Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kvalitetsregistret för huvud/hals Ledtider för sydöstra sjukvårdsregionen Mediantider (dagar) och antal inom intervall uppdelat på hemhörande sjukhus.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kvalitetsregistret för huvud/hals Ledtider för sydöstra sjukvårdsregionen Mediantider (dagar) och antal inom intervall uppdelat på hemhörande sjukhus."— Presentationens avskrift:

1 Kvalitetsregistret för huvud/hals Ledtider för sydöstra sjukvårdsregionen
Mediantider (dagar) och antal inom intervall uppdelat på hemhörande sjukhus.

2 Ledtid för åren 2008 – 2011 samt per region Remissankomst till behandlingsbeslut
_____________________________________________________________ Norr Sthlm/Gotland Syd Sydöstra Uppsala/Örebro Väst ____________________________________________________________ Median

3 Täckningsgrad Täckningsgraden är beräknad utifrån regionala tumörregistret och främst mot anmälan från patologen. Matchning sker sedan mot anmälningsformuläret i kvalitetsregistret (INCA) för att bestämma hur stor täckningsgraden är. För att en post ska räknas som inrapporterad i INCA krävs att den är registrerad i kvalitetsregistret. Fall som ligger i inkorgen på antingen kliniken eller hos monitor på onkologiskt centrum räknas ej. Observera att antalet under ”inrapporterat i INCA” ovan skiljer sig mot antalet i följande bilder. Detta är inget felaktigt utan beror dels på att några fall har olika diagnosår i regionala tumörregistret och i kvalitetsregistret och dels på att lokalisationen ”körtel på halsen, ICD10=C770” inte är inkluderad i täckningsgradsberäkningarna.

4 Tid från registrering av remiss (eller då patient sökte själv) till första besök på ÖNH-mottagning

5 Tid från registrering av remiss (eller då patient sökte själv) till första besök på ÖNH-mottagning
5

6 Tid från första besök på ÖNH-mottagning till provtagning (Cytologi/Histologi)

7 Tid från första besök på ÖNH-mottagning till provtagning (Cytologi/Histologi)
7

8 Tid från provtagning (Cytologi/Histologi) till provsvar (Cytologi/PAD)

9 Tid från provtagning (Cytologi/Histologi) till provsvar (Cytologi/PAD)
9

10 Tid från provsvar (Cytologi/PAD) till behandlingsbeslut

11 Tid från provsvar (Cytologi/PAD) till behandlingsbeslut
11

12 Tid från registrering av remiss (eller då patient sökte själv) till behandlingsbeslut

13 Huvud- och halscancerregistret Mediantider (dagar) per diagnosår 2012
Remissankomst till behandlingsbeslut Totalt antal poster: 990 Region Median ___________________________________ Region Norr 42 Region Sthlm/Gotland 32 Region Syd 26 Region Sydöstra 29 Region Uppsala/Örebro 33 Region Väst 31 Median 31

14 Tid från behandlingsbeslut till kirurgisk behandling (ej patienter som strålats före operation)

15 Tid från behandlingsbeslut till onkologisk behandling (Strålning/brachyterapi/cytostatika) (ej patienter som opererats före onk. behandling)

16 Tid från första besök på ÖNH-mottagning till kirurgisk behandling (ej patienter som strålats före operation)

17 Tid från första besök på ÖNH-mottagning till onkologisk behandling (Strålning/brachyterapi/cytostatika) (ej patienter som opererats före onk. behandling)


Ladda ner ppt "Kvalitetsregistret för huvud/hals Ledtider för sydöstra sjukvårdsregionen Mediantider (dagar) och antal inom intervall uppdelat på hemhörande sjukhus."

Liknande presentationer


Google-annonser