Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Parförhållande eller What’s in it for me?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Parförhållande eller What’s in it for me?"— Presentationens avskrift:

1 Parförhållande eller What’s in it for me?
Göteborg 17 april 2008 Malin Ögland, Regionbibliotek Stockholm

2 Ömsesidighet (Rydsjö)
Om samarbete (Loertscher; Limberg ) Instrumentell eller icke-instrumentell roll (Skot-Hansen; Hansson; Ewald; Lpo94 m.fl) Rummet – Medierna - Kompetensen (Hansson & Ögland)

3 Skolbibliotek Aspekt Folkbibliotek Limberg, 1993 Elever och lärare
Målgrupp Alla kommuninvånare Grupper, klasser Användare Individer som kommer frivilligt Pedagogiska handledande Arbetsmetoder Service, individuell referenstjänst, programverksamhet, uppsökande Begränsat, anpassat Mediabestånd Brett urval Lagstadgat, obligatoriskt Lagstiftning [Bibliotekslagen 1997] Skolans mål, läroplaner Mål Kulturpolitiska mål, [biblioteksplan] Pedagogisk, kulturell, social Funktioner Folkbildande, kulturell, för information och förströelse, social Mitt i skolan, studieplats för grupper och tyst läsrum Lokaler Hemtrevliga, inspirerande, mitt i byn Bildningsnämnd etc Huvudman Kultur- (och fritids-) nämnd etc Limberg, 1993

4 Upplysning Ekonomisk tillväxt Estetisk upplevelse och erfarenhet Social förändring Underhållning Skot-Hansen

5 Upplysning Ekonomisk tillväxt Estetisk upplevelse och erfarenhet Social förändring Underhållning Skot-Hansen

6 Eleverna skall få uppleva olika uttryck för kunskaper
Eleverna skall få uppleva olika uttryck för kunskaper. De skall få pröva och utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. Drama, rytmik, dans, musicerande och skapande i bild, text och form skall vara inslag i skolans verksamhet. En harmonisk utveckling och bildningsgång omfattar möjligheter att pröva, utforska, tillägna sig och gestalta olika kunskaper och erfarenheter. Förmåga till eget skapande hör till det som eleverna skall tillägna sig. Ur läroplanen Lpo94

7 ? Skolbibliotek som kulturfunktion
Folkbibliotek som plats för upplevelse ? Skolbibliotek som lärande verkstad Folkbiblioteket som lärmiljö i det livslånga lärandet

8 Förskolan Skolan 12-15 år Info- sökning 9-11 år Läslust 7-8 år Läsning 5-6 år Biblio- teket 2-4 år Boken 0-1 år Språket Folkbiblioteket

9 Metoder för språklig medvetenhet Info- sökning 9-11 år Rim & rytm
Förskolan Skolan Systema- tisering Sök- metoder Källkritik 12-15 år Metoder för språklig medvetenhet Lässtimulering Info- sökning för små barn Reflekterande samtal Info- sökning 9-11 år Rim & rytm Läslust Bokgåva 7-8 år Läsning Boklek Fritt kunskapssökande 5-6 år Biblio- teket Bokjuryn 2-4 år Läse- klubb Skrivar- läger Boken ”Nu var vi på biblan, lekte vi” 0-1 år 4-års- bok Språket Bok- påsar Info om läshjälpmedel Föräldra- info Litteratur- genomgångar Sagostund Folkbiblioteket L. Lundgren & M. Ögland okt 2003

10 Loertschers taxonomi Nivå 1: Läraren använder läroboken med arbetsbok och använder inte bibliotekets resurser Nivå 2: Läraren undervisar med hjälp av en privat samling. Nivå 3: Läraren lånar media från olika resurser. Nivå 4: Läraren lyssnar och tar vara på idéer från bibliotekspersonalen. Nivå 5: Läraren använder bibliotekets resurser i syfte att komplettera sitt ämne. Nivå 6: Läraren använder bibliotekets resurser som en integrerad del av undervisningen i ämnet. Nivå 7: Läraren och bibliotekarien arbetar i team för att helt kunna utnyttja möjligheterna i ett undersökande arbetssätt. Nivå 8: Läraren och bibliotekarien arbetar tillsammans vid utvärdering och utveckling av kurs- och arbetsplaner

11 Rummet – Medierna - Kompetensen
Urval Inspiration Lärande Rummet – Medierna - Kompetensen BBL 2006:05

12 Litteratur Alexandersson, M: Textflytt och sökslump, 2004
Ewald, Annette: Läskulturer, 2007 Skot-Hansen, D: artikel ur Folkebiblioteket som forvandlingsrum, 2006 Hansson, J: Det lokala folkbiblioteket, Limberg, L: artikel ur Skolbibliotek i medvind, 1993 Loertscher, D: Taxonomies of the School Library Media Program, Rydsjö, K: Biblioteket möter förskolan, 2003, Rydsjö & Elf: Studier av barn- och ungdomsbibliotek, 2007


Ladda ner ppt "Parförhållande eller What’s in it for me?"

Liknande presentationer


Google-annonser