Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Källkritik.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Källkritik."— Presentationens avskrift:

1 Källkritik

2 Källor Kvarlevor - direkta spår av det förflutna - hög tillförlitlighet Berättande källor – berättelser om det förlutna. Texter av olika slag, historikerns främsta källa

3 Kvarleva eller berättande källa?
Materiellt källmaterial- kvarlevor Kan även en berättande källa fungera som kvarleva? Ja! Beroende på vad vi undersöker & vilka frågor vi ställer till materialet. Politiska, ekonomiska och religiösa frågor kan granskas i krönikor, kyrkodokument osv.

4 Källkritikens historia
Tyskland talet Leopold Ranke- föregångare Sverige – början av 1900-talet Curt & Lauritz Weibull-isländska sagorna Tolkning av texter, vetenskaplighet, objektivitet. Lauritz Weibull Curt Weibull

5 Källkritiska kriterier
Äkthetskriteriet Tidskriteriet Beroendekriteriet Tendenskriteriet

6 Äkthetskriteriet Är källan äkta eller inte?
Vanligt med förfalskningar i Europa under medeltiden. Syfte: Legitimera makt, kontakter till kungahus, kyrkliga dokument. Kända förfalskningar: Hitlers ”dagböcker”, påveurkunden från år 385. Internet: Idag enkelt att förvanska källor

7 Tidskriteriet Bästa källan är samtida med händelsen som ska granskas.
Varför? Människor glömmer! Information förvanskas, sammanhangen förändras. Bra källor: Protokoll, dagböcker, intervjuer i nära anslutning till en viss händelse Sämre källor: ex. memoarer – författats i efterhand Minnet är ett osäkert vittne, men kan ändå inte dömas ut helt Minnet viktigt då information är svår att få fram t. ex. om kvinnohistoria & etniska minoriteter.

8 Beroendekriteriet En bra källa ”står för sig själv”. Oberoende
Bygger ej på eller påverkas ej av andra texter Vanligaste beroendet: tradering: ”mun-mun eller skrift-skrift. Primär källa Sekundär källa En källa blir inte mer trovärdig för att den upprepas av många.

9 Hur bedöma beroende? Kontrollera faktaurval och likheter i disposition. Identifiera ordval och felaktigheter i texten. Vid intervju: ord kan ryckas ur sitt sammanhang & en felaktig bild förmedlas. Narrativ smitta: En dramatisk händelse-flera vittnen-diskuteras i gruppen-fakta i tidningar-en gemensam berättelse tar form. Vilka frågor har ställts i källmaterialet? Präglar förförståelsen. Författarens eget bagage!

10 Tendenskriteriet Vilka intressen finns det bakom en källa? Politiska?
Ekonomiska? Grundregel: Lita inte på uppgifter från tendentiösa källor så länge de står för sig själva. Komplettera med andra källor utan eller med annan tendens. Ofta dolda syften i våra källor

11 Tendenskriteriet Fakta presenteras som stödjer den egna saken - förtiger sådant som talar emot = snedvriden bild av verkligheten.

12 Tendens - hur kontrollera detta?
Två källor av motsatt tendens överensstämmer om en sak- troligtvis korrekt. Om vi hittar uppgifter som är till nackdel för upphovsmannen, oftast korrekt. Kallas mottendens. Om texten är skriven för någon som har god kunskap om ämnet är innehållet ofta korrekt.

13

14 Källor Litteratur: Nyström, Lars, Nyström Hans, Nyström, Örjan. (2008) Perspektiv på historien B Sandberg, Karlsson, Mohlin, Ohlander.(2003) Historiskt arbete del 1 & 2. Internet:


Ladda ner ppt "Källkritik."

Liknande presentationer


Google-annonser