Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Föreningen Sveriges Regionala Energikontor

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Föreningen Sveriges Regionala Energikontor"— Presentationens avskrift:

1 Föreningen Sveriges Regionala Energikontor
Nätverk för Energieffektivisering bygger Ett samverkansprojekt mellan Swerea SWECAST AB Swerea IVF AB Föreningen Sveriges Regionala Energikontor Med stöd av Energimyndigheten 1

2 FSEK – Föreningen Sveriges Regionala Energikontor
Branscher i ENIG: Träindustri, Mekanisk Verkstadsindustri Swerea SWECAST är gjuteriindustrins forsknings- och utbildningsinstitut. Branscher i ENIG: Sandgjutning, Pressgjutning Swerea IVF, forsknings- och konsulttjänster inom tillverkningsindustrin. Kort presentation av medverkande organisationer. Förtydliga FSEK: 13 regionala energikontor i Sverige. Samordnar bl.a . De kommunala Energi- & Klimatrådgivarna Branscher i ENIG: Plastformning, Värmebehandling, Ytbehandling 2

3 Drivkraften för ENIG är att hjälpa främst mindre och medelstora företag att
utveckla och implementera hållbara strategier kring energianvändningen minska företagens specifika energianvändning uthålligt minska verksamheternas klimatpåverkande utsläpp ENIG har framförallt målgruppen små och medelstora företag (SMF) ENIG är ett nätverk dit företag kan vända sig för att få hjälp, tips och idéer om energieffektivisering. 3

4 Bakgrund År 2007 förbrukade industrin 157 terawattimmar, ca 39 % av Sveriges totala energianvändning Industrisektorn utgörs till stor del av energikrävande, exportinriktade och konkurrensutsatta företag. Ökade energikostnader innebär ökade produktionskostnader som försämrar konkurrenskraften Betydande besparingar möjliga (10 – 20 %) Stora besparingar möjliga bara genom att se över sin nuvarande situation 4

5 Energinyckeltal för industrin - hur funkar det i praktiken?
Nyckeltal i företag är vanligt, men är oftast av ekonomiskt slag. Omsättning/anställd, kassationer, antal sjukdagar/år etc. Detta följer man kontinuerligt och har koll på, även på hur man ligger till mot andra företag. Men hur är det med energibiten? 5

6 Hur bra är mitt företag egentligen?
Effektbegränsning Resurseffektivitet Statistik Värme Nyckeltal Energimyndighet Effekt Energiledning Utsläppsrätter Växthuseffekt Kommunen Verkningsgrad Länsstyrelsen Energikartläggning Energi El-certifikat Återvinning Hur bra är mitt företag egentligen? kWh Naturvårdsverket Kanske det ser ut och känns så här hos många företag. 6

7 Insamling-tillgänglig statistik?
Nyckeltal Vilka Varför Hur Insamling-tillgänglig statistik? Levande-egen koll Nyckeltal är ett användbart och koncentrerat sätt att enkelt se om åtgärder och verksamhet går åt rätt håll. Men vad finns det för energinyckeltal idag, och hur får jag tag i dessa? Det är svårt att hitta de som finns! Därför är en av ENIG’s stora uppgifter att samla in, skapa och sprida uppgifterna om nyckeltal. 7

8 Nyckeltal total energianvändning
Exempel: Olika typer av Nyckeltal för olika verksamhet Gjuteri: kWh/m kWh/ton Mekanisk verkstad: 283 kWh/m2 XXX kWh/st Monteringsverkstad: 167 kWh/m2 XXX kWh/st Plastindustri: kWh/m2 1,6 kWh/kg Exempel på nyckeltal för olika verksamheter 8

9 På projektets hemsida har vi vårt verktyg för att hjälpa företagen med nyckeltalen.
Centralt på ”första sidan” finns en grön knapp som tar dig vidare till Energinyckeltalsavdelningen. Tanken är att ENIG ska skapa en databas med nyckeltal dit företagen kan ansluta sig och jämföra det egna företaget mot andra. Och för att databasen ska växa och nyckeltalen bli bättre, så måste företagen lämna data för att få ta del av resultaten. 9

