Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

UPPDRAG OCH PRINCIPER FÖR FINANSIERING FÖR REGISTERCENTRUM- ORGANISATIONERNA 2015-2016.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "UPPDRAG OCH PRINCIPER FÖR FINANSIERING FÖR REGISTERCENTRUM- ORGANISATIONERNA 2015-2016."— Presentationens avskrift:

1 UPPDRAG OCH PRINCIPER FÖR FINANSIERING FÖR REGISTERCENTRUM- ORGANISATIONERNA 2015-2016

2 Detta nationella uppdrag omfattar allt nationellt registercentrumstöd till Nationella Kvalitetsregister, och är placerat i varje sjukvårdsregion. Det är upp till varje region att besluta om utformningen av en registercentrumorganisation som innefattar den kompetens som krävs för att fullgöra uppdraget. Det ska vara tydligt vad som görs inom ramen för det nationella kvalitetsregisteruppdraget som utgår från styrgruppen för Nationella Kvalitetsregister och det ska redovisas sammanhållet för varje sjukvårdsregion. Verksamheten ska drivas efter de principer och mål som finns inom ramen för den nationella kvalitetsregistersatsningen och de prioriteringar som görs av styrgruppen och beslutsgruppen för Nationella Kvalitetsregister. Registercentrumorganisationerna ska stödja registren i att nå kraven och målen i kvalitetsregistersatsningen.

3 Regionalt registercentra RCCUtvecklingsenhet

4 1.RCO:s uppdrag är att driva på utvecklingen och stödja registren i att leva upp till samtliga ovanstående krav utifrån varje registers behov och utvecklingsfas. RCO ska utarbeta och beskriva ett sådant processtöd (metoder och verktyg), enskilt eller i samverkan. 2.RCO ska bidra till att underlätta registrens datainsamling, exempelvis genom att delta i nationella projekt och aktiviteter, använda nationella it-tjänster, stödja ensning av variabler och harmonisering till Nationellt Fackspråk samt framtagning av informationsspecifikationer. 3.RCO ansvarar för att registren erbjuds utdatalösningar som lever upp till de gemensamma kraven, och som är anpassade till behoven hos respektive registers verksamheter (online, i realtid, över tid, lättillgängligt med målvärden och med relevanta jämförelsemöjligheter). 4.Utöver detta kan RCO få särskilda nationella uppdrag att utföra insatser för att stödja kvalitetsregistrerutvecklingen. Det kan exempelvis handla om att utgöra en nationell kompetensresurs inom ett specifikt område, förvalta nationella tjänster eller driva särskilda utvecklingsprojekt.

5 Från och med 2015 ska samtliga register ansluta sig till ett RCO för att säkerställa att registren får del av detta stöd och utvecklas i samverkan. Registren kan köpa tjänster från flera RCO och det RCO som registret är anslutet till kan förmedla tjänster som utförs av annat RCO.


Ladda ner ppt "UPPDRAG OCH PRINCIPER FÖR FINANSIERING FÖR REGISTERCENTRUM- ORGANISATIONERNA 2015-2016."

Liknande presentationer


Google-annonser