Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vardagsrehabilitering

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vardagsrehabilitering"— Presentationens avskrift:

1 Vardagsrehabilitering
Träff för rehabtursombuden Sävsjö Kommun

2 Vad innebär vardagsrehabilitering för dig?
(Vardag = varje dag)

3 Vardagsrehabilitering:
Att personalen arbetar med ”händerna på ryggen” är konsten i rehabiliteringsarbetet. Det innebär att det individen klarar av att utföra skall denne också göra, även om det kan vara besvärligt och ta tid. Träningen är insprängd i de dagliga rutinerna t.ex. förflyttning från säng till stol, gångträning, påklädning etc.

4 Att uppmuntra till egen problem- lösning och eget handlande.
Det handlar om att ta vara på den kraft människor har, både brukarens och vårdpersonalens. Utgångspunkten skall vara att ha en stödjande, inte hjälpande inriktning. Att uppmuntra till egen problem- lösning och eget handlande.

5 Rehabilitering Vardagsrehabilitering
Kan utföras av all personal och med alla vårdtagare. Träningen kopplas till en återkommande aktivitet i vardagen. Specifik rehabilitering Riktad träning utöver vardagsrehabilitering som utförs av rehabutbildad personal.

6 Kroppen är gjord för att användas!
Hjärta Blodtryck Lungor Skelett Leder / brosk Skelettmuskulatur Mag- tarm Hjärna

7 Det är aldrig för sent att börja träna!
Styrka, rörlighet, kondition och balans kan förbättras oavsett ålder. Fysisk aktivitet genom vardagsrehabilitering är därför mycket viktigt! Undersköterskans roll i vardagsrehabilitering är ovärderlig!

8 Effekter av fysisk aktivitet hos äldre
Förbättrad kondition! Stabilare blodtryck Minskad hjärtfrekvens Ökad insulinkänslighet Ex: Gå till affären, städa, kratta löv och ta på sig kläderna.

9 Effekter av fysisk aktivitet hos äldre
Förbättrad styrka! En frisk 80-åring har i genomsnitt förlorat mer än hälften av sin ursprungliga muskelmassa. Ex: Gå till matsalen, uppresning från stol, förflyttning i/ur säng, gå i trappa och baka bröd. Nedsatt rörelseförmåga hos äldre personer beror inte bara på det naturliga åldrandet utan också på en minskning av musklerna som orsakas av minskad fysisk aktivitet. Muskelstyrkan minskar naturligt med ca 30 procent mellan 65- och 85- års åldern.

10 Regelbunden styrketräning ger ökad muskelstyrka hos äldre
på mellan %. Även hos personer över 90 år!

11 Effekter av fysisk aktivitet hos äldre
Förbättrad balans! Balansen förändras med åldern. Nedsatt balans kan leda till fallolyckor och frakturer. Ex: Gå, sitta utan ryggstöd, gå i trappa och uppresning från stol.

12 Effekterna av fysisk aktivitet är en färskvara.
Vi blir bra på det vi använder och tränar på. Vi förlorar de förmågor vi har om vi inte använder dem! Alla har rätt till att använda sina funktioner så länge som möjligt…

13 Träning ger färdighet…
Språkkunskaper Bilkörning Konditionen Gå till toaletten Ta på skorna Förflyttning i och ur säng

14 Effekter av promenader
Ökar muskelstyrkan Förbättrar rörligheten Ökar balansförmågan Påverkar blodtrycket Motverkar benskörhet Bra för mag- och tarmfunktionen Frigör energi → underlättar vila Ökad endorfinhalt → minskad smärta Ökar självkänslan, integriteten och det psykiska välbefinnandet.

15 Läkemedelskonsumtion Vad händer om 10
Läkemedelskonsumtion Vad händer om äldre aktiveras så att de behöver ett läkemedel mindre? Svenska folket sparar 10 miljoner kronor per år!

16 vardagsrehabilitering idag
Hur utförs vardagsrehabilitering idag på Din arbetsplats?

17 vardagsrehabilitering?
Har vi tid med vardagsrehabilitering?

18 Era upplevelser av att arbeta med vardagsrehabilitering

19 Vill du möta dig själv som personal?
Motivera ditt svar.

20 Kom ihåg! Lite är bättre än inget!

21 Tack för ert intresse! Lycka till i vårt gemensamma arbete med vardagsrehabilitering.

22

23 Referenser FYSS. Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling Intern medicin. L. Hallberg, G. Holm, N. Lindholm, L. Werkö. Liber 1996. Smärta och smärtbehandling. M. Werner, P. Strang. Liber 2003. Aktivering i vardagen. P. Ström. Liber 1995.


Ladda ner ppt "Vardagsrehabilitering"

Liknande presentationer


Google-annonser