Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

TEMADAG STÄLLNINGAR.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "TEMADAG STÄLLNINGAR."— Presentationens avskrift:

1 TEMADAG STÄLLNINGAR

2 Föreskriften AFS 1990:12 2 § över 1,25 meter är att definiera som ställning 3 § Där det finns risk för nedstörtande föremål ska det finnas skyddstak 4 § det ska finnas lämplig tillträdesled till varje del av ställninglag där arbete ska utföras 5 § trappa i ställning ska ha tillräcklig bredd och lämplig lutning 26 § en ställning ska kontrolleras innan den tas i bruk Kommentar: Trappa ska alltid finnas som tillträde till alla typer av ställningar

3 AFS 2004:4 3 § i byggnads- och anläggningsarbete ska det finnas tre skyddsräcken - överledare, mellanledare, fotlist 11 § ställningslag ska vara monterade så att dess delar inte oavsiktligt kommer ur läge 14 § vid upp- och nedmontering ska: - risker för fall och ras särskilt motverkas - olämpliga arbetsbelastningar undvikas - tillräckligt utrymme finnas för det avsedda arbetet, transporter och uppläggning av material Tydlig avgränsning så att tillträde för utomstående förhindras

4 AFS 2004:4 § 15 Vid uppförande ändring och nedmontering ska arbetet ledas av kompetent person som ska ha genomgått allmän eller särskild utbildning. Övriga ska ha lämplig utbildning enligt Bilaga 5

5 AFS 2004:4 Bilaga 5 – Montör ska kunna uppvisa sitt Ställningsbyggarcertifikat. Särskild information 0 – 2 m Allmän utbildning 2 – 9 m Särskild utbildning 9 m och uppåt Särskilda konstruktioner 80 tim teoretisk utbildning eller yrkesbevis

6 Monteringsplan ställning Arbetsmiljöverkets monteringsplan

7 Checklista/Fakta om ställningen
Stib checklista


Ladda ner ppt "TEMADAG STÄLLNINGAR."

Liknande presentationer


Google-annonser