Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Socialpedagog och Förskollärare står stadigt på samma grund -

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Socialpedagog och Förskollärare står stadigt på samma grund -"— Presentationens avskrift:

1 Socialpedagog och Förskollärare står stadigt på samma grund -
Hur två professioner möts i en gemensam modell

2

3

4

5 Två förvaltningar Två professioner

6 Bakgrund Startade, augusti 2006
Familjeförskolan är en riktad verksamhet för föräldrar i behov av stöd och med barn i åldern 0-6 år Komplement till den generella förebyggande verksamheten i kommunen.

7 Målgrupp Föräldrar som behöver extra stöd under en period x
Barn som befinner sig i riskzon

8 Vem kan hänvisa familjer till Familjeförskolan ?
BVC BMMx Socialtjänstx Förskolanx Mödra- barnhälsovårdspsykologx Föräldrar kan själva ta kontakt

9 Gemensam grund Basutbildning Fördjupningskurs Handledning
Seminarier och konferenser

10 Familjeförskolan Pedagogisk gruppverksamhet Regelbundna föräldrasamtal
x Pedagogisk gruppverksamhet Regelbundna föräldrasamtal Övrig tid, ex. studiebesök av föräldrar och andra professionella, samverkan, möten, trepartsmöten, handledning, planering av verksamheten och samtalen.

11 Grundantagande Att se och bygga på det framgångsrika i varje barn
Föräldrar vill sitt/sina barns bästa och gör sitt bästa för att samarbeta Genom ett professionellt och personligt bemötande skapar vi ett sammanhang som präglas av hopp och tilltro där förändring är möjlig Hitta lösningar tillsammans med föräldern som är tillräckligt bra för barnet/barnen Det finns alltid något som fungerar i familjen- bygg vidare på det

12 Lösningsfokuserat arbetssätt
Förhållningssätt Samtalsmetod Lösningsinriktad pedagogik

13 Hur håller vi fast vid det vi gör?
Genomsyrar hela verksamheten Frågeställningar för oss Utvärderingar Vi sprider och inspirerar kollegor i metoden Skattningsinstrument ORS, SRS Handledning Filmar Kompetensutveckling Lita på metoden

14 Utvärdering av dagen Vad gjorde du idag som du är nöjd över?
Vad var det viktigaste du gjorde? Vad hade föräldrarna/barnen sagt var bra/det bästa? Vad tänker du att du har gjort idag som varit mest till nytta för föräldern? Om du bestämde dig för att vara ännu mer till nytta för föräldern i morgon, vad skulle jag se dig göra då?

15 Vad såg du föräldern göra idag som fick dig att tänka att det går framåt för föräldern och hennes/hans barn? Vad såg du föräldern göra idag som får dig att tänka att hon anstränger sig för att göra sitt bästa i en för henne svår situation?

16 Personliga reflektioner
Två professioner – gemensam modell Säkrare Mer respektfullt förhållningssätt Arbetsglädje Slippa vara expert Lämna jobbet på jobbet Lättare känsla

17 Tvärprofessionell myndighetsgemensam modell.


Ladda ner ppt "Socialpedagog och Förskollärare står stadigt på samma grund -"

Liknande presentationer


Google-annonser