Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nolans modell MÅL Vad är det vi vill uppnå?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nolans modell MÅL Vad är det vi vill uppnå?"— Presentationens avskrift:

1 Nolans modell MÅL Vad är det vi vill uppnå?
Hur vet vi att en förändring är en förbättring? Vilka förändringar kan vi göra som leder till förbättringar? MÄTA A P S D IDÈER

2 Testcykeln Ett hjul för lärande och handlande
De tre vanligaste sätten att använda PDSA-cykeln är: 1. Att få kunskap för att besvara någon av de tre frågorna 2. Att testa en förändringsidé 3. Att sprida en förändring

3 P D S A Planera Testa, gör, pröva Studera, analysera Lär, agera
PDSA-cykeln Planera Testa, gör, pröva Studera, analysera Lär, agera P D S A

4 Testcykeln: PLANERA Vad är syftet med testcykeln?
Vad tror vi kommer att hända? Hypoteser Planera detaljerna: vem gör vad, när och hur?

5 Testcykeln: PLANERA Syfte: Minska återbesöken
Testcykel 1: Brev till patientgrupp som opererats med fråga om hur de vill ha sitt återbesök: Besök/telefonkontakt/inget återbesök men möjlighet till kontakt vid behov. Hypotes: alla patienter behöver/vill inte ett ha återbesök på mottagningen. Med åb per telefon spar vi tid på mottagningen och patienten behöver inte resa hit Vem/ vad? Dr Lena skriver brevet. Anger hur och när patienten skall svara

6 Testcykeln: PLANERA (forts.)
När/ Hur? Brev skall skickas per vanlig post till patienter opererade vecka X. Ssk Lisa skall bevaka inkomna svar och sammanställa resultat. Lisa skall ringa upp samtliga patienter som fått brev under vecka X för att utvärdera om hur de upplevt att få brevet och hur de upplevt att åb blev.

7 Testcykeln: GÖR Genomför testet
Dokumentera problem och oförutsedda observationer Börja analysera insamlade data

8 Testcykeln: GÖR Brev skickas vecka X. 15 patienter blev opererade. Brev skickas till skulle ändå på åb av annat skäl. Patienterna svarar per brev/fax/telefon/mail hur de vill ha sitt åb Dr. Lena ringer upp de patienter som vill ha återbesök per telefon Ssk Lisa bokar in de patienter som vill ha ett vanligt återbesök. Dr. Lena ser patienten på åb på mottagningen.

9 Testcykeln: STUDERA Slutför analysen av insamlade data
Jämför resultaten med hypoteserna Summera slutsatserna - vad lärde vi oss?

10 Testcykeln: STUDERA 1 brev kom tillbaka (fel adress). En patient hann komma tillbaka akut innan svar på brevet kom in. Av svaren från 8 patienter ( 5 mailade och 3 ringde) ville: 5 hellre ha en telefonkontakt, 2 ville ha ett vanligt återbesök och 1 ville höra av sig vid behov. Alla patienter vill inte ha ett åb på mottagningen. 5 färre åb på mottagningen blev 5 fler telefon åb. Spar vi tid på mottagningen?

11 Testcykeln: LÄR Vilka förändringar/modifieringar bör göras?
Vad kan vi föra vidare till nästa testcykel? Vad är syftet med nästa testcykel? Vad kommer att hända i den?

12 Testcykeln: LÄR Kolla upp adresser noggrannare, några omformuleringar i brevet, Behövs ett mer strukturerad mall till stöd för att genomföra telefon åb Ta reda på ersättning för telefon åb. Mät hur lång tid åb per telefon tar Skicka brevet per mail till patienten? Testcykel 2 Brev till fler patienter, utökad test

13 Tester av förändringsidéer
Minimistandard: Kurva över tid med noteringar Förändra antagande om tid: minut - timme - dag - vecka -månad - kvartal -år Testa i liten skala Testa mer än en förändring i taget Testa under olika förhållanden

14 Sekvens av test-cykler
Förändringar som leder till förbättringar Data Idéer Teorier Hypoteser

15 Testcykeln multipla testcykler kan drivas samtidigt för att vinna tid och mer lärande


Ladda ner ppt "Nolans modell MÅL Vad är det vi vill uppnå?"

Liknande presentationer


Google-annonser