Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Historia, Metod, Kunskap Att skapa mening. Tiden Att placera det förflutna i ett meningsfullt sammanhang Den kronologiska tiden Den subjektiva tiden (inifrånperspektiv)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Historia, Metod, Kunskap Att skapa mening. Tiden Att placera det förflutna i ett meningsfullt sammanhang Den kronologiska tiden Den subjektiva tiden (inifrånperspektiv)"— Presentationens avskrift:

1 Historia, Metod, Kunskap Att skapa mening

2 Tiden Att placera det förflutna i ett meningsfullt sammanhang Den kronologiska tiden Den subjektiva tiden (inifrånperspektiv) Den analytiska tiden - periodisering; process tid: industrialiseringsprocessen - förändringstakten varierar

3 Benedetto Croce ”All historia är samtidshistoria”. Konstant förändring av det historiska perspektivet Samtiden? (Ex: EUs kulturpolitik, europeisk integration)

4 Historisk kunskap Identitetsskapande Emancipatorisk Världshistoria

5 Metod i tiden Romantisk/nationalistisk (Hegel, Hjärne) Källkritisk (Ranke, Weibull) Konstruktivistisk Kvantitativ, kvalitativ, narrativ Forskaren: upptäckare eller konstruktör?

6 Paradigm Thomas Kuhn: - normal vetenskap - paradigmskifte - inkommensurabilitet

7 Krav och normer Rolf Torstendahl: - minimikrav (stringens, dokumentation) - optimumnormer (historiesyn/teori, intressant vetenskaplig fråga)

8 Vetenskap eller konst Historia: generaliserbar? Nomotetisk eller ideografisk?

9 Källkritik Vem, när, var, varför? Kvarlevor (direkt; kännedom utan förmedling Berättande källor (indirekt) Litteratur—bygger på andra skrifter

10 Braudel ”La longue durée”: - geologisk tid - människans relation till naturen och gemenskapen - politiska händelser Begränsning till sociala företeelser: - mentaliteter - sociala, ideologiska system - politiska händelser

11 Strukturalism och determinism Aktör eller struktur? Lingvistik, antropologi Ahistoriskt tillvägagångssätt?

12 Samhällsförändring Att identifiera förändringens bärare: klass, roll/status, genus Paradigm, perspektiv, struktur

13 Modernisering I Weber Värderationalitet Målrationalitet (organisationens mål) Tönnies: Gemeinschaft--Geselschaft

14 Modernisering II Foucault: disciplinering Maktteknologi Makt över individen Makt över verksamheten Mikronivå

15 Modernisering III Norbert Elias Om civilisationsprocessen Etiketthandböcker

16 Mentalitetshistoria Kollektiva föreställningar Braudel m fl Idéhistoria

17 ”New Cultural History” Symboler, vanor Historisk antropologi Peter Burke, Keith Thomas

18 Helhet eller detalj? Carlo Ginzburg en 1500-tals mjölnares tankesätt

19 Begreppshistoria Reinhard Koselleck Tidsskikt - språket - samhället - tänkandet Förändringstakten varierar Uppkomsten av utopiskt tänkande

20 Förklaringar Kausalförklaringar Ändamålsförklaringar Funktionsförklaringar

21


Ladda ner ppt "Historia, Metod, Kunskap Att skapa mening. Tiden Att placera det förflutna i ett meningsfullt sammanhang Den kronologiska tiden Den subjektiva tiden (inifrånperspektiv)"

Liknande presentationer


Google-annonser