Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Frisksportarna Hallsberg 2013 Idrottspsykologi i teori & praktik.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Frisksportarna Hallsberg 2013 Idrottspsykologi i teori & praktik."— Presentationens avskrift:

1 Frisksportarna Hallsberg 2013 Idrottspsykologi i teori & praktik

2 Frisksportarna Hallsberg 2013 Mental träning i praktiken Mental Träning

3 Prestationens psykologi  Hur definierar du/ni en bra prestation?  Diskutera och plocka fram de tre faktorer som bäst plockar/lockar fram den ”perfekta prestationen” Frisksportarna Hallsberg 2013

4 Knoppen vs. Kroppen  Några övningar! Frisksportarna Hallsberg 2013

5 Den mentala träningsprocessen Kartläggninga. styrkor? b. svagheter? Interventiona. utbildning (teori) b. inlärning (praktik) c. träning (övning) Utvärderinga. hur ser det ut nu? b. vad träna härnäst?

6 Frisksportarna Hallsberg 2013 Mental Träning Spännings- reglering Att sätta målMentala föreställningar AvspänningInre dialog Grundläggande psykologiska färdigheter Koncentra- tion Självför- troende MotivationArousal Coping- strategier Avancerade psykologiska färdigheter SomatiskKognitiv Färdighet —————————— Metod Figur 1

7 Frisksportarna Hallsberg 2013 En konceptuell modell Personlighetsdrag ”Traits” TOPPRESTATION Reaktioner i Situationen ”State” Psykologiska Färdigheter ”Skills” Målsättning Motivation Socialt stöd Tränare etc Fysisk arbetskapacitet Styrka Teknik Näring/vätska etc. Fysisk miljö Social miljö Socialt stöd Familj etc

8 Frisksportarna Hallsberg 2013 Flow-teorin Krav Kompetens

9 Prestationsmiljö ! Frisksportarna Hallsberg 2013

10 Mental Träning Spännings- reglering Att sätta målMentala föreställningar AvspänningInre dialog Grundläggande psykologiska färdigheter Koncentra- tion Självför- troende MotivationArousal Coping- strategier Avancerade psykologiska färdigheter SomatiskKognitiv Färdighet —————————— Metod Figur 1

11 Frisksportarna Hallsberg 2013 Mentala föreställningar  Affirmationer  Mental beredskapsträning  Cybervision Att tänka på: -träna tävlingslikt - skapa affirmationer - när du skapar bilden…

12 Frisksportarna Hallsberg 2013 Mental Träning Spännings- reglering Att sätta målMentala föreställningar AvspänningInre dialog Grundläggande psykologiska färdigheter Koncentra- tion Självför- troende MotivationArousal Coping- strategier Avancerade psykologiska färdigheter SomatiskKognitiv Färdighet —————————— Metod Figur 1

13 Frisksportarna Hallsberg 2013 Inre dialog Positivt tänkande

14 Frisksportarna Hallsberg 2013 Mental Träning Spännings- reglering Att sätta målMentala föreställningar AvspänningInre dialog Grundläggande psykologiska färdigheter Koncentra- tion Självför- troende MotivationArousal Coping- strategier Avancerade psykologiska färdigheter SomatiskKognitiv Färdighet —————————— Metod Figur 1

15 Frisksportarna Hallsberg 2013 Att sätta mål 1. Specifika mål 2. Målen ska vara utmanande, men realistiska 3. Sätt både långsiktiga och kortsiktiga mål 4. Sätt både resultat-, prestations- och känslomål. 5. Sätt både tränings- och tävlingsmål 6. Dokumentera måluppfyllelsen 7. Utveckla målsättningsstrategier 8. Ta hänsyn till individens/gruppens personlighet & motivation 9. Uppmuntra individens vilja/strävan att nå (commitment) målen 10. Erbjud individuellt stöd på vägen 11. Utvärdering & feedback 12. Nytt mål (efter Gould, 1998, och Murphy, 1996)

16 Frisksportarna Hallsberg 2013 Att sätta mål 1. Specifika mål 2. Målen ska vara utmanande, men realistiska 3. Sätt både långsiktiga och kortsiktiga mål 4. Sätt både resultat-, prestations- och känslomål. 5. Sätt både tränings- och tävlingsmål 6. Dokumentera måluppfyllelsen 7. Utveckla målsättningsstrategier 8. Ta hänsyn till individens/gruppens personlighet & motivation 9. Uppmuntra individens vilja/strävan att nå (commitment) målen 10. Erbjud individuellt stöd på vägen 11. Utvärdering & feedback 12. Nytt mål (efter Gould, 1998, och Murphy, 1996)

17 Frisksportarna Hallsberg 2013 Mental Träning Spännings- reglering Att sätta målMentala föreställningar AvspänningInre dialog Grundläggande psykologiska färdigheter Koncentra- tion Självför- troende MotivationArousal Coping- strategier Avancerade psykologiska färdigheter SomatiskKognitiv Färdighet —————————— Metod Figur 1

18 Frisksportarna Hallsberg 2013 Mental träning i praktiken Såväl verkliga som tänkta upplevelser skapar grund för kommande prestationer! dåtid-nutid-framtid

19 Frisksportarna Hallsberg 2013 Mental träning i praktiken I varje självvald situation ska du välja perspektiv själv! I varje icke självvald situation ska du förbehålla dig rätten att förhålla dig till det som hänt/händer!

