Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Läkemedelsgenomgångar inom SLL – rätt säkert och praktiskt

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Läkemedelsgenomgångar inom SLL – rätt säkert och praktiskt"— Presentationens avskrift:

1 Läkemedelsgenomgångar inom SLL – rätt säkert och praktiskt
Läkemedelsgenomgångar Hur Socialstyrelsens föreskrifter omsatts i SLL Riktlinjer Åke Pehrsson Seniorkonsult - HSF HSF / medicinsk stab / läkemedelsenheten, Åke Pehrsson

2 Läkemedelsgenomgångar inom SLL – rätt säkert och praktiskt
Socialsty-relsens föreskrifter SOSFS 2012:9 SLL Riktlinjer Förfråg-ningsun-derlag (FFU) Avtal Lokala rutiner Lokala lednings-system HSF / medicinsk stab / läkemedelsenheten, Åke Pehrsson

3 Riktlinjer för läkemedelsgenomgångar
HSF / medicinsk stab / läkemedelsenheten, Åke Pehrsson Riktlinjer för läkemedelsgenomgångar Fastställda av hälso- och sjukvårdsdirektör Catarina Andersson Forsman och gäller från och med 1 mars 2013. Till grund ligger: Socialstyrelsens ändringsförfattning, , SOSFS :9 och tidigare avtal, regelböcker, FFU och anvisningar om läkemedelsgenomgångar i SLL samt Socialstyrelsens Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre.

4 Vad säger hälso- och sjukvårdsdirektören (Veckobrev w 309)
Läkemedelsgenomgångar inom SLL – rätt säkert och praktiskt Vad säger hälso- och sjukvårdsdirektören (Veckobrev w 309) ”Syftet är att patienten och vårdgivaren hela tiden ska vara uppdaterad om vilka läkemedel som patienten tar. Det minskar bland annat risken för dåliga kombinationer av läkemedel. Jag tycker att det är jätteviktigt med den tydlighet som just läkemedelsgenomgångar och läkemedelsberättelser innebär. Jag tycker också att det är viktigt att ta vara på patientens egna kunskaper eftersom patientens medverkan också bidrar till att patientsäkerheten upprätthålls. Med riktlinjerna har vi och vården fått kraven på pränt. Krav som ska hjälpa alla parter att ge den bästa möjliga vården till patienten” HSF / medicinsk stab / läkemedelsenheten, Åke Pehrsson

5 Vad innehåller föreskrifterna och riktlinjerna?
Läkemedelsgenomgångar inom SLL – rätt säkert och praktiskt Vad innehåller föreskrifterna och riktlinjerna? Läkaren ansvarar för läkemedelsgångarna Samarbete med andra personalkategorier I samråd med patienten Enkel läkemedelsgenomgång Fördjupad läkemedelsgenomgång Läkemedelsberättelse Överföring av information vid utskrivning Uppföljning Information till närstående HSF / medicinsk stab / läkemedelsenheten, Åke Pehrsson

6 Vad skiljer mellan SLL Riktlinjer och SoS föreskrifter
Läkemedelsgenomgångar inom SLL – rätt säkert och praktiskt Vad skiljer mellan SLL Riktlinjer och SoS föreskrifter Något högre krav än föreskrifterna p g a att vi inte ville sänka tidigare krav: 75 år och äldre men antal läkemedel borttaget Krav på fördjupade läkemedelsgenomgångar för Hemsjukvård och SÄBO samt dospatienter och patienter med fler än tre kroniska diagnoser Fördjupad LMG ska genomföras i team Lika med föreskrifterna och viktigast: Patienter med kvarstående Läkemedelsrelaterade problem (LRP) efter en enkel LMG ska erbjudas en fördjupad LMG HSF / medicinsk stab / läkemedelsenheten, Åke Pehrsson

7 Hur har vi arbetat med Riktlinjerna
HSF / medicinsk stab / läkemedelsenheten, Åke Pehrsson Hur har vi arbetat med Riktlinjerna Vi har arbetat inom ramen för Mest sjuka- äldreöverenskommelsen mellan Socialdep. och SKL - ett delprojekt som arbetat med läkemedel. Många har deltagit. Tre remissteg, dialogmöten, chefläkarmöte, patientsäkerhetskommittén läkemedelskommittén Implementering: Uppdragsguiden, Janusinfo.se, HSN Nytt. SLL Riktlinjer in i FFU och avtal / motsv fr o m 2014 Fortbildning Samarbetsöverenskommelse med KSL och kommunerna där läkemedelsgenomgångar ingår – klart hösten 2013

8 Läkemedelsgenomgångar inom SLL – rätt säkert och praktiskt
Socialsty-relsens föreskrifter SOSFS 2012:9 SLL Riktlinjer Förfråg-ningsun-derlag (FFU) Avtal Lokala rutiner Lokala lednings-system HSF / medicinsk stab / läkemedelsenheten, Åke Pehrsson

9 HSF / medicinsk stab / läkemedelsenheten, Åke Pehrsson
Tack !


Ladda ner ppt "Läkemedelsgenomgångar inom SLL – rätt säkert och praktiskt"

Liknande presentationer


Google-annonser