Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Presentation av.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Presentation av."— Presentationens avskrift:

1 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Presentation av

2 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Disposition w Kort om Capona w Affärsidé, mål och strategier w Hotellmarknaden i Norden w Bokslutskommunikén w Frågor

3 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Kort om Capona w Nordiskt hotellfastighetsbolag w 41 hotellfastigheter w Ca 6 400 hotellrum w Ca 300’ kvm uthyrningsbar yta w Bokfört värde fastigheter ca 2,1 mdr SEK w Börsvärde drygt 1 mdr SEK V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P

4 Hotellfastigheternas hotelloperatörer och hotelldistributörer 2000-12-31 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P

5 Caponas hotellprofil 2000-12-31

6 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Större händelser 2000 w Sålde Hotel Anglais i Helsingborg för 10 MSEK w Reavinst 3 MSEK. w Förvärvade två hotellfastigheter för 143 MSEK w Hotel Nouveau i Helsingborg (92 rum) w Airport Hotel Bonus Inn i Helsingfors-Vanda (211 rum). w Delade ut 60 MSEK till aktieägarna w 3,00 SEK per aktie. w Återköpte cirka 3,2 procent av totala antalet egna aktier för 32 MSEK.

7 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Börskursutveckling

8 Totalavkastning

9 Caponas affärsidé Att äga och aktivt förvalta hotellfastigheter på den nordiska hotellmarknaden.

10 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Caponas mål w Att vara det ledande hotellfastighetsbolaget i Norden. w Att avkastningen över en konjunkturcykel ska vara högre än andra jämförbara placeringsalternativ. w Att soliditeten långsiktigt ska uppgå till cirka 30 procent. w Att räntetäckningsgraden lägst ska uppgå till 1,5 gånger.

11 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Strategier för aktiv förvaltning w Omsättningsbaserade hyresavtal. w Starka och välkända varumärken med professionella hotelloperatörer. w Nära och långsiktigt kundförhållande för att optimera hotellens kassaflöden. w Driva viss egen hotelloperatörsverksamhet.

12 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Strategier för fastighetsbeståndet w Koncentration till Nordens storstadsregioner och regionstäder. w Mellan- till högklass hotell med minst 75 hotellrum. w Aktivt delta i omstruktureringen. w Kontinuerligt förbättra hotellfastigheternas miljöanpassning.

13 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Vad skiljer Capona från traditionella fastighetsbolag? w Renodlat med enbart en fastighetstyp w Hotellfastigheter w Hyreskontrakten är omsättningsbaserade w Aktiv förvaltning ökar hotelloperatörens omsättning w Därmed även Caponas intäkter w Hotelloperatörens omsättning påverkar hotellfastigheternas värde w Capona är ett nordiskt fastighetsbolag

14 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Hotellmarknaden i Norden w Generell utveckling w Hotellens intjäningsförmåga w Snittpris per tillgängligt rum (Revpar) w Utvecklingen i Norden 2000 w Utvecklingen på Caponas marknader 2000

15 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Utveckling sålda rum

16 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Rumskapacitetens utveckling

17 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Beläggningsgradens utveckling

18 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Utveckling snittpris per sålt rum

19 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Utveckling snittpris per tillgängligt rum

20 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Beläggningsgrader 1989-2000P

21 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Hotellens intjäningsförmåga w Beläggningsgraden är en funktion av antalet sålda rum i förhållande till rumskapaciteten. w Snittpris per tillgängligt rum är en kombination av beläggningsgrad och snittpris per sålt rum (ARR). w Hotellens intjäningsförmåga = s nittpriset per tillgängligt rum (Revpar).

22 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Norden - cirka 4 260 hotell

23 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Sverige - cirka 1 900 hotell

24 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Norge - cirka 1 160 hotell

25 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Danmark - cirka 510 hotell

26 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Finland - cirka 690 hotell

27 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Caponas hotellmarknader - 890 hotell

28 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Caponas storstadsregioner - 510 hotell

29 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Caponas regionstäder - 350 hotell

30 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Bokslutskommuniké 2000 w Resultatutveckling w Resultat- & balansräkningar w Marknadsvärderingen w Resultatutveckling per aktie w Utsikter för 2001

31 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Resultatutveckling 1) 1) Proforma

32 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Fastigheternas utveckling 1) Proforma 1)

33 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Hotellverksamhetens utveckling 1) 1) Proforma

34 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Resultaträkning 2000

35 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Fastighetsverksamhetens resultat

36 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Hyresintäkterna 2000 fördelade per avtalstyp

37 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Hyresintäkterna 2000 per land

38 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Hyresintäkterna 2000 geografiskt fördelade

39 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Hyresintäkterna 2000 fördelade per varumärke

40 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Viktiga faktorer som påverkar Caponas hyresutveckling w Hyresavtalen w Hotellens varumärken w Hotelloperatörerna w Geografiska lägen w Förvaltningen omsättningsbaserad starka och välkända professionella tillväxtorter aktiv och långsiktig

41 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Hotelloperatörsverksamhetens resultat

42 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Hotelloperatörsintäkterna 2000 fördelade per hotell

43 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Balansräkning 2000-12-31

44 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Räntebindningsstruktur 2000-12-31

45 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Fastighetsbeståndet 2000-12-31

46 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Marknadsvärdering av fastighetsbeståndet 2000-12-31 w Utförd av Arthur Andersen GCF Real Estate. w Oförändrade principer och av samma auktoriserade fastighetsvärderare som vid värderingen i slutet av 1999. w Caponas tre hotellfastigheter med egen hotelloperatörsverksamhet har värderats efter bedömd marknadshyra. w Värdet av hotelloperatörsverksamheten är ej beaktad i värderingen.

47 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Marknadsvärdet w Marknadsvärdet uppgår till 2 625 MSEK (exklusive inventarier). w Skillnaden mellan marknadsvärderingen och fastigheternas bokförda värde uppgick till 531 MSEK, vilket motsvarar cirka 27 SEK per aktie. w Värdeökningen för jämförbart fastighetsbestånd inklusive investeringar uppgick till 9 procent.

48 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Utveckling per aktie 1) 1) Proforma

49 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Utsikter för 2001 w Caponas bedömning är att resultatet efter finansnetto 2001 kommer att överstiga motsvarande resultat för 2000, exklusive intäkter av engångskaraktär. w Resultatet efter finansnetto 2000, exklusive intäkter av engångskaraktär, uppgick till 125 MSEK.

50 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P www.capona.se

51 bilagor

52 Storstockholm - cirka 220 hotell

53 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Göteborg - cirka 60 hotell

54 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Öresundsregionen - cirka 110 hotell

55 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Oslo - cirka 70 hotell

56 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Helsingfors - cirka 55 hotell

57 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Resultat efter finansnetto

58 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Kvartalsfördelat resultat 2000

59 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Capona AB Besöksadress: Berga Backe 4 Postadress: Box 715, SE-182 17 Danderyd Telefon: +46 (0)8 - 446 59 70 Fax: +46 (0)8 - 753 13 80 info@capona.se / www.capona.se Kontaktpersoner: Olle Persson, Verkställande direktör Telefon: 08 - 446 59 72 E-post: olle.persson@capona.se Ando Wikström, vVD, Finans & Investerarrelationer Telefon: 08 - 446 59 71 E-post: ando.wikstrom@capona.se


Ladda ner ppt "V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Presentation av."

Liknande presentationer


Google-annonser