10 www.enig.se Företagsnamn och bransch Övergripande företagsdata
Definition av nyckeltalen i hjälpfunktionen Inköpt energi och material Här kan företag själva, eller med hjälp av energi- & klimatrådgivarna, lämna uppgifter för nyckeltalen. Alla data och uppgifter är helt konfidentiellt! Det hela bygger på att du /företaget måste registrera sig och lämna uppgifter för att få ta del av uppgifterna. Detta för att databasen ska vara levande och växa, och att ingen bara ska gå in och ”kolla”. Formuläret är uppbyggt enl. följande. Namn och bransch: bransch är för att man ska sorteras och jämföras korrekt. Övergripande data: anställda, omsättning etc. Inköpt energi och material: olika energislag och material in/ut Användning av energi: Fördelning på olika områden. Obligatoriska uppgifter är markerade med en asterix. Man behöver alltså inte fylla i allt! Är man tveksam vad som avses, så finns förklaring och hjälp under frågetecknet i högra kanten av varje fält. Användning av energi 10

11 Nedbrytning av nyckeltalens syften. Källa: Mossberg
Syfte med nyckeltal Stödja beslutsituationen – Erfarenhetssyfte. Gör vi rätt? Nyckeltalen och framförallt uppföljning ger erfarenhet och underlag för beslut. Nedbrytning av nyckeltalens syften. Källa: Mossberg 11

12 Övergripande nyckeltal Mer detaljerade nyckeltal Påverkansfaktorer
Spill Ingjutningssystem Smält metall-slagg / Ton gott gods Kassation CO2 / Mängd energi Ålder Smältenergi / Ton smält gods Typ av ugn Infodring Energislag Mängd energi / Energislag Typ av material Luft Uppvärmning av vatten från återvunnen energi Uppvärmning / m2 Uppvärmd yta Vatten Uppvärmning av tilluft från återvunnen energi Smält material Energiförbrukning Ventilation / m3 Mängd ventilerad luft Föroreningar Ugnstyp Total energiförbrukning / Ton gott gods Ventilationsutrustning Förbrukning av tryckluft / ton gott gods Utnyttjandegrad Storleken på läckaget Återvunnen smältenergi från sand och gods Återvunnen energi / Total energiförbrukning Nedbrytning av nyckeltal. Vad är det som påverkar? Bilden visar hur man kan bryta ner de olika nyckeltalen, för att se vad det är som verkligen påverkar – och var man ska göra åtgärder. Återvunnen energi från ventilation Belysning / m2 Ljusutbyte Ålder Packning, montering Typ Efterbearbetning / Total energiförbrukning Bearbetning Placering / Försmutsning Ytbehandling 12

13 www.enig.se Hur går det till i praktiken?
Man fyller i de obligatoriska uppgifterna, och så mycket annat man vet. Viktigt är att man ger mätningen ett namn och ett årtal. På så viss kan man registrera fler mätningar, och följa sin utveckling. Ju mer man fyller i desto fler jämförelser får man ut. Men det räcker med de övergripande värdena med * för att kunna vara med. 13

14 Efter inmatningen, får du ut dina beräknade nyckeltal, och en jämförelse med andra i din bransch + alla som lämnat in data i ENIG. Överst till vänster: Energianvändning/omsättning (MWh/Mkr) i din bransch. Ditt företag markeras med röd stapel. Överst till höger: jämfört med alla företag i databasen. Nederst vänster: MWh/yta i din bransch Nederst till höger: MWh/yta jämfört med alla företag Detta illustrerar översiktligt hur det ser ut just nu. 14

15 Mer detaljerat och fler uppgifter får du i tabellen som följer.
I cirkeldiagrammet ser du fördelningen i ditt företag. Nu har du ett kvitto på hur det ser ut idag. Med olika åtgärder och insatser på företaget kan man sen följa hur nyckeltalen ändras med nya mätningar. 15

16 OBS! All data är konfidentiell!
UTSKRIFT OBS! Man kan inte se några nyckeltal om man själv inte har bidragit med sina uppgifter! OBS! All data är konfidentiell! OBS! 16

17 ENIG är meningen att vara en central punkt när man pratar om energieffektivisering, så på hemsidan finns mycket nyttigheter. Energiinformation – allmän information, men även mer detaljerad information och goda exempel. Rådgivning / Tjänster Här finns länkar till företag och organisationer som kan hjälpa företag med sin energieffektivisering. Länkar till alla Energikontor och länk till Energimyndighetens sökning efter din kommunala energi- & klimatrådgivare. Här kan även företag som vill erbjuda hjälp och tjänster inom energieffektivisering få lägga upp en länk mot en liten avgift. 17

18 Det finns även en frågelåda där man kan ställa frågor om energi.
Vi svarar så fort vi kan, och frågor av allmänt intresse kommer att publiceras på sidan. 18

