Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SPECIMA Kompletterande lärarutbildning i Finland

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SPECIMA Kompletterande lärarutbildning i Finland"— Presentationens avskrift:

1 SPECIMA Kompletterande lärarutbildning i Finland
Heli Pullo, Lärarutbildningsinstitutionen vid Åbo universitet Nordisk konferens

2 Specima Finansierad av Undervisnings- och kulturministeriet (specialbidrag) Fortbildning för undervisnings- och handledningspersonal med invandrarbakgrund och personer som arbetar med utbildningsuppgifter bland invandrare Heli Pullo, Pedagogiska fakulteten, Lärarutbildningsinstitutionen Nordisk konferens

3 Finska skolsystem Grundskola (9 år, klasser 1-9)
2) - gymnasium (3 år, studentexamen) - yrkesskola (3 år) - eller de båda (4 år, studentexamen) 3) Universitet eller yrkeshögskola Heli Pullo, Pedagogiska fakulteten, Lärarutbildningsinstitutionen Nordisk konferens

4 Invandrare och lärarutbildning i Finland
Popularitet av ämnes- och klasslärarstudier Hård för personer med invandrarbakgrund att komma in Brist på lärare med invandrarbakgrund religionsundervisning, annat än luthersk/ortodox (en obligatorisk ämne) annat modersmål än finska/svenska (en alternativ ämne) Heli Pullo, Pedagogiska fakulteten, Lärarutbildningsinstitutionen Nordisk konferens

5 Lärarbehörighet i Finland
Magisterexamen Pedagogiska studierna (60 sp) Ämnesbehörighet: grundskolan/60 sp, gymnasiet/120 sp i ett ämne  Lätta att nå en ny ämnesbehörighet Heli Pullo, Pedagogiska fakulteten, Lärarutbildningsinstitutionen Nordisk konferens

6 Lärarbegörighet från utomlands
Finska Utbildningstyrelsen beslutar av erkännande och internationell jämförelse av utländska examina lägre/högre högskoleexamen Lärar- och ämnesbehörighet (60/120 sp) Ett vanligt beslut: utländsk lärarexamen på magisternivå  15 sp kompletterande studier (lärarpraktik och teori) motsvarar pedagogiska studier (60 sp) Heli Pullo, Pedagogiska fakulteten, Lärarutbildningsinstitutionen Nordisk konferens

7 Specima-utbildning vid Åbo universitet: Åbo övningskola
Kunnighet i mångkulturel utbildning och arbetsgemenskap: hög antal av elever med invandrarbakgrund (2010: 50% i grundskolan, 20% i gymnasiet) enskilda Specima-kurser för Åbo stadens och skolans egna lärare med invandrarbakgrund : praktik och teori Heli Pullo, Pedagogiska fakulteten, Lärarutbildningsinstitutionen Nordisk konferens

8 Utbildning vid Åbo universitet: Pedagogiska fakultet 2011 
MMO Specima ( och ) - pedagogiska studier för undervisnings- och handledningspersonal med invandrarbakgrund (60 sp) - kursen Akademisk finska (3 sp) Heli Pullo, Pedagogiska fakulteten, Lärarutbildningsinstitutionen Nordisk konferens

9 Åbo Universitet: Lärarutbildninginstitutionen (OKL) & Utbildnings- och utvecklingcentret (Brahea)
Opettajaksi Suomeen (Jobba som lärare i Finland) , Brahea: Förberedande studier. Kurser i finska språket och datateknik (15 sp) + grundstudier i pedagogik (25 sp) OKL: pedagogiska studier (grundstudier i pedagogik 25 sp + ämnestudier 35 sp) + Akademisk finska (3-5 sp) Heli Pullo, Pedagogiska fakulteten, Lärarutbildningsinstitutionen Nordisk konferens

10 Opettajaksi Suomeen (Jobba som lärare i Finland)
Separata ansökningar till båda studiehelheter Kontinuitet i studier Kontinuitet i studiehandledning och stöd i ansökningsprocessen till pedagogiska studier Heli Pullo, Pedagogiska fakulteten, Lärarutbildningsinstitutionen Nordisk konferens

11 Lärarutbildninginstitutionen: Pedagogiska studier för personer med invandrarbakgrund
Ansökning: -lägre/högre högskoleexamen -bra kunnskap i finska (Den Europeiska referensramen för språk: ungefär B1) -arbetserfarenhet i undervisning eller handledning ( 4 månader / 128 undervisningtimmar) Heli Pullo, Pedagogiska fakulteten, Lärarutbildningsinstitutionen Nordisk konferens

12 Studier Pedagogiska studier 60 sp: 15 sp praktik, 45 sp teori
Teoriundervisning : kvällar och lördagar. Vardagskväller också distansundervisning. Ungefär en gång i månad närundervisning fredagkväll-lördag Lärarpraktik: i (den närmaste) övningskola, dagtid. Möjligen delvis på eget jobb. Heli Pullo, Pedagogiska fakulteten, Lärarutbildningsinstitutionen Nordisk konferens

