Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Rent strikt ansvar, tredjemansskada och ren förmögenhetsskada

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Rent strikt ansvar, tredjemansskada och ren förmögenhetsskada"— Presentationens avskrift:

1 Rent strikt ansvar, tredjemansskada och ren förmögenhetsskada
Seminarium 6

2 Kärnkraftverk, hundar och annan farlig ”verksamhet”
Rent strikt ansvar Kärnkraftverk, hundar och annan farlig ”verksamhet”

3 Rent strikt ansvar Rent strikt ansvar = ansvar oberoende av någons oaktsamhet Rätten till skadestånd grundar sig på grundval av det sätt skadan uppstått på [den verksamhet varur den emanerar] Verksamheter som anses särskilt farliga, eller som kan ge upphov till särskilt allvarliga skador. Förutsätter i svensk rätt i princip lagstiftning

4 Några författningar som stipulerar ett rent strikt ansvar
El-lagen innehåller regler beträffande elektriska anläggningar. Luftansvarighetslagen, bestämmelser för skador i följd av luftfart som ej drabbar passagerare eller egendom som befordrats med luftfartyget  Atomansvarighetslagen, särskilda regler om skador till följd av atomolyckor   Oljeansvarighetslagen behandlar oljeskador till sjöss.   Järnvägstrafiklagen stipulerar i princip ett rent strikt ansvar för personskador. Hundar, lagen om tillsyn av hundar och katter är en välkänd lagstiftning.

5 Om rent strikt ansvar Det rent strikta ansvaret begränsas till skador som anses typiska för den farliga verksamheten, jmf en person som halkar i matsalen på Ringhals. Ansvarssubjekt är i allmänhet den som driver den anläggning som medför riskerna. Ibland måste man göra en distinktion mellan ägare och innehavare – frågan är då vem som ansvarar, alternativt om båda ansvarar.

6 Tredjeman och rena förmögenhetsskador
Värderingsmän, kablar och bedragare

7 Tredjemansskador Vad är en tredjemansskada?
Ex: Om en person drabbas av skada kan ofta andra människor i sin tur lida skada till följd av den förra personens skada. Hur bedöma vad som är tredjemansskada och direkt orsakad skada? Svårt i gränsfallen. Psykisk chock? Rena förmögenhetsskador.

8 Tredjemansskador Huvudregeln i svensk rätt har traditionellt varit att indirekta tredjemansskador inte är ersättningsgilla – enbart den direkt drabbade har rätt till skadestånd. Men: Det finns undantag. (se tandläkarfallen)

9 Rena förmögenhetsskador
Definition: ren förmögenhetsskada = skada som ej har samband med sak- eller personskada. (SkL1:2) Huvudregeln i SkL 2:6. Ren förmögenhetsskada som orsakats genom brott medför skadeståndsskyldighet. Märk att regeln inte per se säger något om hur rena förmögenhetsskador som inte orsakats genom brott ska behandlas.


Ladda ner ppt "Rent strikt ansvar, tredjemansskada och ren förmögenhetsskada"

Liknande presentationer


Google-annonser