Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hur jobbar Sigtuna turistbyrå?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hur jobbar Sigtuna turistbyrå?"— Presentationens avskrift:

1 Hur jobbar Sigtuna turistbyrå?
Kap 10 Marknad för turism Hur jobbar Sigtuna turistbyrå?

2 Rådhus •HP: Sigtuna turistbyrå med Camilla Zedendahls besök på tisdag.
Frågor som kan komma från eleverna som läser turism: •Hur tänker Sigtuna turistbyrå kring:  •Planering av nya aktiviteter för turister i Sigtuna kommun •Hur ser framtidsutsikterna ut för turism på vår hemort? •Marknadsplan sid 173 1.Nulägesanalys: •Pest •Swot •Marknadsanalys av kunder och konkurrenter •Marknadsndersökning 2. Marknadsmål •Vart vill vi komma? •Marknad - affärsidé •Produkt – målbeskrivning, målgrupper, säljvolym •Pris •Volym – marknadssegment (en del) •Lönsamhet 3.Handlingsplan De 5 P:na •Produkt, Plats, Påverkan, Pris, Personal. •Produkt: Turisttjänst - service, kvalitet, prestige, namn, varumärke•Plats: Geografisk plats, där produkten blir tillgänglig för kunden •Påverkan: Fem konkurrensmedel s Annonser, reklam, personlig förs, Mässor•Pris: Företagets kostnader, kunden vilja och förmåga att betala, konkurrens på marknaden•Personal: Kunnande, kompetens och service•Marketing mix= kombination av ovanstående 4.Utvärdering= uppföljning Produktutveckling s 209: ••Göra produkten mer attraktiv ••Stanna kvar på marknaden ••Behålla sina marknadsandelar ••Behålla eller öka lönsamheten ••Behålla sin status som marknadsledare ••Använda kompetensen på personalen på rätt sätt ••Använda överkapacitet ••Locka turister att konsumera mer, Diversifiering

3 Gör en analys utifrån följande:
 Läs igenom vad vad en marknadsföringsprocess är! Sid 171 i boken Turism: Världens största näring. Man tillfredsställer kundens önskemål och behov på ett sätt som är lönsamt för företagen. Marknadsplanens olika moment: 1. Nulägesanalys (var står vi nu?) 2. Marknadsmål (vart vill vi komma?) 3. Handlingsplan för beslut om marketing mix (hur når vi dit?) 4. Utvärdering (hur långt kom vi?)

4 1 Nulägesanalys Nulägesanalys = Var står vi nu? Analys av:
Marknaden och omvärlden: främst kunder och konkurrenter (Pest) Det egna företaget: (Swot)Strenght, Weakness, Opportunity, Threat.

5 1. Nulägesanalys Hur kan resultat från nulägesanalyser användas inom turistföretag För företag inom turism kan det vara lämpligt att börja med en allmän marknadsanalys, en såkallad PEST- analys: Politik Ekonomi Social Teknik En analys av det egna företaget: Swot: styrka, svahet, möjligheter, hot.

6 2. Marknadsmål = Var vill vi komma?
Precisering av Marknad och målgrupp Produktinriktning Prispolitik Säljvolym och marknadsandel Kostnadsnivå och lönsamhet

7 3. Handlingsplan = Hur når vi dit?
Hur olika konkurrensmedel kan samordnas i en för företaget lämplig ”marketing mix” Uttryckt i marknadsföringstermer omfattar handlingsplanen de fyra P:na: (Konkurrensmedlen) produkt, plats, påverkan och pris. Ett femte P används nämligen personal. Kombinationen av dessa konkurrensmedel kallas marketing mix. Hur företag väljer att kombinera dessa konkurrensmedel.

8 4. Utvärdering Hur långt kom vi? Uppföljning och kontroll.

9 Analys: Analys: Ni ska gruppvis analysera en uppgift .
Förslag på uppdelning och arbetssätt?

10 Det ni ska känna till är:
(sid 171) Marknadsföringsprocessen olika steg Marknadsplanens olika moment Syftet med en nulägesanalys Hur resultat från nulägesanalys kan användas inom turistföretag Exempel på marknadsmål för företag inom rese- och besöksnäringen Hur resultatet av marknadsföringsåtgärder kan utvärderas

11 Redovisning 1: Nulägesanalys: Pest och Swot (sid 173-177)
2: Marknadsmål: Marknadssegment (sid ) 3: Handlingsplan: Marketingmix, 5 P:na (sid ) 4: Utvärdering: Mätbart och metoder( ) Förslag: läs sidorna till din moment, diskutera ställ frågor, sammanställ och redovisa resultatet.

