Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Beräkning och provning vid typkontroll av ställningar i Sverige

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Beräkning och provning vid typkontroll av ställningar i Sverige"— Presentationens avskrift:

1 Beräkning och provning vid typkontroll av ställningar i Sverige
Henrik Snygg SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Hela

2 Inledning Lite om SP och avdelningen Bygg och Mekanik
Allmänt om typkontroll av ställningar i Sverige kravdokument typkontrollintyg (certifikat) Provning och beräkning komponentprovning fullskaleprov verifiering av beräkningsmodell mot fullskaleprov 24 m modellen resultat andra tillämpningar Inledning

3 Om SP SP-koncernen ägs till 100% RISE Dotterbolag 8 Anställda 1 100
BILDEXPEL Raderas från presentationen Om SP SP-koncernen ägs till 100% RISE Dotterbolag 8 Anställda Omsättning MSEK Kunder Forskarutbildade 300 Forskarstuderande 80 Examensarbeten 57 Lärare universitet/högskola Professorer 26 Allmänt

4 Avdelningen Bygg och Mekanik
BILDEXPEL Raderas från presentationen Avdelningen Bygg och Mekanik Drygt 60 medarbetare Verksamhet i Borås och Göteborg Exempel på områden snabba förlopp (krockprov, fallprov , stöt …) dynamiska förlopp (jordbävning, vibration …) Finita Element beräkningar mekanisk/komponent provning (temperatur, miljö …] materialteknik (metaller, kompositer, polymerer, sten, betong … ) utmattning statistik risk, säkerhet, skyddsutrustning … skadeutredningar Kunder inom nästan alla branscher med tyngdpunkt på: fordon, verkstad, bygg, rör, säkerhet, medicinteknik och energi Allmänt

5 Avdelningen Bygg och Mekanik Analys av livslängd och säkerhet
BILDEXPEL Raderas från presentationen Avdelningen Bygg och Mekanik Mekaniska Laster Materialmekanik Statistiskt synsätt Experimentell analys Beräkningsanalys Geometri & Ytfinhet Kompetenser & resurser Analys av livslängd och säkerhet

6 Typkontroll av ställningar i Sverige
BILDEXPEL Raderas från presentationen Typkontroll av ställningar i Sverige Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 1990:12 Ställningar SS-EN Byggnadsställningar – Prefabricerade fasadställningar – Del 1: Specifikationer och produktkrav SS-EN Byggnadsställningar – Prefabricerade fasadställningar – Del 2: Metoder för dimensionering SS-EN Byggnadsställningar – Del 1: Ställningar – Krav och utförande SS-EN Byggnadsställningar – Del 2: Ställningar – Information om material SS-EN Byggnadsställningar – Del 3: Ställningar – Belastningsprovning SPCR 064 Typkontroll och certifiering av Temporära konstruktioner Kravdokument

7 Typkontrollintyg (certifikat)
BILDEXPEL Raderas från presentationen Typkontrollintyg (certifikat) Alla gällande typkontrollintyg finns på SP:s hemsida Sorterade efter innehavare av certifikat Start Sök: Ställningar Temporära konstruktioner (ställningar, …) Ställningar (i vänsterkolumnen) Provnings- och beräkningsingenjörer utför provning, beräkning och beräkningsgranskning (SP Bygg & Mekanik) Certifieringsingenjör genomför övergripande granskning och skriver ut typkontrollintyg (SP Certifiering / Gunnar Söderlind) Certifikat

8 Provning och beräkning - komponentprov
BILDEXPEL Raderas från presentationen Provning och beräkning - komponentprov Prova/utvärdera alla komponenter och knutpunkter Spira-balk koppling, utvärderas 5 riktningar Följande bestäms i provningen: glapp styvhet styrka Resultatet används som indata till beräkningsmodell Komponentprov

9 Fullskaleprov och efterföljande verifiering av beräkningsmodell
BILDEXPEL Raderas från presentationen Fullskaleprov och efterföljande verifiering av beräkningsmodell Ungefär 8 m hög ställning, 3 fack Deformationer mäts, 12 punkter Last till brott i ställningen FE modellen (indata från komponentprov, ej dimensionerande indata) Last till brott Resultat från FE-modellen verifieras mot uppmätt last och deformation Fullskaleprov

10 24 m FE-modell 24 m hög, 5 fack bred 4 lastfall beräknas
BILDEXPEL Raderas från presentationen 24 m FE-modell 24 m hög, 5 fack bred 4 lastfall beräknas Dimensionerande värden från komponentprovningarna och beräkningar Första komponent som uppnår dimensionerande värde ger ställningen bärförmåga Lastklass Tillåten spirlast 24 m FE-modell

11 Andra tillämpningar Utvärdera mer än lastklass och spirlast
BILDEXPEL Raderas från presentationen Andra tillämpningar Utvärdera mer än lastklass och spirlast utvärdering av svagheter utvärdering av ändringar tilläggsberäkningar Andra tillämpningar Frågor? Tillämpningar


Ladda ner ppt "Beräkning och provning vid typkontroll av ställningar i Sverige"

Liknande presentationer


Google-annonser