Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Jonas Eliasson Professor Transportsystemanalys, KTH

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Jonas Eliasson Professor Transportsystemanalys, KTH"— Presentationens avskrift:

1 ”Regional utveckling”: Effekter på lokalisering, arbetsmarknad och markexploatering
Jonas Eliasson Professor Transportsystemanalys, KTH Föreståndare Centrum för Transportstudier

2 Lokaliseringseffekter
Dagens kalkyler: samma markanvändning i JA och UA Men: Omlokalisering gör att fler drar nytta av en investering => högre nytta Vid hög vägträngsel kan vägnyttan i stället sjunka Omlokalisering är inte en nytta i sig i en standard-SE-kalkyl... ... men är ofta politiskt intressant, så det är värt att studera ändå

3 Tre typer av modeller Integrerade transport/markanvändningsmodeller: lokalisering av befolkning och arbetsplatser inom region som funktion av tillgänglighetsförändring Regionens totala befolkning och arbetsplatser givet Arbetar på SAMS-områdesnivå e dyl IMREL, LandScapes Ökning av befolkning & arbetsplatser i en region som funktion av tillgänglighetsförändring Ingen begränsning på nettoökning Arbetar på kommunnivå SamLok, DynLok ”Fördelningsmodeller” Givna nytillskott av befolkning/arbetsplatser fördelas på byggbar mark Används vid regional planering för att bl a konstruera indata till trafikprognoser

4 Att göra Trad. SE-kalkyl:
Kolla med räkneexempel, fallstudier och/eller lokaliseringsmodeller hur mycket lokaliseringseffekter påverkar kalkylutfallet Red ut teoretiskt om det finns ytterligare nyttor/onyttor av omlokaliseringseffekter Vidareutveckla ev. befintliga lokaliseringsmodeller ”Regional” kalkyl: Vidareutveckla och validera befintliga modeller

5 Arbetsmarknadseffekter
Tillgänglighetsvinst = Tidsvinst*(individens tidsvärde) + fler arbetade timmar*skattesats + höjd genomsnittslön*skattesats + (fler personer sysselsatta)*(det offentligas vinst av detta) Ofta för låg, inte differentierad saknas

6 Vad klarar vi – vad återstår?
Tillgänglighetsvinst = Tidsvinst*(individens tidsvärde) + fler arbetade timmar*skattesats + höjd genomsnittslön*skattesats + (fler personer sysselsatta)*(det offentligas vinst av detta) Ny tidsvärdesstudie SamLoks löneekvation Samband som borde utvecklas

7 Att göra Inför nya tidsvärden
Vidareutveckla och validera SamLok (eller motsvarande) Vision: inför ”mark-up” på arbetsrestidsvärdet motsv. ökad skatteintäkt Kan handla om % Ger dock bara runt 10-20% extra nyttor (och bara relevant för regionalt resande)

8 Exploateringseffekter
Markvärdeshöjningar är i allmänhet bara värdet av tillgänglighetsökningar, kapitaliserat i marken I vissa fall ”nyskapas” eller ”frigörs” mark Tak på tunnlar Oacceptabla bullerstörningar som försvinner ”Nödvändiga” investeringar för viss exploatering Sånt ska läggas till i kalkylen Men kan vara svårt att värdera – och svårt att veta netto-effekten

9 Att göra Utforma riktlinjer för värdering och beräkning av dessa effekter Situationsspecifikt Kanske behövs ”granskningsinstans”…


Ladda ner ppt "Jonas Eliasson Professor Transportsystemanalys, KTH"

Liknande presentationer


Google-annonser