Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Medrave Software AB, aug 2008

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Medrave Software AB, aug 2008"— Presentationens avskrift:

1 Medrave Software AB, aug 2008
Av Medrave Software AB Medrave Software AB, aug 2008

2 Rave3 - Resultatrapporten för primärvården
Sjukvårdsledningen får tillgång till överenskomna indikatorer för uppföljning av verksamheterna aggregerat för ett landsting eller en region. Man får en överblick över verksamheternas utveckling för de viktigaste medicinska indikatorerna. Verksamheten kan i praktiken stämma av sin vårdproduktion med sina medicinska kvalitetsmålsättningar. En medicinsk resultaträkning. Den enskilde vårdgivaren får all väsentlig medicinsk information för sina patienter på ett överskådligt sätt Patienten kommer att kunna få utskrifter av personliga medicinska data, individuella vårdöverenskommelser mm. Medrave Software AB, aug 2008

3 av professionen för professionen
…med enkelhet Medrave Software AB, aug 2008

4 Medrave Software AB, aug 2008
Start Startar från journalsystemet Inloggning Medrave Software AB, aug 2008

5 välj vilken typ av rapport du behöver
Dom 2 översta är standardrapporter Joker kan man variera Lokala rapporter är beställningrapporter Medrave Software AB, aug 2008

6 vi skiljer på statistikrapporter och kroniska sjukdomar
Medrave Software AB, aug 2008

7 Statistik-rapporter (7st)
räknar fram siffror på de tjänster vi utför Medrave Software AB, aug 2008

8 man klickar på önskvärd sort
för varje finns flera alternativ att tillgå ... Medrave Software AB, aug 2008

9 till exempel kan diagnoser
Medrave Software AB, aug 2008

10 kopplas till läkemedel...
Medrave Software AB, aug 2008

11 Medrave Software AB, aug 2008
& analyser Medrave Software AB, aug 2008

12 Medrave Software AB, aug 2008
eller Medrave Software AB, aug 2008

13 henvisninger med uppdelning på klinik
Medrave Software AB, aug 2008

14 Medrave Software AB, aug 2008
eller bara aggregerat Medrave Software AB, aug 2008

15 det finns många perspektiv på varje sort….
Medrave Software AB, aug 2008

16 Nu till våra tunga rapporter...
Medrave Software AB, aug 2008

17 Medrave Software AB, aug 2008
Kroniska sjukdomar... det finns stort behov att ha adekvat kontroll över hur vi behandlar dessa patientgrupper Medrave Software AB, aug 2008

18 de innehåller sammansatta rapporter med många indikatorer
Medrave Software AB, aug 2008

19 varje kronisk sjukdom har ett liknande upplägg
Medrave Software AB, aug 2008

20 till exempel för diabetes…..
Medrave Software AB, aug 2008

21 kommer först en översikt
Medrave Software AB, aug 2008

22 därefter en djupdykning i varje riskfaktor...
Medrave Software AB, aug 2008

23 Medrave Software AB, aug 2008

24 för varje riskfaktor görs samma typ av analys...
Medrave Software AB, aug 2008

25 Medrave Software AB, aug 2008
Hela verksamhetens måluppfyllelse Mina patienters måluppfyllelse Måluppfyllelse i olika läkemedels-behandling Måluppfyllelse i ett 10-års-perspektiv Medrave Software AB, aug 2008

26 möjlighet till drilldown...
Man kan borra sig ner i sektorerna i de olika diagrammen ...klicka så kommer patientdata fram Medrave Software AB, aug 2008

27 Allt upprepas för nästa riskfaktor….
Medrave Software AB, aug 2008

28 Medrave Software AB, aug 2008

29 Medrave Software AB, aug 2008
och så vidare... Medrave Software AB, aug 2008

30 dessutom: en patientlista med alla patienter och deras indikatorer
Medrave Software AB, aug 2008

31 Medrave Software AB, aug 2008

32 Medrave Software AB, aug 2008
och benchmarking….. med en enkel inställning kan man benchmarka med kollegorna Medrave Software AB, aug 2008

33 se måluppfyllelse av blodtryck
Medrave Software AB, aug 2008

34 med olika grad av intervention
Medrave Software AB, aug 2008

35 eller… att se ett helt nätverk av verksamheter
Medrave Software AB, aug 2008

36 utan eller med intervention
Medrave Software AB, aug 2008

37 Medrave Software AB, aug 2008
NDR Rave sammanställer data för att skicka elektroniskt till Nationella diabetesregistret Medrave Software AB, aug 2008

38 Allmänt om rättigheter
Vårdgivare kan se sina egna data Chefen kan se aggregerade data Chefen kan se varje vårdgivares data Medrave Software AB, aug 2008

39 Rave3 innehåller allt! (nästan)
Medrave Software AB, aug 2008


Ladda ner ppt "Medrave Software AB, aug 2008"

Liknande presentationer


Google-annonser