20 Frisksportarna Hallsberg 2013 Mental träning i praktiken En del människor presterar för att uppnå framgång - medan andra presterar för att undgå nederlag.

21 Frisksportarna Hallsberg 2013 Mental träning i praktiken Mål - att må bra och prestera väl

22 Frisksportarna Hallsberg 2013 Mental träning i praktiken Spännings- reglering Koncentra- tion Självför- troende MotivationArousal Coping- strategier Spänningsreglering

23 Frisksportarna Hallsberg 2013 Avspänning/spänningsreglering  Avslappning, avspänning, avkoppling  Rätt spänning  Automatisering Att tänka på: - träna avspänning i olika miljöer - träna med tanke, tävla med känsla - triggers

24 Frisksportarna Hallsberg 2013 Mental träning i praktiken Spännings- reglering Koncentra- tion Självför- troende MotivationArousal Coping- strategier Koncentration

25 Frisksportarna Hallsberg 2013 Koncentrationsträning  Fokusering  Refokusering  ”Silen” Att tänka på: - träna med störmoment - de 100 talen - ”svarta lådan”

26 Frisksportarna Hallsberg 2013 Mental träning i praktiken Spännings- reglering Koncentra- tion Självför- troende MotivationArousal Coping- strategier Självförtroende

27 Frisksportarna Hallsberg 2013 ”Självförtroende”  Självkänsla (self-esteem) - bas-självkänsla & prestationsbaserad självkänsla  Självförtroende (self-confidence)  Situationsspecifikt självförtroende (self-efficacy) - nivå: förväntade färdigheter eller antal uppgifter som kan utföras - styrka: den säkerhet med vilken individen förväntar sig att framgångsrikt klara varje nivå - allmängiltighet: de färdigheter för vilka en individ känner sig kompetent

28 Frisksportarna Hallsberg 2013 Mental träning i praktiken Spännings- reglering Koncentra- tion Självförtro- ende MotivationArousal Coping- strategier Motivation

29 Frisksportarna Hallsberg 2013 Motivation ”belöning” - kostnad vinst

30 Frisksportarna Hallsberg 2013 Mental träning i praktiken Spännings- reglering Koncentra- tion Självförtro- ende MotivationArousal Coping- strategier Arousal

31 Frisksportarna Hallsberg 2013 Arousal Graden av fysiologisk aktivering, vilken kan variera från extremt låg (personen är medvetslös) till extremt hög. Den fysiologiska aktiveringsgraden styrs av det autonoma nervsystemet, som är uppdelat i den sympatiska delen (den som bereder kroppen på kamp eller flykt respektive parasympatiska delen (den som får kroppen att återvända till normalläget) (Yerkes-Dodson 1908, omvända u-kurvan arousal vs. prestation)

32 Frisksportarna Hallsberg 2013 Mental träning i praktiken Spännings- reglering Koncentra- tion Självförtro- ende MotivationArousal Coping- strategier Copingstrategier

33 Frisksportarna Hallsberg 2013 Mental träning i praktiken Coping – att behärska situationen 1. Undanröja problemet 2.Ändra upplevelsen av problemet 3. Individen anpassar miljön till sig själv (ackommodation) 4.Individen förändrar sig i enlighet med omgivningens krav och förväntningar (assimilation) 5.Att fly, dra sig ur situationen

34 Frisksportarna Hallsberg 2013 Topp-Prestation Mental rådgivning Medvetandegöra - Acceptera – Förändra försäsong ”före” under direkt efter temabrev presskonferensmentala time-outs”never look back” utbildning den döda kaninenmaximera nuetödmjukhet -prest.psyk. briefingkroppsspråkframgångsanalys -grupp.psyk. floatingritualerpsykisk dagbok ps. prest profil positiva klippetkoncentration ps. trän. progr. succéskalan pers. samtal coping m fl  närvaro  bollplank  mentor  tester som hjälpmedel, ej stjälpmedel  kan säga ”obehagliga” sanningar  grennära, lever i elitidrotten


Ladda ner ppt "Frisksportarna Hallsberg 2013 Idrottspsykologi i teori & praktik."

Liknande presentationer


Google-annonser