Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

”Jag kan känna igen symtom på PTSD”

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "”Jag kan känna igen symtom på PTSD”"— Presentationens avskrift:

1 När stormen inte bedarrar - Om långvariga reaktioner och andra vågens insatser

2 ”Jag kan känna igen symtom på PTSD”
”Jag har förstått principerna vid psykologisk behandling av PTSD och långvariga krisreaktioner”

3 Tre viktiga faktorer för utveckling av långvariga reaktioner:
Påfrestningens intensitet Individens motståndskraft Individens tolkning/ upplevelse av hot

4 Påfrestningens intensitet
Mild, moderat: Dödsfall (ej i familjen), ekonomi-, hälso- och äktenskapsproblem, arbetslöshet eller utbildnings problem Allvarlig: Dödsfall hos närstående tidigt i livet Extrem: Olyckor, katastrofer med dödshot Katastrofal: Våld, våldtäkt, sexuellt utnyttjande, systematisk misshandel, gisslan, krig, rån (dödshotet skall vara påträngande)

5 Psykisk traumatisering innebär:
En extremt påfrestande händelse/situation som varken kan undflys eller hanteras av individens tillgängliga resurser. (Van der Kolk, 1996)

6 Påfrestningens intensitet
Starka och långvariga sinnesintryck Hög grad av upplevd dödsfara

7 Terror Naturkatastrofer

8 Individens motståndskraft
Socialt skyddsnät Bemötande, adekvat krishjälp Trygg anknytning och sårbarhet Tidigare obearbetade trauman

9 Individens tolkning/ upplevelse av hot

10 Osårbarhetsillusionen
”Det händer inte mig. Världen är förutsägbar, rättvis, meningsfull, trygg.” Ändamålsenligt i vardagen Skyddar oss från konstant oro

11 Bilder om det har poppat upp inom mig
Jag har tänkt på det utan att jag ville det Jag har drömt om det Jag har svårt för att somna eller att sova Jag har haft vågor av starka känslor av det

12 Jag har hållit mig borta från sådant som har kunnat påminna mig om det
Det har känts overkligt, som om det inte har hänt Jag undvikit att prata om det

13 Akut stressyndrom Intrusion (invadering) Tid Denial (bortträngning)

14 PTSD Intrusion (invaderande) Tid 1 månad Denial (bortträngning)

15 PTSD Undvikanden Överspändhet Återupplevelser

16 Återupplevelser Påträngande minnen av händelsen (flashbacks), mardrömmar och sensoriska återupplevelser Superminnets verk!

17 Återupplevelser forts.
Stark ångest när man blir påmind om traumat. Inre påminnelser Yttre påminnelser En känsla Tidningsnotis

18

19 Undvikanden Aktivt undvikande av tankar (bilder) och känslor som
förknippas med traumat

20 Att vara i kamp med sina inre upplevelser
Rädsla Sorg

21

22 Undvikanden forts. Aktivt undvikande av aktiviteter, platser eller
samtal som framkallar minnen av traumat Oförmåga att minnas någon viktig del av händelsen

23 Undvikanden forts. Klart minskat intresse för eller
delaktighet i viktiga aktiviteter Känsla av likgiltighet eller främlingskap inför andra människor Begränsade affekter (t.ex. oförmåga att känna kärlek) Känsla av att sakna framtid (t.ex. inga särskilda förväntningar på yrkeskarriär, äktenskap, barn eller på att få leva och åldras som andra)

24 Överspändhet Insomningssvårigheter, sömnrubbningar,

25 Överspändhet forts. Irritabilitet eller vredesutbrott
Koncentrationssvårigheter Lättskrämdhet Överdriven vaksamhet

26 Fyra teman i traumabearbetning
Hot => Ångest, rädsla Ansvar => Skuldkänslor Förlust => Sorg Kränkning => Skam

27 Krisreaktioner är normala reaktioner på onormala händelser

28 Emotionell första-hjälp
Hitta en tidpunkt och en plats där man kan tala utan att bli avbruten eller störd Acceptera känslomässiga reaktioner och frånvaro av desamma. Tvinga ingen att prata. ”Jag finns här” Lyssna och bekräfta upplevelsen Bekräfta att denna typ av stress kan ta tid att hantera Var ärlig, förneka inte verkligheten Förmedla korrekt och viktig information – ge fakta om detaljer

29 Emotionell första-hjälp
Underlätta alla former av socialt stöd Medverka inte till jakt på syndabockar Avstå från att uttrycka förväntningar eller omdömen Var inte obefogat optimistisk – undvik att utgå från att du ”vet” hur drabbade tänker om det inträffade Tala om förväntade reaktioner efter katastrofer och bra bemästringssätt Utgå från att man kan återhämta sig Erbjud att avsätta den tid som behövs Sälj inga rationaliseringar Uppmuntra meningsfull aktivitet

30 Detta kan hjälpa i vardagen
Att tala med en annan person för att få stöd och vara tillsammans med andra Ta del i positiva, avledande aktiviteter som sport, hobby, eller läsning Få rimliga möjligheter till vila och att äta nyttig mat Försök att upprätthålla vanliga rutiner och aktiviteter Planera trevliga aktiviteter Ta pauser Tänka på en när anhörig som omkommit och ägna sig åt goda minnen Fokusera på praktiska saker som man kan ägna sig åt direkt för att hantera situationen bättre Använda sig av avslappningsmetoder, andningsövningar, meditation, tala lugnande till sig själv eller lyssna på skön musik Delta i stödgrupper Motionera rimligt Skriva dagbok Söka hjälp vid behov

31 Vad man bör undvika när man ger socialt stöd
Tidigt säga att det blir bra eller att individen ska försöka komma över händelsen Tala om egna upplevelser istället för att lyssna på den drabbade Hindra individen att tala om vad som oroar denne Markera att individen är svag eller överdriver för att denne inte hanterar situationen så bra som du själv gör Ge råd istället för att fråga vad som fungerar för den drabbade Säga att de kan vara nöjda med att det inte var värre

32 När ditt stöd inte räcker
Du kan behöva informera individer om att experter anser att undvikande och isolering kan öka besvären medan socialt stöd underlättar återhämtningen Man kan också uppmuntra den drabbade att delta i en stödgrupp med andra som har liknande erfarenheter Uppmuntra drabbade att söka professionell hjälp hos distriktsläkare, religiösa företrädare, stödgrupper eller samtalsterapeuter och erbjud dig att följa dem dit Man kan också hämta mer hjälp från andra i sitt sociala nätverk så att alla kan hjälpa till med stödet för den drabbade.

33 Detta bör man undvika som drabbad
Använda alkohol eller droger för att bemästra situationen Dra sig undan från familj och vänner Äta för mycket eller för lite Inte delta i trevliga aktiviteter Arbeta för mycket Ilska eller våld Göra riskfyllda saker, till exempel att köra omdömeslöst, missbruk, inte ta adekvat hänsyn Skylla på andra Extremt undvikande av att tänka på eller prata om händelsen eller den omkomne Inte ta hand om eller vårda sig själv Överdrivet TV-tittande eller överdriven användning av datorspel

34 Den professionella hjälpen
Gå igenom händelseförloppet i detalj – exponering imaginärt eller i verklighet Uttrycka tankar och känslor


Ladda ner ppt "”Jag kan känna igen symtom på PTSD”"

Liknande presentationer


Google-annonser