Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Språkrådets möte 25.11.2008. Språket ur utbildningens synvinkel Språkundervisningen i gymnasiet Språkundervisningen i gymnasiet Språkets betydelse för.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Språkrådets möte 25.11.2008. Språket ur utbildningens synvinkel Språkundervisningen i gymnasiet Språkundervisningen i gymnasiet Språkets betydelse för."— Presentationens avskrift:

1 Språkrådets möte 25.11.2008

2 Språket ur utbildningens synvinkel Språkundervisningen i gymnasiet Språkundervisningen i gymnasiet Språkets betydelse för val av utbildning Språkets betydelse för val av utbildning Tvåspråkiga utbildningar i Finland Tvåspråkiga utbildningar i Finland Språkkrav för tjänst Språkkrav för tjänst Språkkurser på Åland Språkkurser på Åland

3 Språkundervisningen i gymnasiet Två obligatoriska språk krävs Två obligatoriska språk krävs Engelska är alltid obligatoriskt Engelska är alltid obligatoriskt - de sex obligatoriska kurserna slutförs på tvåan - en tilläggskurs läses på trean Det andra språket är valbart finska, franska, spanska eller tyska (6-8 obligatoriska kurser) Det andra språket är valbart finska, franska, spanska eller tyska (6-8 obligatoriska kurser) En kurs = ca 38 lektioner undervisning En kurs = ca 38 lektioner undervisning

4 Studentexamen Fyra prov Fyra prov Modersmålet obligatoriskt Modersmålet obligatoriskt Övriga tre väljs bland: Övriga tre väljs bland: Finska (lång eller medellång kurs) Finska (lång eller medellång kurs) Matematik (lång eller kort kurs) Matematik (lång eller kort kurs) Främmande språk Främmande språk Ett realämnesprov Ett realämnesprov

5 Studentexamen Inget krav på att läsa finska i gymnasiet Inget krav på att läsa finska i gymnasiet Inget krav på att avlägga provet i finska Inget krav på att avlägga provet i finska

6 Val av högskoleutbildning 70 % väljer högskoleutbildning i Sverige 70 % väljer högskoleutbildning i Sverige 10 – 15 personer väljer årligen Åbo Akademi 10 – 15 personer väljer årligen Åbo Akademi 10-tal väljer årligen utbildningar i Helsingfors 10-tal väljer årligen utbildningar i Helsingfors Ett allt större intresse för högskoleutbildning i andra nordiska länder än Sverige, övriga Europa och världen Ett allt större intresse för högskoleutbildning i andra nordiska länder än Sverige, övriga Europa och världen

7 Språkkrav i universitet Åländska studerande har i stöd av självstyrelselagen rätt att få dispens från gällande krav på kunskaper i finska för högskoleexamen i Finland Åländska studerande har i stöd av självstyrelselagen rätt att få dispens från gällande krav på kunskaper i finska för högskoleexamen i Finland Åländska studerande som skall avlägga högskoleexamen måste delta i undervisning i finska, men behöver inte avlägga språkprovet i finska Åländska studerande som skall avlägga högskoleexamen måste delta i undervisning i finska, men behöver inte avlägga språkprovet i finska

8 Språkliga problem vid studier vid högskolor i Finland Helsingfors universitet – klart angivet att det krävs goda kunskaper i finska (några fakulteter har vissa kurser på svenska) Helsingfors universitet – klart angivet att det krävs goda kunskaper i finska (några fakulteter har vissa kurser på svenska) Åbo Akademi, Hanken i stort sett inte några problem Åbo Akademi, Hanken i stort sett inte några problem Vissa högskolor profilerar sig som enspråkiga och tvåspråkiga, men i praktiken krävs mycket goda kunskaper i finska (finsk kurslitteratur, föreläsningar på finska) Vissa högskolor profilerar sig som enspråkiga och tvåspråkiga, men i praktiken krävs mycket goda kunskaper i finska (finsk kurslitteratur, föreläsningar på finska) Detta gäller fram för allt yrkeshögskolor i Helsingfors och omgivande regioner Detta gäller fram för allt yrkeshögskolor i Helsingfors och omgivande regioner

9 En del studerande väljer att studera i Finland eftersom de ser nyttan av att ha kunskaper i finska, väljer att studera i Finland eftersom de ser nyttan av att ha kunskaper i finska, andra tycker att studierna blir för tunga, det gäller dels att utveckla sina språkkunskaper i finska och dels att klara en krävande universitetsutbildning andra tycker att studierna blir för tunga, det gäller dels att utveckla sina språkkunskaper i finska och dels att klara en krävande universitetsutbildning

10 Språkkrav i näringslivet Officiella krav – informella krav Officiella krav – informella krav Allmän regel: kunskaper i språk är alltid en merit Allmän regel: kunskaper i språk är alltid en merit Det finns naturligtvis branscher på Åland där det behövs kunskaper i finska, men det är knappast troligt att det krävs fullständiga kunskaper i finska.. Det finns naturligtvis branscher på Åland där det behövs kunskaper i finska, men det är knappast troligt att det krävs fullständiga kunskaper i finska.. Det är ett problem att graden av kunskap inte alltid definieras  kunskaper i finska = att fullständigt behärska i tal och skrift Det är ett problem att graden av kunskap inte alltid definieras  kunskaper i finska = att fullständigt behärska i tal och skrift Vore bättre om kravnivån specificerades och att man i stället gick inte för att säga: ”Skaffa dig en kunskapsgrund i språket, den kan du bygga vidare på, du kan alltid förkovra dig och du ska få chanser att bli bättre…” Vore bättre om kravnivån specificerades och att man i stället gick inte för att säga: ”Skaffa dig en kunskapsgrund i språket, den kan du bygga vidare på, du kan alltid förkovra dig och du ska få chanser att bli bättre…”

