Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Andra världskriget – den första delen (Byggd på presentation av Therese Nilsson, S:t Mikaels-skolan, Mora )

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Andra världskriget – den första delen (Byggd på presentation av Therese Nilsson, S:t Mikaels-skolan, Mora )"— Presentationens avskrift:

1 Andra världskriget – den första delen (Byggd på presentation av Therese Nilsson, S:t Mikaels-skolan, Mora )

2 Kort repetition...: Ekonomisk kris, arbetslöshet, Hitler till makten. Molotov-Ribbentropp-pakten närmar sig...

3  Ty, Ita, GB och Fra förhandlar  Tyskland får de områden i Tjeckoslovakien som man vill ha - ”de sista anspråken”

4 Storbritanniens premiärminister Neville Chamberlain med det dokument ifrån Münchenöverkommelsen, som skall förhindra fler krig – tror man….

5  1939 införlivar Ty resten av Tjeck.  Ty har även krav på Danzig i Polen; bygga järnväg genom ”polska korridoren” för att förena Ty och Danzig.  GB lovar komma till Polens undsättning

6 En ”icke-angreppspakt” mellan Tyskland och Sovjet som sa att de inte skulle angripa varandra.  Sa också att om det ena landet startade ett krig med ett tredje land skulle det andra landet ej lägga sig i.  Överraskande avtal för många - p.g.a. Hitlers kommunisthat!

7 Orsaken till pakten:  Ty och Sovjet – inte minst Ty - ville kunna anfalla och ha ryggen fri – anfalla utan att bli angripen.  Fanns alltså intressen: Ty - den mark de vill ha inom Polen. Och delar av Balkanhalvön. Sovjet - Baltiska staterna och Finland!

8  Man ville inte ha krig igen!: WW1,krigströtta.  Man ville ej ha krig igen!: dålig ekonomi.  Hotet från Sovjet; de ville uttalat hjälpa andra kommunistpartier i andra väst-stater. Ty blev därför ett skydd mot Sovjet och därför lät man Ty få de landområden de ville ha.  En del menade ”det är vår skuld, vi var för hårda mot Tyskland gm Versaillesfreden”

9 1 september 1939 Då inleds det som kommer att bli Andra Världskriget, genom att Ty anfaller Polen.  3 sept: GB och Fra förklarar Tyskland krig.  17 sept: Från öst anfaller Sovjet Polen. Och 4 veckor efter krigsutbrottet ger Polen upp. Polen delas, enligt Molotov-Ribbentroppakten, mellan Ty och Sovjet.

10  Sovjet får (av Ty) rätt att överta och ha militärbaser i Baltikum.  Vilket de också vill ha i Finland. Finland vägrar detta - Finska Vinterkriget 1939- 1940.

11 Sovjetiska armén var större och mäktigare. MEN de finska soldaterna var mer vana vid att strida i vintermiljö, i vita uniformer, svåra att upptäcka.

12  Sverige engagerade sig i kriget - rädsla för ”ryssen”.  sympati med Finland.  8260 svenska soldater  Sverige bytte från ”neutrala” till ”icke- krigförande”

13  Finland klarade att hålla stången mellan nov ´39 – mars ´40.  Konsekvenserna till slut blev att Finland fick avstå Karelen, Viborg, Kexholm.  Finland förlorade drygt 24 000 soldater.  Andra konsekvenser: många finska krigsbarn som sändes till Sverige.

14

15 1. Tyskland behövde flyg- och flottbaser pga. GB hade blockerat och skurit av alla Tysklands kuster. 2. Säkerställa malmtransporter från Sverige och Norge, till Ty.

16  9/4 1940 anfaller Tyskland Danmark och Norge. Väldigt effektiva attacker.  Danmark kapitulerade direkt, medan Norge bjuder motstånd i 2 månader.  Den norska kungen flyr till GB.

17  Permittenttrafiken: man lät tyska soldater på permission, hem till Ty, resa med tåg genom Sverige.  Midsommarkrisen: man lät, vid ett tillfälle, även den tyska armén ta sig över svensk mark till Finland. Annars, menade man:  ”Vi skulle ju ha dragits med i kriget”  Sverige kallade sig ”neutralt”  En svensk tiger blev symbol för ”vikten av att hålla tyst om svenska angelägenheter, samt vikten av att vara stark i den rådande situationen”.


Ladda ner ppt "Andra världskriget – den första delen (Byggd på presentation av Therese Nilsson, S:t Mikaels-skolan, Mora )"

Liknande presentationer


Google-annonser