Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Projekt ”Barnets rättigheter i vårdnadstvister” Projektet drivs i samarbete med Socialstyrelsen, FoU i väst GR, regionförbundet i Örebro och sex kommuner.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Projekt ”Barnets rättigheter i vårdnadstvister” Projektet drivs i samarbete med Socialstyrelsen, FoU i väst GR, regionförbundet i Örebro och sex kommuner."— Presentationens avskrift:

1 Projekt ”Barnets rättigheter i vårdnadstvister” Projektet drivs i samarbete med Socialstyrelsen, FoU i väst GR, regionförbundet i Örebro och sex kommuner. Ale, Mölndal, Familjerättsbyrån i Göteborg och Lundby stadsdel samt Örebro, Lindesberg och Degerfors. Projekttid 2011 - 2013 Övergripande mål Att utveckla arbetsmetoder som på ett systematiskt och långsiktigt sätt kan stärka barnets rättigheter i beslut och åtgärder inom ramen för arbetet som rör vårdnad, boende och umgänge. Att ha en helhetssyn med barnet i fokus genom hela vårdnadsprocessen Team med 2 familjerättssekreterare och 2 barnavårdsutredare Styrgrupp med berörda chefer

2 Bakgrund Varje år berörs ca 50 000 barn i Sverige av föräldrars separation. 7000 barn upplever att föräldrarna tvistar om vårdnaden, boendet eller umgänget Flera uppgifter pekar på att antal utredningar till socialtjänsten och tvister i domstol har ökat markant Familjernas problematik har blivit svårare och mer komplex.

3 Nuvarande arbetsmetoder och handläggnings- processer är inte anpassade eller tillräckligt effektiva för att möta problematiken. Barnen är eller har ofta varit aktuella hos socialtjänsten tidigare. Stort behov av att utveckla samarbetet inom socialtjänsten kring dessa barn och familjer för att få en helhetssyn på barnets situation.

4 Projektets tre delmål Mål 1. Utveckla samarbetet mellan familjerättssekreterare och socialsekreterare som ansvarar för barnavårdsutredningar Mål 2. Stärka barnets roll och rätt till delaktighet, att komma till tals samt att få information Mål 3. Anpassa insatser och stöd till barn och föräldrar under hela vårdnadsprocessen

5 Några utgångspunkter Aktuell forskning och erfarenhet som grund för vilka förändringar som ska fokuseras/Förändringskoncept Barnkonventionen och lagstiftning Teamets ”kartläggning” av nuläge och utvecklingsbehov Genombrottsmetoden Aktivt involvera teamens chefer i styrgrupper Varje team utvärderar sitt eget arbete övergripande utvärderingen av fristående forskare Spridning av resultat

6 Genombrottsmetoden Lärandestyrt förbättringsarbete Syftar till att minska gapet mellan det vi vet och det vi gör Professionell kunskap/Förbättringskunskap Strukturerad metod -Testa i liten skala -Inspiration från många håll -Mätbara mål Resultatförbättringar

7 Hörnstenarna i Genombrott Förändringstryck Förändringskoncept Projekt design Nolans förbättringshjul

8 Nolans förbättringshjul eller PDSA- cykeln IDÈER Vilka förändringar kan vi göra som leder till förbättringar? MÅL Vad är det vi vill uppnå? MÅTT Hur vet vi att en förändring är en förbättring? Planera Testa, Göra, Pröva Studera, Analysera Lär, Agera


Ladda ner ppt "Projekt ”Barnets rättigheter i vårdnadstvister” Projektet drivs i samarbete med Socialstyrelsen, FoU i väst GR, regionförbundet i Örebro och sex kommuner."

Liknande presentationer


Google-annonser