver - att juniorutvecklingen skall vara ett föredöme både avseende bredd och elit - att den svenska breddgolfaren skall vara den mest välutbildade i världen avseende spel, etik och regelverk

3 BETEENDEN GÖR ”SCENEN” INTENTIONER VALDA SANNINGAR Vill skapaTror -Mål -Visioner -Ambitioner -Förväntningar -Föreställningar -Teorier -Verksamhet -Handlingar -Uppgifter ”BAKOM KULISSEN” Förändringsmotor Drivkraft Riktning Kraft

4 Golfklubbens idrottsliga uppdrag Målet: Bättre GK - ledare - spelare - verksamhetsutveckling Verktyg: Rekrytering/Utträde Utbildning Utveckling

5 Hur är läget?  Otydliga idrottsmål på GK (80%)  Otydlig medlemsverksamhet  Ledarförsörjningsbehov sällan i VEP  Oavsett medlemsutvecklingen i SGF sjunker klubbarnas medlemsintäkter  Ökat antal greenfeemedlemmar  Kötiderna kortare i storstäder  Spelrättspriser sjunker  Minskat spel och minskad företagsgolf

6 Faktorer som påverkar er situation  Konkurrens om tiden  För få korta rondtider  Greenfeemedlemskapet  Golfbanans lokalisering  Medlemsengagemang  Nya bokningssätt  Extrema vädersituationer  Attityden till nybörjare och medlemmar  Ledar- och yrkeskompetensen

7 Svenska Golfförbundets utbildningsstege - i samarbete med PGA ”Uppdrag Golf” En grundläggande ledarutbildning Golf för barn Golf för ungdom Tränarassistent- utbildning (TAU) Tränarutbildning (TU)Coach Övriga högre utbildningar Svensk Golfledarutbildning Svensk Golftränarutbildning Mot lägre scorer SGF SGF + PGAPGA VTU, STU

8

9 Konkurrens om golfarna  Arbetet och familjen  Andra fritidsaktiviteter  Fler ”öppna” golfbanor  Begränsat antal golfare?  Fler banor i er närhet.

10 Viktiga framtidsfrågor  Tid  Kortare rondtider  Antal hål man vill spela?  Nytta och service  Vad kan golfen erbjuda mig  Den ”lilla” servicen avgör  Personlig – SE MIG!  All service effektiv och samlad  Gäller alla medarbetare/ledare

11 Framtida målgrupper  Barn och ungdomar  Kvinnor 37-50 år  Nya svenskar + alla befintliga medlemmar

12 SISU Idrottsutbildarna hjälper till!

13 Vilka val gör ungdomar och hur påverkar det mig som tränare/ledare?  Vill du attrahera unga? Tänk mer i termer av berättelse, vision och juste framtoning  Nutidsanalytikern påstår att ungdomars sammanhang avgör vilka de är – inte de själva! Golf för ungdom 2004

14 Riskminimering som strategi  Självförverkligande i fokus - Maslow  Från faror vi vill undvika… till risken att missa något!  Valen i livet handlar om riskminimering  Vägval - kom innanför människors riskminimeringsfilter

15 En framgångsrik golfklubb ställer frågor som…  vilka förändringar står vi inför?  vilka behov skapar detta?  vilken kompetens behöver vi?  vad måste vi utveckla?  hur kan vi skaffa den kompetens vi saknar? Alltså… TÄNK ”RUNT HÖRNET”

16 En framgångsrik golfklubb undrar hur man…  fångar bredden? Stöttar de bästa?  ökar klubbkänslan, medlemsvården, kittet?  erbjuder olika medlemmar olika upplevelser?  utvecklar m h a Handslaget, LOK, SISU?  driver frågor för medlemsutveckling

17 Hur utveckla verksamheten?  Gör en verksamhetsanalys  Ta fram plan för utveckling av verksamheten.  Organisationsöversyn  Kompetensbehov –Balans styrelse/anställda –Hur många nya ledare behöver vi utbilda?

18 BETEENDEN GÖR ”SCENEN” INTENTIONER VALDA SANNINGAR Vill skapaTror -Mål -Visioner -Ambitioner -Förväntningar -Föreställningar -Teorier -Verksamhet -Handlingar -Uppgifter ”BAKOM KULISSEN” Förändringsmotor Drivkraft Riktning Kraft

19 … ”Hur attraktiv golfen kommer att vara i framtiden vilar till stor del på hur golfens ledare möter och leder dagens och morgondagens spelare”


Ladda ner ppt "Hur blir man världsbäst? Ledarutveckling och läget i Golfsverige 2006 Johan Kannerberg SGF Anders HammarströmSGF."

Liknande presentationer


Google-annonser