Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Blodgaser och Syrabasstatus

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Blodgaser och Syrabasstatus"— Presentationens avskrift:

1 Blodgaser och Syrabasstatus
SJSB 27 VT 2013 Sjuksköterskeprogrammet Lunds Universitet Karin Hermansson

2 Varför ska vi ta blodgaser?
Hur andas patienten? Patientens syremängd (paO₂) och koldioxid (paCO₂) visar lungornas ventilationsförhållande. För att kunna anpassa behandlingen för patienter om är i behov av andningsstöd För att få vetskap om patientens syrabasstatus - med hjälp av surhetgraden(pH) och koldioxidtrycket (paCO₂) i serum kan säker diagnos ställas för många tillstånd och sjukdomar Tänk på: Det är ett ”här och nu värde!”

3 Blodgaser Arteriell blodgas: Syresättning : pO₂: 8,0- 13,0 kPa
Ventilation: pCO₂: 4,5-6,0 kPa pH 7,35 – 7,46 Metabola komponenter: BE – basöverskott indikerar förändrad konc. av icke-flyktiga syror +/-3mmol/l Standardbikarbonat(HC0₃¯) mått på metabola förändringar 22-27mmol/L Special: Laktat (mjölksyra) bildas vid förbränning av glukos vid syrebrist 0,5-1,6 mmol/L (patienten måste vila 15 min före provtagning) (Venös blodgas: pO₂:3,0-6,0 kPa pCO₂:4,0-6,0 kPa - ger inte info om patienten generella tillstånd)

4 Hålla balans Hälsosam balans: födan ska bestå av 80% basiskt bildande föda och 20% syrabildande föda Kopplat till vätejonkoncentrationen: Hög konc. = sur lösning (Mitt emellan) pH 7,0= neutral lösning Låg konc.= basisk lösning Buffertsystem för att hålla pH <7,35 ( vid 6,95 inträder coma)

5 Hålla balans (forts.) Kroppens naturliga arbete – andning, puls, muskler –bildar hela tiden syror som avges i blodet. (Förbränning av kolhydrater, fett och protein leder till kolsyra och vatten) Vissa svaga syror kan kroppen själv göra av med via utandningen och andra svaga via urinen. (Förbränningen leder också till urinsyra och urinämne) Njurarna bildar ammoniak (stark bas) för att neutralisera starka syror (varierar mellan individer) till en viss maxgräns. (Oorganiska syror: saltsyra, fosforsyra och svavelsyra kan inte andas ut - mesta ut via njurarna)

6 Syrainlagring i kroppen
Syra-överskott lagras i kroppen där det ej har negativ inverkan på pH-värdet, (tar lång tid att bli av med överskottet) t.ex. i: Bindväv som därmed försämras långsamt Skelettet som långsamt urkalkas Celler – (pH = ca 5) vilket kan störa funktionerna och leda still sjukdomar.

7 Syrainlagring i kroppen (forts.)
Symtom vid syraöverskott - acidos: Vätskesvullnad Onormalt lågt blodtryck Sömnsvårigheter Inflammatoriska leder Svårigheter att svälja Hyperglycemi Hyperkalemi Ilska, rädsla och ångest producerar också mkt syror Kontroll av urinen viktig indikator för kroppens balans

8 Tolkning av blodgas

9 Orsaker till hypoxi Hypoventilation: CO ₂ tränger undan O ₂
Diffusionsbegränsningar: t.ex. vid förtjockade alveoler vid kraftig ansträngning (här påverkas inte CO ₂) Shunt- ventilatorisk åkomma : O₂ hjälper inte Ventilations - perfusionsmissmatch: lungsjukdomar

