Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lennart Lönngren NUNC Lev i nuet!.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lennart Lönngren NUNC Lev i nuet!."— Presentationens avskrift:

1 Lennart Lönngren NUNC Lev i nuet!

2 Låt oss nyktert granska följande vers från Horatius:
Nunc est bibendum, nunc pede libero pulsanda tellus. Vi påbörjar analysen av de inledande tre orden: Nunc (est) bibe<nd>um.

3 Om vi avlägsnar nunc får vi strukturen
Kopulan är syntaktisk. Dess inkorporerade följeslagare <PRES> är synonym med nunc. Vid dubblerad betydelse får endast ett lexem semantisk status. Nunc är ett fritt ord och ”vinner” över morfemet <PRES>. Om vi avlägsnar nunc får vi strukturen Bibe<nd>um (est<PRES>).

4 Nunc (est) bibe<nd>um.
Nunc, liksom <PRES>, är ett tvåställigt predikat. Dess andra aktant är talaktspredikatet «dico», som vi här kan anse representerat av skiljetecknet (punkten). «Dico», i sin tur, har som objekt lexemet <nd> (≈ «oportet»), som vi här kan betrakta som enställigt. Nunc (est) bibe<nd>um.

5 Nunc (est) «nos» «vinum» bibe<nd>um.
Det återstår att ange aktanterna till det tvåställiga bibere. Trots att de är helt implicita har de 100-procentig determinans: Nunc (est) «nos» «vinum» bibe<nd>um.

6 <ABL> («med», «använda») är ett treställigt predikat.
Vi fortsätter. Tills vidare behandlar vi även det andra ledet i citatet som en självständig sats. <ABL> («med», «använda») är ett treställigt predikat. Nunc pede<ABL> lib. «nos» pulsa<nd>a t. .

7 bibe<nd>um, pulsa<nd>a
De båda leden är hopfogade medelst ett predikat som har betydelsen «et» och som i skriften är representerat av ett kommatecken: bibe<nd>um, pulsa<nd>a Eventuellt finns också en annan lösning.

8 Nunc… bibe<nd>um, (nunc)… pulsanda…
Såväl nunc som <nd> är dubblerade, denna gång genom poetisk upprepning. Därför borde den andra förekomsten anses som syntaktisk: Nunc… bibe<nd>um, (nunc)… pulsanda… Vi kan då låta lexemet «et» förbinda verben bibere och pulsare.

9 SLUT


Ladda ner ppt "Lennart Lönngren NUNC Lev i nuet!."

Liknande presentationer


Google-annonser