19 Energieffektivisering
Effektbegränsning Resurseffektivitet MWh Statistik Nyckeltal Energimyndighet Värme Energieffektivisering Effekt Växthuseffekt Verkningsgrad Länsstyrelsen kW GJ Energi El-certifikat Så allt jag behöver göra är att gå in på Energiledning Naturvårdsverket Energikartläggning Utsläppsrätter CO2 Så med ENIG så ska det bli lite ordning och reda! 19

20 De tidigare bilderna är ”del A” dvs bara genomgång av ENIG och nyckeltal
”del B” som följer är tänkt som lite fördjupning – en enkel utbildning/information till företagen som energi- & klimatrådgivarna kan använda sig av. 20

21 Hur förbättrar jag mina nyckeltal? Energianalys Energieffektivisering
Uppföljning Vad kan jag gör för att bli bättre? (Introduktionsbild för att följa upp nyckeltalspresentationen) Nu vet jag att jag kanske inte ligger så bra till jämfört med andra – Hur blir jag bättre? Energianalys / Energikartläggning – För att veta hur mycket energi jag gör av med – och var. Energieffektivisering – prioritera vad som ska göras – och när Uppföljning – kontrollera – sätta nya mål. 21

22 Minskad miljöpåverkan Kvalitetssäkrad process Goodwill
Varför Energieffektivisering? Sänkta kostnader Minskad miljöpåverkan Kvalitetssäkrad process Goodwill Stärkt konkurrenskraft Minskad känslighet för energiprishöjningar Minskade energikostnader, ger sänkta kostnader för företagen vilket brukar vara den största drivkraften för företag. Stärkt konkurrenskraft 22

23 Låt personalen bli delaktig!
Hur börjar vi? - Metodik Ta ett aktivt beslut Energikartläggning - ta fram statistik - identifiera processer - hitta besparingsåtgärder Ta hjälp av expert ”Nattvandring” Låt personalen bli delaktig! Aktivt beslut av LEDNINGEN i företaget. Detta måste upp på ledningsnivå för att bli bra! Ta hjälp av expert – men utse en ansvarig i företaget (ledning – eller delegerad till lämplig (eldsjäl)) Delaktig personal – utbilda – engagera – ”tävla” 23

24 Energimyndigheten har många bra publiceringar som kan tipsa och ge hjälp.
Går att beställa eller ladda ner på energimyndigheten.se Flera av dem finns också på enig.se 24

25 När man väl bestämt sig, så börjar man med en Energikartläggning.
Man måste skapa sig en aktuell lägesbild! I energikartläggningen bryter man ner den totala energianvändningen i stödprocesser och produktionsprocesser. Ex Stödprocesser: Belysning, ventilation, lokalvärme. Ex Produktionsprocesser: smältning, stansning, kapning, hopfogning mm. 25

26 Behov / Verkligt -injustering/reglering -sektionera/stäng av
Värmesystem Behov / Verkligt -injustering/reglering -sektionera/stäng av Sommardrift -pumpstopp -tappvarmvatten -ridåvärmare Delprocesserna: Värmesystemet. Hur ser det ut. Hur ser behoven ut idag, jämfört med behoven det en gång projekterades för? Fungerar regleringen? Är det injusterat? Etc. 26

27 Styrning och sektionering Installerad effekt Placering
Belysning Styrning och sektionering Installerad effekt Placering Alternativ till dagens belysning: - Lågenergilampor - T5 lysrör ”Det som förvånat oss är att belysningen tar så stor andel av energin.” Henry Fredén, AB Bandindustri Belysning. Här finns det ofta väldigt mycket att göra – och ofta inte så svårt. 27

28 Borealis huvudverkstad
Industribelysning Befintliga: 24 st 400W Kvicksilver Ersättning: 30 st 150W Keramisk metallhalogen Effektreducering: ca 60% från 12 kW till 5kW Belysnings styrka: ca 200 lux till 600 lux, Bättre färgåtergivning Återbetalningstid: ca 3,3 år Exempel Belysning Utbyte av gammalt till nytt med lägre energiåtgång och bättre belysningsmiljö som följd. 28

29 Ventilationsystem flödet anpassas efter verksamheten (kyla)
drifttid anpassas efter verksamheten flödet anpassas efter verksamheten (kyla) värmeåtervinning injustering rengöring kanaler,don,filter 29

