Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Elkvalitet/Elmiljö Varför bry sig om elkvalitet? Jo därför att…..!

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Elkvalitet/Elmiljö Varför bry sig om elkvalitet? Jo därför att…..!"— Presentationens avskrift:

1 Elkvalitet/Elmiljö Varför bry sig om elkvalitet? Jo därför att…..!
Vad kostar störningar och oplanerade avbrott i din produktion? Vad kostar ”dolda” fel som orsakas av bristande elkvalitet? Att förbättra elkvaliteten lönar sig snabbt! ________________________________________________________ LG Elanalys

2 Tryckluftanvändning Mätning och beräkning av luftflöde.
Underlag till beräkning av kostnad för tryckluft. Beräkning av läckage. Visar hur flera kompr. jobbar ihop. ________________________________________________________ LG Elanalys

3 Process/beräkning verkningsgrad
Uppgift:totalverkningsgrad för tvättpress. Mätning/beräkning: moment, varvtal, effekt (hydraul+el) Resultat: förhållandet mellan verkningsgrad och belastningsgrad. ________________________________________________________ LG Elanalys

4 Elkvalitet/spänning Hur reagerar din maskin på den här spänningen?
Frekvensomriktare är särskilt känsliga för denna typ av obalans. ________________________________________________________ LG Elanalys

5 Elkvalitet/spänning Typisk kurvform vid in- och urkoppling av kondensatorer på nätet. Många frekvensomriktare klarar ej detta utan stannar (deras skydd löser ut). ________________________________________________________ LG Elanalys

6 Elkvalitet/onormal belastning
Tunga motorstarter gör att spänningen sjunker på inkommande elnät. Undersök möjlighet till mjukstart. ________________________________________________________ LG Elanalys

7 Elkvalitet/Startförlopp
Start 10 kV-anläggningsdel med filterkretsar. Höga strömmar och spänningar kan uppstå, vilka kan skada andra delar i anläggningen. ________________________________________________________ LG Elanalys

8 Elkvalitet/strömtopp
Strömtoppar påverkade ibland en hel fabrik - reläskydd löste ut. Med mätning kunde höga startströmmar spåras! Åtgärdat. ________________________________________________________ LG Elanalys

9 Elkvalitet/datorstörning
Strömspikar orsakade tjuvstopp i maskinens dator. Maskinleverantören åtgärdade efter redovisat mätresultat. ________________________________________________________ LG Elanalys

10 Elkvalitet/övertoner
Bilden visar hur olika frekvenser sammanlagras till en deformerad summakurva. ________________________________________________________ LG Elanalys

11 Elkvalitet/övertoner
Strömkurva till frekvensomriktare! Kartlägg och se till att övertoner inte skadar eller stör andra delar av anläggningen. Överbelastning av kondensatorer vanligt. ________________________________________________________ LG Elanalys

12 Elkvalitet/transienter
Exempel på transient som kan påverka elektronikutrustningar. ________________________________________________________ LG Elanalys

13 Elkvalitet/Läckström
Exempel på beräknad läckström med avancerad programvara. Fasströmmar ca 100 A Nollström ca 10 A. Läckström ca 25 A !! Magnetfält erhålles!! ________________________________________________________ LG Elanalys

14 Elkvalitet/faskompensering
Mätresultat som grund till faskompensering och för att se transformatorns last. Övertonsmätning bör ske före val av kompensering för att bedöma behov av filter! ________________________________________________________ LG Elanalys

15 Elkvalitet/Elmiljö Exempel på mätning/åtgärdsförslag.
Spänningsvariation, belastning mm. Övertoner. Faskompensering. Beräkning nedklassning transformatorer. Analys elmotordrifter. Elfält, magnetfält. Förslag elsanering bostäder, kontor. ________________________________________________________ LG Elanalys


Ladda ner ppt "Elkvalitet/Elmiljö Varför bry sig om elkvalitet? Jo därför att…..!"

Liknande presentationer


Google-annonser