Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kraft och Rörelse Prov Ons v.20

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kraft och Rörelse Prov Ons v.20"— Presentationens avskrift:

1 Kraft och Rörelse Prov Ons v.20
Repetition Kraft och Rörelse Prov Ons v.20

2 Vad menas med begreppet kraft?
Något som kan få ett föremål att ändra formen ändra rörelseriktningen ändra farten förflytta föremål

3 Nämn några olika krafter?

4 Vad menas med begreppet hastighet?
Hur snabbt ett föremål förflyttar sig Hur kan vi räkna ut hastighet? hastighet = sträcka / tiden

5 Vad menas med acceleration?
= Hastighetsökning per tidsenhet Retardation = hastighetssänkning per tidsenhet

6 En kraft kan ändra rörelsen hos ett föremål.
RÖRELSE = HASTIGHET + RIKTNING

7 Enheten för kraft heter newton
En newton är lika med tyngden av 100 g.

8 KRAFTER OCH KRAFTPILAR
En kraft kännetecknas av tre egenskaper: RIKTNING ANGREPPSPUNKT STORLEK

9 Sir Isaak Newton(1642 – 1727) Tre rörelselagar: Tröghetslagen
Accelerationslagen Kraft – Motkraft (Aktion – reaktionslagen)

10 Tröghetslagen Trögheten gör att det är svårare att ändra hastighet och riktning hos föremålen tex bromsa eller starta Ju mer massa ett föremål har, desto trögare är det

11 Ex. Åka bil Bromsa Starta Varför behöver vi ett bilbälte?

12 Ex. Centrifugalkraft Trögheten gör att rörelsen fortsätter rakt fram
och människan i karusellen trycks utåt.

13 Lag 2: Sambandet mellan kraft och massa
F = m*a F = kraft (i N) m = massa (i kg) a = acceleration (hur snabbt en massa ändrar farten)

14 Ex. Bilens motorkraft F=m*a
Gammal bil, liten motorkraft Liten acceleration F=m*a Ny bil Stor motorkraft Stor acceleration

15 Ex. Två personer sparkar samma boll
F=m*a bollens massa är konstant, m F=m*a F=m*a

16 Ex. En person sparkar två bollar
F=m*a Muskelkraften är konstant, F F=m*a F=m*a

17 Ex. Fritt fall Vilken sten faller snabbare?
Båda stenen faller lika snabbt Större sten Större massa, m Dras med mer Tyngdkraft (F=m*a) Har större Tröghet Mindre sten Mindre massa, m Dras med mindre Tyngdkraft (F=m*a) Har mindre Tröghet

18 KRAFTER KAN SAMVERKA ELLER MOTVERKA VARANDRA

19 Ex. Fritt fall Vem faller snabbare? Varför? F (luftmotstånd) F (tyngd)
Luftmotstånd är en bromsande kraft!

20 Ex. Kasta en boll Hur ser en kast bana egentligen ut?
- Hastighet framåt (konstant) - Hastighet nedåt (accelererande fritt fall) F (muskel) F (tyngd)

21 Krafter som motverkar varandra ändrar bollens riktning.

22 Lag 3: Varje kraft har en lika stor motkraft

23 VARJE KRAFT HAR EN MOTKRAFT

24 I boken har vi nu behandlat följande kapitel
Krafter (sidan 48-65) Rörelse och tröghet (Sidan ) Vi kommer nästa att behandla Arbete och mekanisk energi (sidan )

25 Uppgifter i boken: Läs sammanfattningen på sidan 205
Sidan 200 : Uppgift: 5, 6 Sidan 203: Uppgift: 1, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13 Sidan 204: Uppgifter 20, 23


Ladda ner ppt "Kraft och Rörelse Prov Ons v.20"

Liknande presentationer


Google-annonser