10 Riskabel hypoxi SaO ₂ pO ₂ Klinisk valör utan syrgastillförsel 97%
13,0 Ung frisk person 95% 10,5 Frisk sovande person 90% 8,0 Mild respiratorisk svikt. Risk för kroniska hypoxiska skador om det kvarstår 85% 7,0 Måttlig respiratorisk svikt 80% 6,0 Allvarlig respiratorisk svikt Nedre gräns för acceptabelt ” under natten för t.ex. KOL-patient 70% 5,0 Risk för akuta hypoxiska skador Jämför med hemoglobins dissociationskurva

11 Hemoglobins dissociationskurva

12 Koldioxid Hyperkapni: Hypoxi Acidos Hyperkalemi Arytmier
Koldioxidnarkos Ytterligare förhöjt ICP ( intracardiellt tryck) Hypokapni: Vasokonstriktion Cerebral ischemi Arterioskleros vid cerebral cirkulation Låg CO Lågt cerebralt perfusionstryck

13 pH och BE pH: normalvärde : 7,35-7,45 Vid acidos:
Ger negativ inotrop effekt (minskar myokardiets kontraktilitet) Systemisk vasodilatation Ökat sympaticuspåslag Arytmier BE: normaltvärde +/- 3mmol/L Regleras av buffertsystem Ventilation Njurarna

14 Respiratorisk acidos Uppkommer vid anereob förbränning i vävnaderna då koldioxiden ansamlas i blodet och sänker blodets pH-värde Ses vid: Hämmat andningscentrum Kompensation av metabol alkalos Förhöjt luftvägsmotstånd Bristande funktion av muskler och andningsteknik Dead-space ökat Ofta metaboliskt kompenserat med förhöjt BE

15 Respiratorisk Alkalos
Lägre halter av löst koldioxid i blodet, vilket i sin tur leder till högre pH. Ofta förekommer hypokalemi vid respiratorisk alkalos. Uppkommer vid hyperventilation Kombinerat med lågt pCO ₂ - risk för kramper - ses vid: Oro och ångest Smärta Feber

16 Metabol acidos Vid ökning av H+ pga att sura metaboliter ansamlas i blodet alternativt bas går förlorad Ses vid: Laktacidos: vid hypoperfusion i vävnaderna, vid leversvikt, sepsis Metforminintox och Adrenalininfusion Intoxication Ketoacidos Bristande utsöndring av syra vid metabolism Njurinsufficiens Förlust av bikarbonat via kroppsvätska galla, pancreas och tarm

17 Metabol alkalos Därför att vätejoner avlägsnas från kroppen, vilket leder till ett nettotillskott av bikarbonat som höjer blodets pH Ses vid: Kräkningar eller förlust via V-sond Hypokalemi Hypovolemi liksom hyponatremi ger syraförlust via aldosteronsekretion (Aldosteron är ett hormon som ökar reabsorption av natrium och vatten och påverkar sekretion av kalium i njurarna)

18 Svar på Blodgasexempel
1 PO2 8,6 PCO2 7,12 pH 7,18 BE – 4 Sa02 85% Respiratorisk acidos

19 2 PO2 13,2 PCO2 2,8 pH 7,22 BE -15,0 SAO2 97% Metabolisk acidos

20 3 PO2 13.0 PCO2 2,5 pH 7,55 BE -2 SAO2 98% Respiratorisk alkalos

21 4 PO2 10,5 PCO2 5,6 pH 7,55 BE + 12 SAO2 95 Metabolisk alkalos

22 5 PO2 4,7 PCO2 8,4 pH 7,30 BE + 17 SAO2 77% Respiratorisk acidos metabol kompensation

23 1a pH 7,2 PCO2 4,7 PO2 10,0 BE – 11,0 Metabolisk acidos med respiratorisk kompensation Vid diabetes, njurinsuff. och leverinsuff

24 1b pH 7,46 PCO2 4,7 PO2 10,0 BE+3 Respiratorisk ALKALOS Svår smärta, hypervent.,hög höjd Mot slutet av graviditet


Ladda ner ppt "Blodgaser och Syrabasstatus"

Liknande presentationer


Google-annonser