Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Studieavgifter vid Karolinska Institutet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Studieavgifter vid Karolinska Institutet"— Presentationens avskrift:

1 Studieavgifter vid Karolinska Institutet
NUAK,

2 Studieavgifter Förordningsgrunden: Studieavgiften är en offentligrättslig avgift som baseras på förordning (2010:543) om anmälningsavgift och studieavgift vid universitet och högskolor. Förordningen trädde i kraft den 1 juli 2011. Avgiftsskyldighet – för vem och för vilken utbildningsnivå? Enligt förordningen ska en högskola ta ut en studieavgift för utbildning på grundnivå och avancerad nivå av den som inte är medborgare i en stat inom EU/EES eller i Schweiz (tredjelandsmedborgare). Undantag Kräver en effektiv administration - inte minst frågor som rör antagning, systemsamordning och ekonomi ISB : Benchmarking nationellt och internationellt Maissa Al-Adhami 3 april 2017

3 Processen fram till implementering
2010 2011 Projektfas – fördjupning Ny organisation – implementering Extern konsult - kunskapsinhämtning David Stockley’s rapport Maissa Al-Adhami 3 april 2017

4 Projektfasen 2011 Studieavgiftsprojektet inleds med 8 delprojekt som avrapporterade jan 2011: - Kvalitetssäkring av det engelska utbudet - Rekrytering/Marknadsföring - Stipendiefonder - Avgifts- och stipendiehantering - Ansökan/Antagning - Studentservice/Studentstöd - Personalutveckling - Systemsamordning ISB : Benchmarking nationellt och internationellt

5 Studieavgiftsorganisationen 2011/12
Styrgruppen för studieavgiftsfrågor Verksamhetssamordnare SA UA Program/Inst Development Office Personal Ekonomi Rekrytering och marknadsföring Nya funktioner: Verksamhetssamordnare engelsk webbredaktör fundraising på försök pga volymen, inom befintliga resurser som utökats något bl a antagningen Stipendie- och avgiftshantering Utbildning Stipendiefond Kompetens-utvecklig Central projektstruktur Ansökan/Antagning Studenthandläggare Kvalitet och utvärdering Internationell alumni Avgiftshantering Studie- och karriärvägledning Program- studievägledning Utbildning Studenthälsovård Introduktionsvecka Webb International student desk

6 Strategiska tidiga beslut
Inrättandet av en styrgrupp direkt under rektor Satsning på få, riktade, behovsbaserade mastersprogram de s k ”Global Master’s Programmes” Kvalité ska föregå kvantitet - samtliga sökanden meritvärderas, hög intagningspoäng - excellenta studenter ska erbjudas stipendier (så långt som möjligt) Fokus på vissa s k ”target” länder för marknadsföring och rekrytering Strategiska medel från rektor för bl a egna stipendier Early admission till excellenta sökanden Bostadsgaranti Fokus på vissa s k ”target” länder för marknadsföring och rekrytering - utveckling av befintliga kontakter och samarbeten i länder - analys av behov, betalningsförmåga, demografi

7 Markandsföring och rekrytering
Besök i target länder med integrerade aktiviteter; graduate seminar, alumnievent och minsteriebesök (bl a Kina, Indien, USA, Uganda, Singapore) Deltagande i mässor Agenter (Indien och Kina) Fokus på webben (engelskspråkig webbredaktör) Riktat informationsmaterial på olika språk bland annat kinesiska och arabiska Nyhetsbrev under hela ansöknings/antagningscykeln Mastersportal mm Facebook Graduate seminars

8 Resultat Totalt antal tredjelandsstudenter 2011 = 24
Totalt antal tredjelandsstudenter 2012 = 37 - en ökning med 54% (2 fler program, sommarskola) Andelen tredjelandsstudenter av den totala internationella studentgruppen är 31% (HT12)

9 5 i topp länder 2012 Antagna USA Kina Tyskland Bangladesh Kanada
Betalande Kina USA Sydkorea Indien Kanada

10 Behöriga förstahandssökande HT 2012
Behöriga förstahandssökande har ökat med 27 % från 2011 års omgång på KI Övriga lärosäten: - Uppsala +13% - Lund +33% - KTH -7% - Chalmers +1% - Göteborg +17% - Linköping +15% - Umeå -18 % Rikssnittet: +14% Två nyligen genomförda analyser

11 Söktryck HT 2012 Vi gjorde under våren en analys av söktryck till KI:s mastersprogram och jämförde med motsvarande program som ges vid andra svenska lärosäten med medicinska fakulteter. Jämförelsen avsåg totalt antal förstahandssökande i den internationella ansökningsomgången (europeiska och tredjelandsstudenter) och den visar att KI ligger i topp avseende förstahandsansökningar på samtliga mastersprogram som ingick i jämförelsen. Se bifogad ppt. Analysen är baserad på statistik från Verket för Högskoleservice (VHS).

12 Framåtblick - satsningar
CRM system (MIRA) En ansökningsomgång – internationella och nationella rundan slås ihop till en omgång HT 2013 Pathway programs; foundation/preparatory year, study abroad year, Stockholm Summer School Arbeta med strategiska paket Utvidga marknadsförings- och rekryteringsinsatserna mot nya målländer och regioner Customer relationship management

13 Utmaningar Lång antagningscykel
Rak antagning (ej kvotgrupper) försvårar arbetet med dimensioneringen av platser För få statliga stipendier Migrationsfrågor Arbetsmöjligheter efter examen Samarbete på nationell nivå (SI, SDS, SUHF) Försvårande regelverk (t ex kring Erasmus Mundus) för liten tilldelning till lärosäte som valt att satsa på få men högkvalitativa mastersprogram

14 Var vill KI vara om 5-10 år? Studieavgiftsverksamheten är helt integrerad i den övriga verksamheten Ett balanserat internationellt klassrum – fler tredjelandstudenter Utökat och varierat utbildningsutbud på engelska Återinvesteringar i utbildningen tack vare sund ekonomi i studieavgiftsverksamheten I framkant när det gäller aktiviteter och tjänster gentemot internationella studenter


Ladda ner ppt "Studieavgifter vid Karolinska Institutet"

Liknande presentationer


Google-annonser