Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ortsutveckling Bettna Stormöte den 17 april 2013 Välkommen!

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ortsutveckling Bettna Stormöte den 17 april 2013 Välkommen!"— Presentationens avskrift:

1 Ortsutveckling Bettna Stormöte den 17 april 2013 Välkommen!

2 Kvällens program Välkommen 19.00 Rapport från arbetsgrupperna 19.05 Bettna 2019 - utmaningar19.30 Fika och besök i grupperna20.00 Kommunikationer och kollektivtrafik20.10 Matthias Pfeil Nästa steg20.55 TACK FÖR IKVÄLL21.00

3 Ortsutveckling i Flens kommun Mål En vision och handlingsplan för varje ort i kommunen

4 Arbetsgrupperna Samlings- platser Näringsliv Trafik, skyltar och belysning Kommuni- kationer Bad- plats Fest i Flen Drag- båts- tävling

5 Ortsutveckling Bettna Visionsarbetet Bettna 2019

6 En vision… är ledstjärna för utvecklingen uttrycker ett önskvärt framtida tillstånd (=idealtillstånd) ger kraft och energi skapar delaktighet, gemenskap och stolthet verktyg att prioritera vad vi ska göra

7 Bettna 2019 Gemensam analys Byggstenar Vision

8 Styrkor Läget Företagande Service Demografi och anda Naturen och miljön Svagheter Kommunikationerna Service Marknadsföring Husen Andan Demografin Vildsvinen och regnet! Möjligheter Kommunikationer Kommun-tillhörighet Utveckla företagandet Utveckla service Boendemiljön Hot Affären försvinner Skolan försvinner Lokal service minskar Demografin Telefoni och kommunikation

9 Bettna 2019 Omvärldsanalys Trendspaning

10 Vad är de största utmaningar för Bettna för att vara en attraktiv ort i 2019? –Välj en grupp av konsekvenser 1.Internationalisering av näringslivet, småföretagande växer, globalt sammanflätad ekonomi 2.Strävan efter det goda livet, ökat urbanisering, segregationen tilltar, befolkningen blir äldre 3.Klimatansvar, teknologiutveckling –Vad måste Bettna vara bra på? Vad måste utvecklas? Välj ut tre utmaningar och skriv på grön lapp (en konsekvens per lapp)

11 Ortsutveckling Bettna Kommunikationer och kollektivtrafik Matthias Pfeil

12 Kommunledningsförvaltningen Belysning (korsning väg 221/52) Trafikverket: Nej, inte aktuellt Kommunen: Erbjudande om förskottering Trafikverket: Nej Kommunen: Ta reda på förutsättningar (kostnader) för att själv ta hand om frågan, fakta läggs fram till politikerna nu i maj

13 Kommunledningsförvaltningen Skyltning (Brister) Svar från Trafikverket: ”Kommunen bör göra ett förslag på sina och trafikverkets vägar och skickar till Länsstyrelsen för beslut, så får vi det på remiss”

14 Kommunledningsförvaltningen Pendling till Bettna från: Nyköping: 29 Vrena: 16 Pendling från Bettna till: Nyköping: 40 Flen: 18 Katrineholm: 13 (endast relationer med minst 10 arbetspendlare) Kollektivtrafik: Ny busstidtabell

15 Kommunledningsförvaltningen Kollektivtrafik: Ny busstidtabell Nytt upplägg i hela länet med täta och snabba regionala linjer mellan största orterna

16 Kommunledningsförvaltningen Linje 760: Linjesträckning och genomsnittligt antal påstigande per vardag efter zon -> nu med en tur i timmen Kollektivtrafik: Ny busstidtabell Linje 465: Ersatt av linje 765, 14 turer/vardag. Stannar endast vid Sjölundvägen

17 Kommunledningsförvaltningen Kollektivtrafik: Ny busstidtabell Hur angeläget är ombyggnad av hpl Strömsborgs- vägen?

18 Kommunledningsförvaltningen Budget 2013 Kollektivtrafik: Ny busstidtabell

19 Kommunledningsförvaltningen TGOJ banan Flera utredningar med olika resultat Investera + drifta (!) framtid bl a beroende på regionindelning och Skavstas utveckling olika intressen (pendling)

20 Kommunledningsförvaltningen TGOJ banan

21 Nästa steg Arbetsgrupperna jobbar vidare –Projektidéer och analys Samordningsgruppen sammanställer kvällens arbete och analyserar Rapport på kvällens möte på kommunens hemsida inom kort Nästa stormöte 21 augusti kl. 19-21

22 Datum att komma ihåg! Företagsträff –Eva Johansson 0155 92335 Städning av badplatsen 25 maj –Ingemar Jungkrans 0705 175 948 Fest i Flen 15 juni Leif Elsberg 0730 762 440 Dragbåtstävling i Malmköping 10 augusti –Per Swärd 0703 145 245

23 TACK FÖR I KVÄLL!


Ladda ner ppt "Ortsutveckling Bettna Stormöte den 17 april 2013 Välkommen!"

Liknande presentationer


Google-annonser