12 Förslag till planering kapitel 12
Camilla Zedendahl besök på tisdag. Frågor från eleverna som läser turism: Hur tänker Sigtuna turistbyrå kring: Produktutveckling s 209: •Göra produkten mer attraktiv •Stanna kvar på marknaden •Behålla sina marknadsandelar •Behålla eller öka lönsamheten •Behålla sin status som marknadsledare •Använda kompetensen på personalen på rätt sätt •Använda överkapacitet •Locka turister att konsumera mer •Diversifiering

13 Repetition från kapitel 10 Marknadsföring av turism
•Planering av nya aktiviteter för turister i Sigtuna kommun •Hur ser framtidsutsikterna ut för turism på vår hemort? •Marknadsplan •1. Nulägesanalys: •Pest •Swot •Marknadsanalys av kunder och konkurrenter •Marknadsndersökning •2. Marknadsmål •Vart vill vi komma? •Marknad - affärsidé •Produkt – målbeskrivning, målgrupper, säljvolym •Pris •Volym – marknadssegment (en del) •Lönsamhet • • 3.Handlingsplan De 5 P:na •Produkt, Plats, Påverkan, Pris, Personal. •Produkt: Turisttjänst - service, kvalitet, prestige, namn, varumärke •Plats: Geografisk plats, där produkten blir tillgänglig för kunden •Påverkan: Fem konkurrensmedel s Annonser, reklam, personlig förs, Mässor •Pris: Företagets kostnader, kunden vilja och förmåga att betala, konkurrens på marknaden •Personal: Kunnande, kompetens och service •Marketing mix= kombination av ovanstående 4. Utvärdering= uppföljning

14 Att utveckla turism Produktutveckling s 209:
Göra produkten mer attraktiv Stanna kvar på marknaden Behålla sina marknadsandelar Behålla eller öka lönsamheten Behålla sin status som marknadsledare Använda kompetensen på personalen på rätt sätt Använda överkapaciet Locka turister att konsumera mer

15 Gör en liknande analys som fördjupning.
säsong Storstadsturismen privatresenärer/affärs Diversifiering

16 Avslutning Frågor på sammanställningen ? Gå igenom Allmänna villkor
Gå igenom produktutveckling i större/mindre kommuner Gör en sammanställning över vår kommun Hur ska du gå vidare? Vilket område vill du göra en produktutveckling för? ( De måste vara inom turism!)

17 Modell för produktutvecklingsarbete. S 215
1. Precisera målen för den nya produkten 2. Utforma den nya produkten med hänsyn till -kundernas efterfrågan -lagar och andra regler -personalbehov och kompetensbehov -ekonomiska och fysiska resurser 3 Ställ upp kalkyler för att utreda projektets lönsamhet 4 Genomför projektet 5. Följ upp och utvärdera

18 Förslag till produktutveckling
Öppna ett hotell 12:1 Strategisk planering för en resebyrå Utvecklingsanalys av Sigtuna turism Produktutveckling av ett turistföretag Paketreselagen Allmänna villkor Inställda resor Planering av nya aktiviteter för turister i Sigtuna kommun Framtiden: barin-storming ta fram ideér i hembygden Sälens högfjällshotell

19 Ex:Framtiden upplägg:
Hur ser framtidsutsikterna ut för turism på vår hemort? Spåna med hjälp av brain-storming fram idéer om den framtida turismen. A, Välj ut de fem bästa visionerna och försök konkretisera dessa idéer. Vilka åtgärder måste vidtas för att dessa idéer ska kunna bli verklighet B, Gör en aktivitetsplan inkl marknadsföringsaktiviteter.

20 Allmänna villkor för paketresor
Slutbetalning tidigast 40 dgr Ändringar=rätt att säga upp resan och pengar tillbaks Prishöjning får ej ske senare är 20 dgr innan avresa Fel och brister i resan=rätt til prisavdrag eller skadestånd Reklamation ska ske så fort felet märkts

21 Produktutveckling Rekreationsturism Affärsturism Shopping
Genomfartsturism Upplevelseturism


Ladda ner ppt "Hur jobbar Sigtuna turistbyrå?"

Liknande presentationer


Google-annonser