Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Grekiska, ”flöde av säd” Annika Johnsson Centrum för sexuell hälsa

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Grekiska, ”flöde av säd” Annika Johnsson Centrum för sexuell hälsa"— Presentationens avskrift:

1 Grekiska, ”flöde av säd” Annika Johnsson Centrum för sexuell hälsa
GONORRÉ Grekiska, ”flöde av säd” Annika Johnsson Centrum för sexuell hälsa

2 Gonorré Vår äldsta STI, beskrevs första gången i Moseboken
1879 hittades bakterien vid mikroskopering av ögonsekret hos nyfödd

3 Etiologi Bakterieinfektion, gramnegativ diplokock, Neisseria gonorroeae (två kaffebönor med långsidan mot varandra)

4 Gonokocken kan till skillnad mot klamydia ses i mikroskop
Flytning från uretra eller cervix sätts på objektglas Färgas med metylenblått Mikroskopi i 1000 gångers förstoring Leukocytos med ic diplokocker ger diagnos

5 Epidemiologi 1919 lex veneris
Varje person behäftad med könssjukdom var skyldig att låta behandla sig och följa de föreskrifter som anbefalldes

6 Epidemiologi

7

8

9 Samlag första kvällen 18-24 år 1989 25% av killarna
% av tjejerna % av tjejerna

10

11 Fall 20-årig man med miktionssveda sista månaden
Sökt VC, tolkats som UVI och behandlas med antibiotika

12 Åter efter 2 veckor pga kvarvarande besvär
Uppgav då även flytning, urinodling och klamydiaprov neg Gc odling positiv – remiss till CSH

13 Resistensbestämning visar känslighet för ciprofloxacin vilket patienten erhåller 500 mg i engångsdos
Dagen efter förbättrad och vid kontrollprov efter en vecka läkt Smittspåras

14 75% av patienterna är män varav drygt en tredjedel är MSM
Hälften av heterosexuella män smittas i utlandet (Asien) medan kvinnor oftast smittas i Sverige

15 Smittvägar Vaginala/ anala samlag Oral sex Ögon via autoinokulation
Mor-barn vid förlossning Smittsamhet ca 60%

16 Symtomatologi Inkubationstid 3-7 dagar
Ofta mer uttalade symtom än klamydia Asymtomatisk infektion: 50% av kvinnor, 10 % av männen Svalginfektion: 90% asymtomatisk

17 Symtom män Miktionssveda, ibland trängningar
Flytningar, ofta uttalade gulaktiga Proktit, flytningar,klåda,irritation analt Faryngit

18 Symtom kvinnor Miktionssveda (diff UVI) Flytningar, tjocka gula
Mellanblödningar Buksmärta Proktit/faryngit

19 Fall Man född -94 söker med någon veckas anamnes på flytning och sveda
Fast partner sedan 2 år, enda partner någonsin

20 Pos gc i direktmikroskopi och odling
Fast partner symtomfri, ej haft sex med andra sista 2 åren Neg gc cervix, positiv svalg

21 Indikation för provtagning
Klinisk misstanke Epidemiologisk misstanke MSM Utländska kontakter

22 Komplikationer män Epididymit , ensidig svullnad och ömhet av bitestikeln, ev feber Prostatit, smärttillstånd nedre delen av buken och i perineum, sveda och flytning

23 Komplikationer kvinnor
Bartolinit : svullnad och smärta labialt Endometrit : mellanblödningar Salpingit : buksmärta, ev feber Periappendicit/perihepatit : spridning av infektionen i bukhålan

24 Fall 18-årig kvinna remitterad från UM maa kondylom
Erhåller beh med N2, ingen provtagning Fast partner sedan 2 år Insjuknar under julhelgen med svåra smärtor i buken Opereras akut, abscess, odling pos gc

25 Förnekar andra sex kontakter än sin fasta partner
Partner symtomfri och odling negativ Nyligen hemkommen från vistelse i sitt hemland Behandlad ??

26 Komplikationer kvinna
Resttillstånd efter PID i form av infertilitet, extrauterin graviditet och kroniska buksmärtor 10-15% utvecklar PID

27 Komplikationer Konjunktivit som är allvarlig, kan leda till corneaperforation och bestående ärrbildningar Smitta via autoinokulation men även nyfödda

28 DGI Disseminerad gonokockinfektion, spridning av bakterien via blodet
Låggradig sepsis med feber som ej är särskilt hög, septiska artriter med svullnad av stora leder och hudutslag i form av pustler

29 Diagnos DGI ”sannolikhetsdiagnos” Blododling Odling ledvätska
Genitala prover!! (ovanligt med genitala symtom)

30 Diagnos Direktmikroskopi av sekret från uretra/cervix, diplokocker påvisas i vita blodkroppar – mycket hög sensitivitet hos män men <50% hos kvinnor Ej användbart svalg/rectum

31 Diagnos Odling uretrasekret/cervixsekret/rektum (3-4 cm upp i analkanalen) Svalg (bakre svalgvägg, tonsiller) Konjunktiva (insida nedre ögonlock)

32 Odling Nackdelar: låg sensitivitet 90% urogenitalt 30% svalg/rectum
smärtsam provtagning känslig för transport Fördelar: resistensbestämning

33 Diagnos PCR prov, GenProbe
Kombineras med klamydiaprov, dvs urinprov eller vaginalprov, alla patienter som provtas för klamydia kommer analyseras för gc

34 Diagnos Fördelar: sensitivitet 100%
Tidigare risk för falskt pos prov har eliminerats då man använder konfirmationstest Urinprov istället för uretraprov Mindre transportproblem / snabbt svar Nackdel: ingen resistensbestämning – måste kompletteras med odling

35 Behandling Handläggning i samråd med specialist -ovanlig infektion/utbredd resistens !!

36 Antibiotikaresistens
Ciprofloxacin 80% Azitromax 14% Suprax > 5% Ceftriaxon flera fall 2011 Spektinomycin 0%

37 Antibiotikaresistens
Även om odlingssvaret visar känslighet för ett antibiotikum behöver det inte fungera i praktiken då serumnivåerna kan bli för låga Om Azitromax ska ges behövs 2 g i engångsdos vilket ofta leder till GI -biverkningar

38 Svalggonorré Först att utveckla resistens pga nedsatt koncentration
Spektinomycin dålig effekt, ev även cefixim – få studier gjorda Ceftriaxon (Rocephalin im engångsdos)

39 Europeiska riktlinjer för gc-behandling
Ceftriaxon 500 mg im + Azitromax 2g po som engångsdos

40 Behandling Vid okänd resistens ges Rocephalin 500mg im som engångsdos annars i enlighet med resistensbestämning Fast partner erbjuds behandling efter provtagning

41 Uppföljning Kontrollodlas efter en vecka
Uppmanas till avhållsamhet tills negativ odling Svalg/rektalgc/komplicerade infektioner rekommenderas 2 kontrollprov

42 Uppföljning Efter införande av PCR teknik – kontrollprov efter 3 veckor???

43 SML Anmälan till SMI Smittspårning


Ladda ner ppt "Grekiska, ”flöde av säd” Annika Johnsson Centrum för sexuell hälsa"

Liknande presentationer


Google-annonser