30 Energiberäkning Ett räkneexempel:
Antag : Vi har ett fläktaggregat på 3 kW. Aggregatet är i drift årets alla timmar (8760 h). Vi har en energikostnaden är 0,45 kr/kWh. Den total energikostnaden blir då 3 * 8760 * 0,45 = kr/år. Antag : Om det går att begränsa driftstiden till 10 timmar per dag under en arbetsvecka (5 dagar) och vi antar att vi arbetar 43 veckor på ett år. Då får vi en driftstid på 10 * 5 * 43 = 2150 timmar. Den totala energikostnaden blir då 3 * 2150 * 0,45 * kr/år. Exempel på åtgärd med drifttiden (enkel åtgärd) En skillnad på kr/år. 30

31 Tryckluft 5 % 100 % Tryckluft. Stora förluster!! 20 – 40 % 31

32 Läckagesökning Tryckreducering Värmeåtervinning Eldrivna verktyg
Mer om tryckluft Läckagesökning Tryckreducering Värmeåtervinning Eldrivna verktyg Håldiameter 1 mm 5 mm 10 mm 20 mm Flöde (m3/minut) 0,06 1,5 6 25 Effektbehov kompressor (kW) 0,4 10 40 150 Energikostnad per år (30 öre/kWh) 1 000 kr kr kr kr Läckage blir snabbt kostsamt. Har företaget koll på tryckluften? 32

33 Gäller alla system Släck och Stäng! Nattvandring Checklilsta
Tidsstyrning Gäller alla system Släck och Stäng! Nattvandring Checklilsta Timer, dygnsur etc. Närvarocensor etc Den nog enklaste lösningen är tidsstyrning av olika slag. Den billigaste kWh är den som inte används. 33

34 PRODUKTIONSPROCESSER
Här ligger ofta företagens fokus, och ibland har man bra koll. Men det finns ofta mycket att göra 34

35 Frekvensstyrning Undvik tomgångsdrift Energisnåla motorer
Komponenter/elmotorer Frekvensstyrning Undvik tomgångsdrift Energisnåla motorer LCC vid inköp ”Drivmotorns effektivitet ökade med mer än 25 % när vi installerade frekvensomriktare. Vi sparar över 230 000 kronor per år bara på en enda fläkt.” Ingemar Leckborn, INEOS Denna bild är exempel till produktionsprocesser (- kanske vi kan hitta bättre, eller byta ut beroende på företaget man ska besöka.) 35

36 Effektuttag veckor. Tomgångsdrifter. Ta reda på Rimlig nivå?
Enkelt att få uppgifter från elleverantören / nätägaren Bild: Ragnar Uppström, energi- och klimatrådgivare i Mölndals stad 36

37 Kartläggning på företaget under icke produktionstid.
Gör en värdering av vad som kan förändras och inte behöver vara i drift. På tillverkande industrier kan man generellt acceptera tomgångsdrifter upp till ca % av det aktiva uttaget under dagtid. Nattvandring 37

38 * Planera * Genomföra * Följa upp * Förbättra Energiledning
Inför energiledningssystem på företaget. 38

39 Hot om stigande energipriser Stöd från energiexpert
Viktiga drivkrafter för energieffektivisering Minskade kostnader Eldsjäl på företaget Hot om stigande energipriser Stöd från energiexpert Långsiktig energistrategi Kommentar: Lägre kostnader prioriteras, men detta kan påskyndas genom rådgivande/stödjande åtgärder vad gäller kompetens och strategiarbete 39

40 Viktiga faktorer för lyckat arbete:
Erfarenheter från effektiviseringsprojekt inom industrin Viktiga faktorer för lyckat arbete: Genomförandet av en energianalys Att det genomförts en energianalys över huvud taget är en viktig faktor till att det genomförs åtgärder. - En energianalys bör vara enkel med konkreta och kvantifierade åtgärder - Störst besparingspotential finns inom stödprocesserna Genomförd analys ska presenteras på företaget Görs en analys måste den presenteras med ledningen närvarande. Krävs för att diskutera och förklara föreslagna åtgärder Förankring i företagets ledning Utan ledningens stöd görs inga åtgärder. Ledningen måste fördela ansvar och befogenheter. Upprätta mål/energiplan Finns uppsatta mål och en energiplan genomförs åtgärder i större omfattning eftersom det blir en fråga för ledningen 40

41 Ekonomiskt stöd för energikartläggning
Stödet kan sökas tidigast i april Det nya stödet gäller företag som använder minst 500 MWh energi per år, det vill säga relativt energiintensiva företag. Det täcker 50 procent av kostnaderna för energikartläggningen upp till maximalt kronor. Regeringen beslutade i december 2009 att införa stödet. Ta kontakt med ditt Energikontor för mer information 41

42 42


Ladda ner ppt "Föreningen Sveriges Regionala Energikontor"

Liknande presentationer


Google-annonser