Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Att spara i en aktiesparklubb – ett roligt och i längden

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Att spara i en aktiesparklubb – ett roligt och i längden"— Presentationens avskrift:

1 Att spara i en aktiesparklubb – ett roligt och i längden
lönsamt sätt att lära sig mer om aktier Det finns många fördelar med att bilda en aktiesparklubb. Träffa kompisar Umgås Prata aktier Vad har hänt sedan förra mötet

2 Aktiesparklubb

3 Aktiesparklubb Ett roligt och enkelt sätt att spara i aktier
är att vara med i en aktiesparklubb. Medlemmarna i aktieklubben kan utbyta erfarenheter och lära sig av varandra.

4 Hur startar man? Aktiesparklubb Med 5-15 medlemmar
Juridisk form – enkelt bolag Upprätta klubbavtal Välj placeringsstrategi Bestäm storleken på insatserna Med 5-15 medlemmar: Om det finns ett intresse och många vill bli medlemmar, till exempel en arbetsplats, rekommenderar vi att man hellre bildar fler aktieklubbar med färre medlemmar i varje. Juridisk form: Det är svårhanterligt om klubben består av fler än 15 medlemmar, bland annat på grund av att hitta en lokal.

5 Aktiesparklubb Engångsinsättning 5 000 -10 000 kr per person Alt 1.
Det är svårt att driva en klubb genom att enbart sätta in ett engångsbelopp och inte sätter in kapital då och då. Det måste finns kapital för att handla, annars måsta man sälja för att köpa andra papper (aktier). Alt 2. Det är en tråkig form av aktiesparklubb. Då man är fullinvesterad så har man inga mer pengar att investera i aktier. Då måste man få med alla att nyinvestera i mer kapital.

6 Aktiesparklubb Engångsinsättning och månadsinsättning
kr per person kr per person och månad Alt 1. En betydigt bättre form av klubb då det kommer in pengar varje månad. Man kan förhoppningsvis köpa fler aktier beroende på insatsen. Alt 2. Ett mer intressant sätt att spara för aktiesparklubbar. Pengarna kommer in månadsvis och kan investeras i nya aktier. Det ger mer liv åt aktiesparklubben.

7 Engångsinsättning och insättning i form av andelar Tex
Aktiesparklubb Engångsinsättning och insättning i form av andelar Tex 1 andel kr kr 4 andelar kr kr 5 andelar kr kr För olika ekonomiska förutsättningar i en aktiesparklubb Alt 1. Det här är en aktieklubb för medlemmar med olika ekonomiska förutsättningar. Det är viktigt att man håller sig till den bestämda andelsformen annars blir procentsatsen fel. Alt 2. Det här är en aktieklubb för medlemmar med olika ekonomiska förutsättningar. Alla kan vara med, både ”rika” och ”fattiga”. Denna form av aktiesparklubb passar väldigt bra då alla kan ha olika ekonomiska förutsättningar att spara i aktier.

8 Mer pengar att handla för Intressantare kund hos banken
Aktiesparklubb Fördelar med en aktiesparklubb Mer pengar att handla för Intressantare kund hos banken Bättre riskspridning Lägre kostnader Nybörjare kan lära sig av de mer rutinerade En aktieparklubb ger många fördelar. Till exempel: Tillsammans kan klubben köpa fler aktier. Ha mjölighet att köpa större eller hela börsposter. Göra fler antal affärer. Möjlighet att köpa i flera olika aktieslag.

9 Att bygga upp en aktieportfölj Investera regelbundet Långsiktighet
Aktiesparklubb Att bygga upp en aktieportfölj Investera regelbundet Långsiktighet Strategin Riskspridning Rimligt pris Aktieanalys Investera regelbundet: Månadssparande Långsiktighet: Långsiktighet inom aktiehandeln är ofta lönsamt Strategin: Vad är målsättningen med sparandet? Riskspridning: Man kan köpa i större poster och uppnå en bättre riskspridning än om alla medlemmar handlar var för sig. Rimligt pris: Köp ej övervärderade bolag. Aktieanalys: ”Hitta kursvinnare” är Aktiespararnas eget analysprogram

10 Aktiespararnas Gyllene regler
Aktiesparklubb Aktiespararnas Gyllene regler Sätt mål för ditt aktiesparande – var långsiktig Investera regelbundet Kontrollera riskerna Var försiktig med belåning Håll dig välinformerad och följ inte råd okritiskt Sätt mål för ditt sparande i aktier och aktiefonder – var långsiktig Det är du som sätter målet för ditt aktiesparande. Ha realistiska förväntningar. Historiskt sett har aktier och aktiefonder gett en genomsnittlig totalavkastning på omkring 12 procent per år. På kort sikt kan aktiers och aktiefonders värde fluktuera kraftigt. Aktier och aktiefonder är därför en långsiktig sparform Investera regelbundet Investera inte hela kapitalet som du avsatt för ditt sparande i aktier och aktiefonder vid ett enda tillfälle. Då riskerar du att köpa dyrt. Återinvestera utdelningar och avstå från att hoppa ut ur och in i marknaden – det kan ofta medföra stora omkostnader. Kontrollera riskerna Satsa inte allt på en eller ett fåtal aktier. Köp 10 till 15 aktier i 5 till 6 olika branscher. Då är du mindre exponerad för svängningarna i både bolag och branscher. En ordentlig riskspridning ger ett visst skydd om några enstaka aktier i portföljen faller i värde. Satsa inte heller allt på en fond eller ett fåtal fonder, med alltför snäv inriktning. En spridning mellan branscher och länder ger en minskad exponering mot marknadens risker. Tänk dock på att för många fonder inom en och samma kategori är sämre än en indexfond. Var försiktig med belåning Att köpa aktier och aktiefonder för lånade pengar kan leda till stora vinster snabbt men kan också innebära privatekonomisk katastrof. Aktiespararna avråder inte helt från belåning men vill starkt betona att det krävs stor erfarenhet av aktiemarknaden för att köpa aktier och aktiefonder för lånade pengar. Håll dig välinformerad och följ inte råd okritiskt Det krävs kunskap för att man ska lyckas med placeringar i aktier och aktiefonder. Sträva därför alltid efter att hålla dig informerad om de bolag/aktiefonder du äger aktier/andelar i. Följ med vad som rapporteras om bolagen/aktiefonderna. Läs årsredovisningar och delårsrapporter. Lyssna gärna på råd som andra ger, men följ inte råden okritiskt. Bilda dig alltid en egen uppfattning. Det är bara du själv som får stå för konsekvenserna av att ha följt dåliga råd. Gör din egen analys Köp inte aktier i bolag du inte har undersökt närmare och känner väl till. Detsamma gäller vid köp av aktiefonder. Gör din egen analys av såväl bolaget som aktiefonden du avser att köpa aktier/andelar i. Använd Aktiespararnas analysverktyg. Sätt upp regler för när du ska omplacera Omplacera när någon av dina aktier/aktiefonder har kommit att utgöra en för stor andel av din portfölj, eller när bolaget/aktiefonden inte längre lever upp till de förutsättningar som gällde vid förvärvstidpunkten. Att alltför ofta ompröva dina investeringar kan skapa onödig stress och leda till felaktiga beslut. Vid omplacering, planera så att du inte betalar skatt i onödan. Gör din egen analys Sätt upp regler för när du ska omplacera


Ladda ner ppt "Att spara i en aktiesparklubb – ett roligt och i längden"

Liknande presentationer


Google-annonser