Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sophiahemmet Rehab Center

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sophiahemmet Rehab Center"— Presentationens avskrift:

1 Sophiahemmet Rehab Center
Företagspresentation Oktober 2008

2 Verksamhetsområden Arbetsliv och Hälsa Organisation och Hälsa
Arbetslivsinriktade utredningar Personskador

3 Organisation Ägare Sophiahemmet AB 50%
Försäkringsaktiebolaget Skandia 50% Styrelseledamöter Hans G Svensson, Ordförande Försäkringsaktiebolaget Skandia Ann-Charlotte Rydback Försäkringsaktiebolaget Skandia Peter Seger Sophiahemmet AB Henriette Alzén Sophiahemmet AB Verkställande direktör Stefan Andersson Sophiahemmet Rehab Center AB Enhetschefer Lisa Lannersten Stockholm Catharina de Verdier Göteborg Marie-Louise Björnberg Malmö

4 Arbetsliv och Hälsa Stäm träff med ditt yrkesliv!
Arbetsplatsanalys Kognitiv beteendeterapi Yrkeslivsplanering Rehabvägledning

5 Kognitiv beteendeterapi Stäm träff med ditt yrkesliv!
Känner du dig ofta stressad? Påverkar det dig eller någon annan negativt? Upplever du arbetet allt mer svårhanterligt? Har du svårt att släppa jobbet på fritiden? Känner du dig inte utsövd? Är det allt svårare att skilja mellan arbete och fritid?

6 Arbetsplatsanalys Stäm träff med ditt yrkesliv!
Behöver arbetssituationen anpassas för att inte leda till ohälsa? Behöver förutsättningar för att återgå i ordinarie eller anpassat arbete efter en sjukskrivning klargöras? Behöver förutsättningarna för att klara av ett arbete på arbetsmarknaden tydliggöras? Finns behov av en omplaceringsutredning?

7 Yrkeslivsplanering Stäm träff med ditt yrkesliv!
Är du i en arbetssituation som inte är bra för din hälsa? Trivs du inte längre på ditt jobb? Hur ska du och ditt jobb passa bättre ihop?   Vet du inte riktigt vad du vill med ditt arbetsliv?

8 Rehabvägledaren Stäm träff med ditt yrkesliv!
Fungerar inte din rehabilitering som du hade hoppats på? Är dina medicinska besvär ett problem i ditt arbete? Går du och väntar på en medicinsk utredning eller behandling? Upplever du en bristande samordning och otydlig ansvarsfördelning kring din sjukvård eller rehabilitering?

9 Organisation och Hälsa
Sjukfrånvaro- och rehabilitering Revision och utveckling av ledningssystem Chefsutbildning Chefsstöd Krisstöd Revision och utveckling av ledningssystem för krishantering Stöd till ledningsgrupp vid krishändelser Individuell kristerapi Gruppsamtal efter krishändelse

10 Arbetslivsinriktade utredningar
Arbetsförmågebedömningar Arbetsprövning Försäkringsmedicinska utredningar Rehabiliteringsutredningar

11

12 Personskador Rådgivning Utredningar Utbildningar i försäkringsmedicin

13

14 Kontakt och information
E-post Telefon Telefon Personskador Hemsida


Ladda ner ppt "Sophiahemmet Rehab Center"

Liknande presentationer


Google-annonser