Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Problembild Boo Sammanställning av polisanmälda brott, Ungdomsbrottsligheten över tid, drogvaneundersökningen och klotterrapport.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Problembild Boo Sammanställning av polisanmälda brott, Ungdomsbrottsligheten över tid, drogvaneundersökningen och klotterrapport."— Presentationens avskrift:

1 Problembild Boo Sammanställning av polisanmälda brott, Ungdomsbrottsligheten över tid, drogvaneundersökningen och klotterrapport.

2 Tio i topp Polisanmälda brott år 2007 jämfört med år 2006.

3 Ungdomsbrottslighetens utveckling 2003, 2005, 2007 Brott som ökat
Skolår 7 Klottrat Slagit någon Stulit en bil Mobbat Skolkat en hel dag Blivit bestulen Blivit mobbad Slagna Skolår 9 Stulit bil Stulit ur bil Snattat Blivit slagen Mobbad 5 gånger År 2, gymnasiet

4 Ungdomsbrottslighetens utveckling 2003, 2005, 2007 Brott som minskat
Skolår 9 Skolkat en hel dag Skolkat mer än fem dagar Blivit bestulen År 2, gymnasiet Mobbat någon Skolkat en hel dag.

5 Drogvaneundersökningen Andelen elever (%) som röker dagligen
Boo - Ökning bland pojkar, minskning bland flickor Nacka siffror - Minskning för flickor har skett jämfört med föregående undersökning. Störtst minskning bland flickor i skolår 9, hela 10 procentenheter. Ökning bland pojkar. Minskad andel elever som har kunnat köpa sina egna cigaretter och snus, störst minskning bland elever i skolår 7 men även i skolår 9. Enligt Stockholm stads drogvaneundersökning 2006, var det 25 procent av flickorna i skolår 9 som rökte dagligen eller ibland, respektive 14 procent av pojkarna. I skolår 2 på gymnasiet, var det 35 procent av flickorna som rökte dagligen eller ibland och 25 procent av pojkarna (ingen mätning gjordes av skolår 7).

6 Drogvaneundersökningen Andelen elever (%) som “storkonsumerar” (endast alkoholkonsumenter)
Andelen elever som ”storkonsumerar” alkohol (dricker alkohol vid ett och samma tillfälle som motsvarar 18 cl starksprit dvs antingen exempelvis en flaska vin eller 4 starköl eller 6 burkar folköl) en gång i månaden eller oftare har totalt ökat med ca 2 procentenheter sedan föregående mätning 2005. 13 pojkar och flickor i år 7 och 79 i år 9. Minskning för alla skolår förutom flickor i år 7, ökning med 5 procentenheter! Enligt Stockholm stads drogvaneundersökning, 2006 var det 25 procent av flickorna i skolår 9 som storkonsumerade någon gång i månaden eller oftare, respektive 23 procent av pojkarna. I skolår 2 på gymnasiet, storkonsumerade 43 procent av flickorna någon gång i månaden eller oftare och 49 procent av pojkarna. En fråga var hur de tror att de dricker i jämförelse med sina kompisar, I år 7 tror de flesta av flickorna att de dricker mindre än kompisarna, 25% att de dricker lika mycket närmare 30% har svarat att dem inte vet! För pojkarna är det flest somockså tror att de dricker mindre eller så vet de inte. Bland eleverna i nian tror de allra flesta att de dricker mindre än eller lika mycket som sina kompisar. Kopplat till majoritetsmissförståndet?

7 Mest drabbade områden Västra Orminge Östra Orminge Norra Lännersta Boo

8 Handlingsplan 2008 Våld bland ungdomar
Tillgängligheten av tobak och alkohol och narkotika Våldbrott generellt Mobbing och sexuella trakasserier Klotter Pojkar som röker och dricker alkohol Trafiksituationen kring Orminge Centrum

9 Handlingsplan 2008 Är det något viktigt vi missat?
Prioritering av dessa punkter? Kartläggning, Analys och Åtgärdsförslag.


Ladda ner ppt "Problembild Boo Sammanställning av polisanmälda brott, Ungdomsbrottsligheten över tid, drogvaneundersökningen och klotterrapport."

Liknande presentationer


Google-annonser