Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

myter och verklighet: Inledning till skadeståndsrätten

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "myter och verklighet: Inledning till skadeståndsrätten"— Presentationens avskrift:

1 myter och verklighet: Inledning till skadeståndsrätten
Svensk skadeståndsrätt i ett komparativt perspektiv; skadeståndsrättsliga grundbegrepp

2 Om seminarieserien Kraven – förbered rättsfallen, var inte rädda för ”dumma” eller rättspolitiska frågor Litteraturen: Lär er Hellners bok utantill Några artiklar finns på (Skadeståndsrättsliga artiklar: Fore. Om skadestånd vid golf, Om skadestånd vid mobbning, Further Ruminations on Cause-In-Fact) PM-uppgiften. Caveats och betyg Frågor – nu eller senare

3 Vad är skadeståndsrätt. Vad tänker du först på
Vad är skadeståndsrätt? *Vad tänker du först på? *Nämn ett fall – svenskt eller utländskt – som handlar om skadeståndsrätt. *Skillnader mellan svensk rätt och utländsk (amerikansk) rätt?

4 MYTERNA Ally McBeal, silikon och ambulance chasers

5 Skadestånd som straff: McDonalds-fallet
Vad hände - egentligen? Hur gick det? Varför? Skillnader mot Sverige?

6 Marknadsrätt och skadestånd: Tobaksmålen
Vad handlar målen om – egentligen? Skadeståndsrätt och processrätt? Skadeståndsrätt och offentlig rätt? Hur ser det ut i Sverige?

7 Bringing in the Buck: Den ambulansjagande advokaten
USA: The Plaintiff’s Bar och andra faktorer Contingency Fee Class Action Arvodesnivåer (England & USA)

8 DEN PROSAISKA (SVENSKA) VERKLIGHETEN Försäkringar, tabeller och pragmatism

9 Om den ”svenska modellen”
”Ring mitt försäkringsbolag istället.” Försäkringar: Allmänna och privata Att värdera det ovärderliga: Ersättningsnivåer Hur mycket är min förlorade tumme värd? Tabeller och praxis från myndigheter Vad är poängen med alltihop? Skadeståndsrättens funktioner: Reparation, prevention, retribution? Djupare förklaringar: Effektivitet, rättvisa, samhällsnytta.

10 Svensk skadeståndsrätt i praktiken

11 Svensk skadeståndsrätt i praktiken
Grundläggande begrepp och den skadeståndsrättsliga metoden

12 Grundläggande terminologi
Culpa/Dolus Vårdslöshet Oaktsamhet Vållande (Grov oaktsamhet och uppsåt)

13 Inledande anmärkningar
Olika skadetyper: Personskada, sakskada, förmögenhetsskada Olika ansvarstyper: Culpaansvar, rent strikt ansvar, presumtionsansvar och kontrollansvar Skiljelinjen inom- och utomobligatoriskt skadestånd (SkL eller kontraktsrätt?)

14 Grunder för skadeståndsansvar
Skada skall ha träffat annan. Juridiska personer. Andra objektiva faktorer. Särskilt om ansvarsfrihetsgrunderna. Den subjektiva sidan: Culpa eller uppsåt

15 Culpabedömningen: Den svenska skadeståndsrättens viktigaste bedömning
Borde skadevållaren agerat annorlunda? Utgångspunkter: Författningar och föreskrifter Prejudikat Sedvana Den fria bedömningen

16 Närmare om den fria bedömningen
Risken för skada Den sannolika skadans storlek Möjligheterna att förekomma skadan Skadevållarens möjlighet att inse risken för skada

17 Den skadeståndsrättsliga metoden
Notera att frågorna under rubrikerna enbart är exemplifierande och inte uttömmande. 1: Har skada inträffat? Har skadan drabbat annan än den påstådda skadevållaren? Faktisk skada eller ”obehörig vinst”? Vilken typ av skada? Notera spärregeln för rena förmögenhetsskador i SkL 2:4. 2: Objektiva förutsättningar för skada? Plikt att ej skada annan? Passivitet och underlåtenhet? Objektiva ansvarsfrihetsgrunder? 3: Subjektiva förutsättningar för skada? Vilken typ av ansvar?   OBS: Avtal!  4 a: Kausalitet? 4 b: Adekvans? a) Betingelseläran.  b) Normskyddsläran.   5: Jämkning? Medvållande? Annan jämkningsgrund? Compensatio Lucri Cum Damno?

18 Tips inför skadeståndskursen
Läs rättsfallen noga – det är där skadeståndsrätten utvecklas Metodschemat – redan vid inläsning Negligera inte skadeståndsrätten till förmån för andra ämnen på C2:an Dra er inte för rättspolitiska diskussioner Hör av er om ni har frågor


Ladda ner ppt "myter och verklighet: Inledning till skadeståndsrätten"

Liknande presentationer


Google-annonser