Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Handcirkelsågen Sågande maskiner Säkerhet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Handcirkelsågen Sågande maskiner Säkerhet"— Presentationens avskrift:

1 Handcirkelsågen Sågande maskiner Säkerhet
Bygg & Anläggnings programmet En sågande maskin har antingen en snurrande sågklinga, ett sågblad som rör sig fram och tillbaka eller en sågkedja som rör sig med hög hastighet runt ett svärd. Maskinen kan vara eldriven, batteridriven eller driven av en bensinmotor. Man skiljer också på handhållna och stationära maskiner. En handhållen kan du hålla och styra själv. En stationär står på en speciell plats. Säkerhet Det är viktigt att du känner till hur sågande maskiner används. Då kan du undvika onödiga olyckor som kan leda till skador, i Värsta fall kan de leda till skador för livet. Se därför till att du Alltid får instruktioner om hur maskinen ska användas och hur den ska skötas innan du börjar använda den. Handcirkelsågen

2 Bygg & Anläggnings programmet
Arbetsmiljöverket ger ut föreskrifter (AFS) för hur säkerheten ska utformas För de maskiner som finns på arbetsmarknaden och i våra hem. I dessa föreskrifter finns de krav som myndigheterna ställer på just maskiner och utrustning samt hur de ska användas.

3 Handhållna maskiner Bygg & Anläggnings programmet En handhållen maskin ska vara konstruerad så att du lätt ska kunna bära, styra och använda den utan större fysisk ansträngning. Maskinerna har under åren utvecklats från tunga och klumpiga, till lätta och smidiga. Utvecklingen och tekniken har även gjort att användningen av batteridrift blir allt vanligare, vilket gör att man kan arbeta oberoende av elkablar. Man kan säga att maskinerna nu anpassas mer till människan, genom att göra dem mer skonsamma för användaren och mer miljövänlig. Vid arbete med stationär maskin förs arbetsstycket mot maskinen. En handhållen maskin förs mot arbetsstycket

4 Handcirkelsågen Bygg & Anläggnings programmet Handcirkelsåg är en av de mest använda maskinerna, för bearbetning av trä, som används på byggarbetsplatsen. Anledningen är att den är flexibel att använda. Den är användbar för att både kapa och klyva virke och skivor av trämaterial. Som alla lätthanterliga material måste man vara försiktig och ha respekt för hur man använder handcirkelsågen. Rätt använd är maskinen ett utmärkt hjälpmedel, men fel använd kan den vara farlig.

5 Sågen är ofta konstruerad så att du även kan såga i olika vinklar.
Bygg & Anläggnings programmet Handcirkelsågen är el eller batteridriven. Maskinen finns också i olika storlekar och klarar därför sågningar av olika virkestjocklekar (sågdjup)- Sågen är ofta konstruerad så att du även kan såga i olika vinklar. Den är därför utrustad så att du lätt kan ändra sågbordets läge och även kapa och klyva i maximalt läge 45O lutning. Till dessa handcirkelsågar finns det ofta tillbehör för att förenkla sågningsarbetet bl.a. Paralellanhåll och sågstyrningsskenor för skivsågning.

6 Användning Bygg & Anläggnings programmet Handcirkelsågen är en maskin som vid gång har en öppen, snurrande sågklinga Så det är viktigt att hantera den med törsta försiktighet. Det är också viktigt att se till att materialet ligger plant och jämnt när du sågar eller klyver. Då undviker du att handcirkelsågen nyper, dvs. att den bromsas i materialet. Se till att ha god belysning av arbetsområdet. Undvik onormal kroppsställning (undvik att sträcka på dej). Bär inte löst sittande kläder, som kan fastna i handcirkelsågen. Håll alltid sågen säkert med båda händerna. Håll aldrig handen framför handcirkelsågen. Starta alltid sågen innan den kommer i kontakt med arbetsstycket. Tryck lätt mot maskinen men tryck aldrig i klingans sidriktning. Undvik att överbelasta handcirkelsågen. Om sågen är eldriven se till att inte såga i kabeln. Se till att alltid hålla rent och fritt från skräp där du arbetar, så riskerar du inte att snubbla och kanske såga dej.

7 Skydd & Säkerhet Skydd & Säkerhet
Bygg & Anläggnings programmet Skydd & Säkerhet Punkter att tänka på för att få så säker användning av maskinen som möjligt. Använd alltid lämplig skyddsutrustning Kontroller att det rörliga klingskyddet inte fastnar eller hänger sig.. Kontrollera att klyvkniven finns och är rätt monterad.. Bär inte maskinen i elkabeln. Använd inte sågen om ni märker om den har fel och brister. Anmäl omedelbart till den ansvariga på arbetsplatsen.

8 Skötsel och underhåll Bygg & Anläggnings programmet Att vara noga med att rengöra de maskiner som du använder är lika viktigt som att vara noga med sin egen hygien och ska också vara rutinmässig. Dra ur stickkontakten innan du gör något underhållsarbete med sågen. Borsta eller blås ren handcirkelsågen och töm eventuell spånuppsamlare. Rengör sågklingan från eventuella beläggningar av kåda och hartser. Parafinolja och fotogen är lämpliga rengöringsmedel. Smörj klingskyddets rörliga delar. Rengör med jämna mellanrum handcirkelsågen på otsidan med en lätt fuktad trasa. Ta del av tillverkarens underhållsanvisningar och följ dem. Överskydd Klyvkninv Klingskydd

9 Bygg & Anläggnings programmet
Det material du sågar måste ligga plant och jämnt för att undvika att sågen nyper. Om materialet ligger ojämnt så kan det vara bäst att stänga av sågen och rätta till arbetsstället innan du fortsätter att såga. En annan orsk till att sågen nyper kan vara att trämaterialet har speciell uppbyggnad. Trä är ett levande material och det kan därför uppstå spänningar, till exempel i en planka kan det förekomma tjurträ som är orsaken. Då ska du istället backa sågen och börja om. Du ska inte trycka på och tvinga sågen igenom materialet.


Ladda ner ppt "Handcirkelsågen Sågande maskiner Säkerhet"

Liknande presentationer


Google-annonser