Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Omställningsavtal - Avtal om lokala omställningsmedel

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Omställningsavtal - Avtal om lokala omställningsmedel"— Presentationens avskrift:

1 Omställningsavtal - Avtal om lokala omställningsmedel
Arbetsgivarverket, OFR/S,P,O, Saco-S, SEKO

2 Två nya avtal Avtal om omställning Avtal om lokala omställningsmedel
Båda avtalen gäller från och med den 1 januari 2015

3 Nuvarande TA gäller året ut
Arbetstagare som delges uppsägningsbesked före årsskiftet eller vars tidsbegränsade anställning löper ut senast den 31 december 2014 omfattas fullt ut av TA

4 Principöverenskommelse i avtalsrörelsen 2013
Utgångspunkter: Stödja arbetslinjen möjlighet till längre arbetsliv förändring och utveckling av statliga verksamheter

5 Avtal om omställning Avtalets konstruktion utgår från två olika situationer Uppsagd på grund av arbetsbrist Tidsbegränsad anställning löper ut

6 Några nya begrepp Funktionell arbetsgivare Kvalificerande anställning
Ramtid Omställningsnämnd

7 Några positiva nyheter
Höjd åldersgräns URA-anställningar omfattas Tidigare stöd för visstidsanställda möjligt Förbättrad inkomstförstärkning (ITT)

8 Aktörers uppgifter och ansvar
Arbetsgivarens ansvar och underrättelseskyldighet m.m. Arbetstagarens ansvar och uppgiftsskyldighet och återbetalningsskyldighet Stiftelsen Inom ramen för sitt uppdrag ges stiftelsen i uppdrag från parterna att bedriva verksamhet enligt Avtalet om omställning

9 Arbetstagare som sägs upp på grund av arbetsbrist
12 månaders sammanhängande anställningstid hos funktionell* arbetsgivare Längre uppsägningstid, max 12 månader Tiden för omställningsförmåner (ramtid) – uppsägningstiden och ytterligare fem år Omställningsförmåner Planeringssamtal med stiftelsen Individuella omställningsåtgärder i stiftelsens regi Ekonomisk förstärkning efter entledigandetidpunkten

10 Arbetstagare som sägs upp på grund av arbetsbrist (forts)
Ekonomisk förstärkning 300 (+150) ersättningsdagar med a-kasse- förstärkning 780 ersättningsdagar med inkomstför-stärkning vid ny anställning med lägre lön Efterskydd i vissa situationer Särskild pensionsersättning , om det finns särskilda skäl, enligt prövning av Omställningsnämnden Överenskommelse om frivillig avgång

11 Arbetstagare vars tidsbegränsade anställning löper ut
Två års sammanhängande anställningstid hos funktionell arbetsgivare Tiden för omställningsförmåner (ramtid) - fyra år från anställningen löpt ut Omställningsförmåner Omställningsförmåner efter två års sammanhängande anställning planerings- och uppföljningssamtal och vissa andra åtgärder i stiftelsens regi, högst sex dagar. Kan påbörjas under senare delen av anställningstiden

12 Arbetstagare vars tidsbegränsade anställning löper ut (forts)
Omställningsförmåner efter tre års sammanhängande anställning planerings- och uppföljningssamtal med stiftelsen individuella omställningsåtgärder i stiftelsens regi ekonomisk förstärkning i form av a-kasseförstärkning i 44 ersättningsdagar Omställningsförmåner efter sex års anställning varav tre i en följd och ytterligare tre år inom en fyraårsperiod individuella omställningsåtgärder ekonomisk förstärkning (högst 740 (890) ersättningsdagar

13 Arbetstagare vars tidsbegränsade anställning löper ut (forts)
Ekonomiska förstärkningar utgörs av 200 ersättningsdagar med a-kasseförstärkning 440 ersättningsdagar med inkomstförstärkning vid ny anställning med lägre lön, samt 100 ersättningsdagar för a-kasseförstärkning eller inkomstförstärkning Utbildningsanställning En tidsbegränsad anställning vars huvudsakliga syfte är att genomföra eller bedriva egen utbildning

14 Arbetstagare vars tidsbegränsade anställning löper ut (forts)
Särskilda regler för utbildningsanställningar anställningstiden i utbildningsanställning kan inte inräknas för att uppnå sex års anställningstid för ekonomisk förstärkning Efterskydd i vissa situationer

15 Övriga bestämmelser Särskilda bestämmelser för vissa arbetstagare i samband med verksamhets omlokalisering Partssammansatt Omställningsnämnd med vissa funktioner kring individärenden och tolkning av avtalet Vissa övergångsbestämmelser Vissa övergångsbestämmelser om pensionsersättning enligt Trygghetsavtalet lönebidrags- och trygghetsanställning tidsbegränsade anställningar

16 Övergångsbestämmelser
Pensionsersättning: Den som sägs upp under eller 2016 har rätt till PE om man uppfyller nuvarande krav OCH har minst tio års sammanhängande statlig anställningstid Visstidsanställda: Omfattar den som vid årsskiftet 2014/15 varit anställd inom staten i minst tre år inom en fyraårsperiod och vars anställning upphör under eller 2016 Får samtliga omställningsförmåner i det nya avtalet Gäller även om anställningen förnyas hos samma funktionella arbetsgivare efter årsskiftet

17 Avtal om lokala omställningsmedel
Avtalet syfte är att de lokala omställningsmedlen ska bidra till ett långsiktigt lokalt omställningsarbete genom ett proaktivt arbete med omställningsåtgärder och andra aktiviteter som stödjer både verksamheten och arbetstagarnas utveckling Ett processavtal Lokala parter reglerar vilka områden samt vilka åtgärder och aktiviteter som lokala omställningsmedlen ska finansiera Lokala parter kan delta i Trygghetsstiftelsens öppna aktiviteter för att ta del av kunskap och få inspiration för en ändamålsenlig och effektiv användning av de lokala omställningsmedlen


Ladda ner ppt "Omställningsavtal - Avtal om lokala omställningsmedel"

Liknande presentationer


Google-annonser