13 Studerande 10-20 studerande Ålder: 25-52
Ungerfär hälften från ex-Sovjetrepubliken (som hälften av akademiska invandrare i Finland) Resten har varit för det mesta från Europa, några från Asien Till största delen språklärare Heli Pullo, Pedagogiska fakulteten, Lärarutbildningsinstitutionen Nordisk konferens

14 Sysselsätta inom Språkundervisning – vuxenutbildning
Finska som andraspråk – vuxenutbildning! Ett annat modersmål än finska/svenska (Stöd)undervisning på elevens eget språk Skolor med språklinjer: undervisning på fremdspråk Heli Pullo, Pedagogiska fakulteten, Lärarutbildningsinstitutionen Nordisk konferens

15 Fördelar – för studerande/lärare och i övningskolor
Behörighet möjlighet till tjänst och full lön självkänsla som en kunnig lärare i Finland uppskattning från finska kolleger - Erfarenhet för de finska lärare i mångkulturell lärarpraktikhandledning - Erfarenhet och exempel för elever (med invandrarbakgrund) Heli Pullo, Pedagogiska fakulteten, Lärarutbildningsinstitutionen Nordisk konferens

16 Utmaningar – variation av studerande
Mycket varierande studiegruppe: åldern undervisningerfarenheten (i Finland / i ursprungslandet) akademisk nivån ( i Finland / i ursprungslandet - universitetslärare) nivån av finska språk Heli Pullo, Pedagogiska fakulteten, Lärarutbildningsinstitutionen Nordisk konferens

17 Utmaningar – livssituation och studietid
Kombination: studier, heltidsarbete, familj och omvandlingar i profesionnelt identitet (språk!) Behovet att få behörighet snabbt En mängd nya information i kort tid; finska universitetsystem mycket självständigt Flexibilitet i studietid: sp i 9 månad – 3,5 år Studiehandledning! Mera närstudier: gruppkänsla, kamratstöd Heli Pullo, Pedagogiska fakulteten, Lärarutbildningsinstitutionen Nordisk konferens

18 Utmaningar – learning/de-learning
Bara 15 sp eller 60 sp Funkar mera som en ”stöt” ; man börjar en process av iakkta och beakta skillnader mellan skolsystem i ursprungslandet och i Finland (didaktik!) Obligatoriska kurser i finska språk? Heli Pullo, Pedagogiska fakulteten, Lärarutbildningsinstitutionen Nordisk konferens

19 Utmaningar – geografi och distansundervisning
Hur får man behöriga invandrarlärare till hela Finland (glesbygden/skärgården)?  distansundervisning Distansundervisning  kräver tekniska kunskaper, nya sätt att lära  tar mer tid & kräver motivation av lärarna och av studeranden  ger kunnighet i datateknik Heli Pullo, Pedagogiska fakulteten, Lärarutbildningsinstitutionen Nordisk konferens

20 Utmaningar – nya lagstiftningar
Finska lagstiftning och nya lärarbehörigheter? ett annat modersmål än finska/svenska finska/svenska som andraspråk religionundervisning … Jugoslavisk magisterexamen i ekonomi + pedagogiska studier  En behörig lärare i bosnisk som modersmål? Heli Pullo, Pedagogiska fakulteten, Lärarutbildningsinstitutionen Nordisk konferens

21 Utmaningar – för studiehandledning
- En mängd kurser och kompletterande utbildningar, t.ex. vid öppna universitet Validering vid universitetet? - Motivationen att studera och att lära sig av finska didaktik? vs. en färdig professionnel identitet? Heli Pullo, Pedagogiska fakulteten, Lärarutbildningsinstitutionen Nordisk konferens

22 Utmaningar – för universitetet
Värdering – universitetstuderande som har finska som andraspråk? Heli Pullo, Pedagogiska fakulteten, Lärarutbildningsinstitutionen Nordisk konferens

23 Utmaningar – för samhället
Lärarbehov i vissa språk / religioner: I många länder är högskoleexamen inte så vanlig Lärarutbildning i vissa länder motsvarar inte högskoleutbildning i Finland Heli Pullo, Pedagogiska fakulteten, Lärarutbildningsinstitutionen Nordisk konferens

24 Utmaningar – den andra generationen
En behörig lärare? Den andra generationens invandrare, utbildade i Finland vs. den gamla, yrkeskunniga generationen som, utbildade i ursprungslandet och har undervisningserfarenhet i Finland men fattar behörighet Heli Pullo, Pedagogiska fakulteten, Lärarutbildningsinstitutionen Nordisk konferens

25 Andra studieprogrammer vid pedagogiska fakulteten
Fortbildning om språkmedvetenhet för klass- och ämneslärare (25 sp) som har elever med finska som andraspråk Ämnestudier 60 sp för klasslärarebehörighet för lärare med invandrarbakgrund Heli Pullo, Pedagogiska fakulteten, Lärarutbildningsinstitutionen Nordisk konferens

26 kontakt Projektledare Prof. Dr. Arja Virta, Lärarutbildninginstitutionen (efter  Heli Pullo, Pedagogiska fakulteten, Lärarutbildningsinstitutionen Nordisk konferens


Ladda ner ppt "SPECIMA Kompletterande lärarutbildning i Finland"

Liknande presentationer


Google-annonser