Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Partnerskapets verktygslåda v 1.0 oktober 2010. Innehåll Presentationer –”Hisspresentation” –Kort presentation, 5 minuter –Längre presentation, 20 minuter.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Partnerskapets verktygslåda v 1.0 oktober 2010. Innehåll Presentationer –”Hisspresentation” –Kort presentation, 5 minuter –Längre presentation, 20 minuter."— Presentationens avskrift:

1 Partnerskapets verktygslåda v 1.0 oktober 2010

2 Innehåll Presentationer –”Hisspresentation” –Kort presentation, 5 minuter –Längre presentation, 20 minuter Frågor & svar, FAQ Kommunikativa nycklar Kommunikationsplan inkl intressentanalys

3 ”Hisspresentation” Vet du att flera företag i Bergslagen är världsledande inom sina respektive branscher? De här företagen, tillsammans med många andra företag i Bergslagen, är idag beroende av effektiva järnvägstransporter, företag som exempelvis Ericsson, Sandvik, Ovako, Stora Enso, Korsnäs, SSAB och ABB. Bergslagsbanan, järnvägen som sträcker sig från Gävle via Falun/Borlänge till Kil respektive Frövi, har idag svårt att leva upp till de behov som näringslivet har på en effektiv och pålitlig järnväg. Genom ett antal åtgärder längs banan skulle effektiviteten på transporterna höjas rejält och näringslivet skulle få mycket bättre förutsättningar för att konkurrera på en global marknad.

4 Kort presentation Följande presentation är tänkt att ta 5 minuter. Den innehåller två bilder och förslag till delar i ett pratmanus (se anteckningsfältet).

5 En upprustad järnväg är nödvändig för Bergslagen och viktig för Sverige >

6 Ett strategiskt nationellt järnvägsstråk Ett framtida huvudstråk för transporter på järnväg… Exportföretagens länk till världen Den svenska industrin behöver ett effektivt järnvägsnät Näringslivet lider av bristande standard och dålig tillgänglighet och punktlighet/ tillförlitlighet Stora förbättringsmöjligheter Säkerställer regionförstoring och kompetent arbetskraft

7 Frövi Kil Karlstad Lindesberg Filipstad Hällefors Ludvika Smedjebacken Avesta Borlänge Falun Hofors Gävle Sandviken Forshaga Kopparberg Grängesberg Ställdalen Insjön Ett näringsliv i världsklass… TRÄTÅG AB

8 Tack för din uppmärksamhet För mer info se www.bergslagsbanan.se

9 Lång presentation Följande presentation är tänkt att ta 15-20 minuter. Den innehåller sju bilder och förslag till delar i ett pratmanus (se anteckningsfältet).

10 En upprustad järnväg är nödvändig för Bergslagen och viktig för Sverige >

11 Innehåll Bergslagsbanan, ett strategiskt nationellt godsstråk Ett näringsliv i världsklass… Bristande standard, dålig tillgänglighet och låg kapacitet Näringslivets och regionens behov – stora förbättringsmöjligheter

12 Ett strategiskt nationellt godsstråk Utpekat som ett framtida huvudstra ̊ k fo ̈ r transporter pa ̊ ja ̈ rnva ̈ g Ett av Sveriges tyngsta och mest trafikerade godsstra ̊ k Vart 4:e godståg passerar Borlänge varje dag Knyter samman två av Sveriges största hamnar Kan avlasta Va ̈ stra stambanan ner mot Göteborg. Exportföretagens länk till världen

13 Frövi Kil Karlstad Lindesberg Filipstad Hällefors Ludvika Smedjebacken Avesta Borlänge Falun Hofors Gävle Sandviken Forshaga Kopparberg Grängesberg Ställdalen Insjön Ett näringsliv i världsklass… TRÄTÅG AB

14 Bristande standard och tillgänglighet Åtgärder har varit eftersatta Svårt att leva upp till näringslivets behov av en effektiv och pålitlig järnväg. Flaskhalsar behöver åtgärdas Näringslivet lider av bristande standard och dålig tillgänglighet och punktlighet/ tillförlitlighet Ett antal a ̊ tga ̈ rder skulle öka effektiviteten pa ̊ transporterna och i järnvägsnätet. Upprustning av stra ̈ ckan Sta ̈ lldalen-Ha ̈ llefors har påbörjats

15 Näringslivets och regionens behov Ett robust järnvägsnät med alternativa vägar Effektiva järnvägstransporter för gods och människor Regionförstoring och kompetent arbetskraft är ett viktigt konkurrensmedel Investeringar för ökad kapacitet, hastighet och punktlighet är en kritisk framgångsfaktor Viktig förutsättning för ett hållbart samhälle

16 Näringslivets Transportråd 2010-11-16 Transportrådets stråkprioriteringar Dubbelspår Hallsberg – Mjölby Bergslagsbanan/Väster om Vänern Hamnbanan/Marieholmsbron Göteborgs Hamn Samt generella åtgärder för ökad kapacitet, bärighet, fler dubbelspår

17 Näringslivets behov av åtgärder Öka kapaciteten på stråket Gävle – Borlänge inkl förbättrad anslutning till Gävle hamn. Öka kapaciteten på Borlänge bangård. Utbyggd kapacitet och förkortade gångtider på stråket Väster om Vänern för att fungera som en alternativ väg mot Göteborgs hamn. Åtgärda kapacitetsproblemen på sträckan Hallsberg - Mjölby, och Södra stambanan, så att exporten mot kontinenten tryggas. Åtgärda bärighet och profil för att säkerställa tillgång till viktiga exporthamnar.

18 Tack för din uppmärksamhet För mer info se www.bergslagsbanan.se

19 Frågor och svar, FAQ

20 Kommunikativa nycklar 7.30 till Göteborg Bergslagsbanan, ett strategiskt godsstråk för ett näringsliv i världsklass Vart 4:e godståg passerar Borlänge varje dag Länen i Bergslagen ligger 10 i topp på exportlistan 2009 Bergslagsbanan – exportföretagens länk till världen

21 Kommunikations- plan inkl intressent- analys

22


Ladda ner ppt "Partnerskapets verktygslåda v 1.0 oktober 2010. Innehåll Presentationer –”Hisspresentation” –Kort presentation, 5 minuter –Längre presentation, 20 minuter."

Liknande presentationer


Google-annonser