Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hur hantera maktfrågor i aktionsforskning/ deltagarbaserad forskning

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hur hantera maktfrågor i aktionsforskning/ deltagarbaserad forskning"— Presentationens avskrift:

1 Hur hantera maktfrågor i aktionsforskning/ deltagarbaserad forskning
Erik Lindhult, Mälardalens högskola

2 Hur kommer maktfrågor in
Ge röst åt ”golvet” i maktens boningar Makt som begränsar utrymmet för mer dialogisk och demokratisk samverkan – eller säger nej Kunskap för vem? I vems syfte? Samverkan behöver stöd hos ”makthavare” – och behöver anpassas till detta – kooptering? Forskarens modellmakt och akademiska auktoritet

3 Utgångspunkter Erfarenheter av dialogdemokratisk aktionsforskningsansats Demokratisk dialog som ledande begrepp och praktik i förändringsarbete – öppen, demokratisk dialog på lika villkor Strävan mot bred medverkan av berörda i förändringsarbete Forskaren som stöd för kommunikation/interaktion Nätverk som stöd för förändring LOM-programmet som startpunkt för ansatsen

4 BRA UTVECKLINGSDIALOG
Öppenhet (deltagare, bidrag) Intressentmedverkan Engagemang, åtaganden Lärande och kreativitet Samverkan och uppslutning Plattform för handling Kunskapsbas Demokratisk grundstruktur

5 DEMOCRATIC DIALOGUE 1. The dialogue is a process of exchange: ideas and arguments move to and fro between the participants. 2. It must be possible for all concerned to participate. 3. This possibility for participation is however, not enough. Everybody should also be active. Consequently each participant has an obligation not only to put forth his or her own ideas but also to help others to contribute their ideas. 4. All participants are equal. 5. Work experience is the basis for participation. This is the only type of experience which, by definition, all participants have. 6. At least some of the experience which each participant has when entering the dialogue must be considered legitimate. 7. It must be possible for everybody to developan understanding of the issues at stake.

6 Democratic dialogue 8. All arguments which pertain to the issues under discussion are legitimate. No argument should be rejected on the ground that it emerges from an illegitimate source. 9. The points, arguments, etc. which are to enter the dialogue must be made by a participating actor. Nobody can participate "on paper" only. 10. Each participant should be able to tolerate an increasing degree of difference of opinion. 11. The workrole, authority, etc. of all participants can be made subject to discussion - no participant is exempt in this respect. 12. The participants should be able to tolerate an increasing degree of difference of opinion. 13. The dialogue must continuously produce agreements which can provide platforms for practical action.

7 Olika former av makt Makt över – påverka andra mot deras vilja
Makt att – handlingskapacitet att uppnå mål Makt med – maktbyggande genom överenskommelser (Follett, Arendt)

8 Makt och auktoritet Auktoritet – legitimerad makt och maktanvändning
Maktfrågor kommer till ytan vid maktutövning som inte är legitimerad (tex. demokratiskt, positionellt, rationellt etc.) Det finns olika uppfattningar om vilken maktutövning som uppfattas som legitim Samarbete skadas av ej legitimerad maktutövning Maktutjämning – löser inte problemet med legitimitet Demokratisk dialog som ett sätt att kommunikativt legitimera (och skapa) makt och maktutövning

9 Undvika makt? Forskaren håller på med kunskap/sanning – inte makt
Försöka fokusera på att skapa maktfri kommunikation Bidra med ”sanning” som andra kan ta ställning till Men: sanning/kunskap också en form av makt (Foucault, Dewey) Att skapa utrymme för gemensam kunskapsbildning - kräver makt att förändra, ett ledarskap

10 Några reflektioner kring erfarenheter som aktionsforskare i LOM-programmet
Diskussionsledarskap Tendens att undvika maktfrågor – svårare att föra dialog om Lågprofilerad roll – undvika att vara dominerande expert – hur? Processfokusering – undvika innehållet? ”Katalysator”, ”underlättare” - betydelse? Hur hantera kommunikationsbegränsningar? Ligga ”lågt”? Hantering av olikheter i makt? Demokratisk dialog som auktorisering av olika former av makt Kommunikation kommer att ”avslöja” makten Successiv förbättring av kommunikationsprocesser

11 En dialogisk roll “LOM has implied that we really got things started which otherwise had been very difficult. It easily come about that we end up arguing with each other. We did not have anyone who could step in and say that now we shall start to discuss the problems and try to find a reasonable solution. Thus LOM has worked as a discussion leader” (Blue-collar union leader in a project).

12 SPARC – ny nationell förening för demokratisk forskning i samverkan/deltagarbaserad aktionsforskning
Se broschyren Årsmöte med program 23 maj, Stockholm Kommer att starta utbildning i demokratiska kunskaps- och förändringsprocesser för praktiker såväl som studerande (tex. forskarstuderande) Samarbetar med SIRA – nationell förening för interaktiv forskning


Ladda ner ppt "Hur hantera maktfrågor i aktionsforskning/ deltagarbaserad forskning"

Liknande presentationer


Google-annonser