11 Språkkurser på Åland Borde utvecklas för det livslånga lärandet Borde utvecklas för det livslånga lärandet Borde skapas mer systematiska utbildningsmöjligheter för att lära sig språk även senare i livet Borde skapas mer systematiska utbildningsmöjligheter för att lära sig språk även senare i livet Språkkurser borde erbjudas i flera språk, inte bara finska … Språkkurser borde erbjudas i flera språk, inte bara finska … Faktum: det är lätt att köpa på engelska, men det är bra mycket svårare att sälja på engelska Faktum: det är lätt att köpa på engelska, men det är bra mycket svårare att sälja på engelska

12 Inflyttade med annan språkbakgrund Blir allt flera … Blir allt flera … Behöver support Behöver support Krävs ett regelverk Krävs ett regelverk Krävs kurser i svenska Krävs kurser i svenska Krävs resurser för stödundervisning Krävs resurser för stödundervisning

13 Deklaration om nordisk språkpolitik Samlad deklaration om nordisk språkpolitik för en samlad, långsiktig och effektiv språkpolitisk insats Samlad deklaration om nordisk språkpolitik för en samlad, långsiktig och effektiv språkpolitisk insats Varje land och självstyrd region har förklarat att man vill arbeta för att förverkliga språkpolitiken Varje land och självstyrd region har förklarat att man vill arbeta för att förverkliga språkpolitiken Deklarationen är inte juridiskt bindande och förverkligandet kan variera Deklarationen är inte juridiskt bindande och förverkligandet kan variera

14 Nordbors rättigheter Att tillägna sig ett samhällsbärande språk i tal och skrift Att tillägna sig ett samhällsbärande språk i tal och skrift Att tillägna sig förståelse av och kunskaper i ett skandinaviskt språk och förståelse av de övriga skandinaviska språket så att de kan ta del av den nordiska språkgemenskapen Att tillägna sig förståelse av och kunskaper i ett skandinaviskt språk och förståelse av de övriga skandinaviska språket så att de kan ta del av den nordiska språkgemenskapen Att tillägna sig ett språk med internationell räckvidd Att tillägna sig ett språk med internationell räckvidd Att bevara och utveckla sitt modersmål och sitt nationella minoritetsspråk Att bevara och utveckla sitt modersmål och sitt nationella minoritetsspråk

15 Frågor att arbeta med Grannspråksundervisningen bör förstärkas Grannspråksundervisningen bör förstärkas Nordens samhällsbärande språk ska vara synliga i samhällslivet (film, TV) Nordens samhällsbärande språk ska vara synliga i samhällslivet (film, TV) Tillgängligheten till böcker på Nordens samhällsbärande språk bör uppmuntras Tillgängligheten till böcker på Nordens samhällsbärande språk bör uppmuntras Internordiska ordböcker bör utarbetas (både i pappers- och elektronisk form) Internordiska ordböcker bör utarbetas (både i pappers- och elektronisk form) Maskinöversättningsprogram bör utvecklas Maskinöversättningsprogram bör utvecklas

16 Nordisk språkkonvention Syftet är att en som tillfälligt vistas i eller nyligen invandrat till ett nordiskt land vid behov ska kunna använda danska, finska, norska eller svenska i kontakt med myndigheter och andra offentliga organ Syftet är att en som tillfälligt vistas i eller nyligen invandrat till ett nordiskt land vid behov ska kunna använda danska, finska, norska eller svenska i kontakt med myndigheter och andra offentliga organ Syftet är också att det ska vara möjligt att från annat land skriftligen kontakta myndigheterna i ett nordiskt land på något av dessa språk Syftet är också att det ska vara möjligt att från annat land skriftligen kontakta myndigheterna i ett nordiskt land på något av dessa språk

17 Nordbors språkliga rättigheter Var och en har vid behov rätt att använda danska, isländska, finska, norska eller svenska i kontakt med myndigheter och andra offentliga organ i ett annat nordiskt land än det där han eller hon är stadigvarande bosatt. Var och en har vid behov rätt att använda danska, isländska, finska, norska eller svenska i kontakt med myndigheter och andra offentliga organ i ett annat nordiskt land än det där han eller hon är stadigvarande bosatt. Detta gäller skriftlig och muntlig kontakt, men inte telefonkontakt Detta gäller skriftlig och muntlig kontakt, men inte telefonkontakt

18 Kostnaderna för tolkning Kostnaderna för tolkning och översättning i brottmål och i förvaltningsmål som väckts av myndighet betalas av den stat där ärendet behandlas Kostnaderna för tolkning och översättning i brottmål och i förvaltningsmål som väckts av myndighet betalas av den stat där ärendet behandlas

19 Självstyrande områden Denna konvention tillämpas inte på Färöarna, Grönland eller Åland. För Ålands del kan Finlands regering dock meddela att konventionen skall tillämpas med eller utan reservationer Denna konvention tillämpas inte på Färöarna, Grönland eller Åland. För Ålands del kan Finlands regering dock meddela att konventionen skall tillämpas med eller utan reservationer


Ladda ner ppt "Språkrådets möte 25.11.2008. Språket ur utbildningens synvinkel Språkundervisningen i gymnasiet Språkundervisningen i gymnasiet Språkets betydelse för."

Liknande presentationer


Google-annonser