Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Våra kunders behov Behov

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Våra kunders behov Behov"— Presentationens avskrift:

1 ”Den nya generationens intranät” Med SharePoint Portal Server 2003 och Office System 2003

2 Våra kunders behov Behov
Att lättare kunna skapa, dela och hitta information Att filtrera ut ”min” relevanta information Att enkelt kunna hantera dokument Att kunna synliggöra information från företagets affärssystem (LOB) Att kunna samarbeta lättare och hitta rätt resurser Bättre stöd för processorienterat arbetssätt En standardiserad informations- och samarbetsplattform Bättre stöd för projektorienterat arbete Renodla IT-miljön, utnyttja befintliga produkt- och kunskapsinvesteringar

3 Vad finns att vinna på effektivare lösningar?
Minskar tidsåtgången för vardagligt informationsarbete (skapa, söka, dela, m.m.). Effektiva verktyg ökar tillfredställelsen hos medarbetarna (mindre stress och bättre effektivitet). Bättre affärer genom ”ordning och reda” på affärshandlingar och information. En standardiserad informations-plattform som kan anpassas till nya behov = lägre kostnader för drift och tillbyggnad. Besparingar / vinster går att uppskatta och har visat sig vara betydande. Höga ROI värden!

4 Produkt- och teknikorientering
Nya Microsoft Office System 2003 ”En omfattande vidare-/nyutveckling av Office produkterna med betoning på inbyggda samarbetsfunktioner och enkel åtkomst av affärsinformation, kryddat med XML” Innehåller bland annat: Vidareutveckling av ”trotjänarna”: Word, Excel, PowerPoint, FrontPage, Project, mfl. Nya klientprodukter: InfoPath, OneNote Hur fungerar det idag? Hur vill vi att det ska fungera? Office System 2003 Teknisk infrastruktur Windows SharePoint Services och SharePoint Portal Server Andra intressanta teknologier och serverprodukter

5 Fokus – Windows SharePoint Services
Funktionalitet Samarbeta i olika grupper Dela dokument, kalendrar, diskussioner, m.m Se varandras närvaro knuten till information Checka in/ut dokument och hantera olika versioner Använda funktionalitet direkt från Office 2003 Administrera rättigheter via Active Directory Enkelt och intuitivt att arbeta med Documents Discussions Tasks Contacts Surveys Members Calendar Team

6 Fokus – SharePoint Portal Server 2003
Funktionalitet Företagsgemensam portal Samlingspunkt för WSS-webbplatser Samlingspunkt för affärsinformation Single Sign-on Personliga webbplatser Rollstyrd information Avancerad sökfunktionalitet Uppbyggd av webbdelar & webbtjänster Rättigheter via Active Directory

7 Exempel Vägverket ,SSAB och Lindex

8 Exempel på produkter och tjänster från Signicom
Moduler för WSS/SPS 2003 Anpassningar och utveckling Kravspecifikationer Införandestöd Utbildning Teknisk rådgivning Support ISO-baserad dokumenthantering Rollstyrd företagsportal Ärendehantering Styr- och ledningssystem Projekthantering

9 Tack för oss! Kontaktinformation
Björn Bemgård, Marknadschef Peter Dietrich, Teknikchef Tack för oss! Välkommen att besöka oss i Microsofts monter C10-61!


Ladda ner ppt "Våra kunders behov Behov"

Liknande presentationer


Google-annonser