Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Presentation av Capona

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Presentation av Capona"— Presentationens avskrift:

1 Presentation av Capona

2 Disposition Kort om Capona. Affärsidé och mål.
Strategier för aktiv förvaltning. Strategier för fastighetsbeståndet. Niomånadersrapporten 2000.

3 Capona 2000-09-30 Nordiskt hotellfastighetsbolag.
40 hotellfastigheter. Ca hotellrum. Ca kvm uthyrningsbar area. Bokfört värde fastigheter MSEK. Eget kapital 825 MSEK. Soliditet 39%. Bollnäs Helsingfors -Vand

4 Kort historik PriFast och Diligentia bildade Capona i slutet av 1997.
Helägt dotterbolag till PriFast i oktober 1998. Capona skiftades ut till PriFasts aktieägare i december 1998. Noterades på OM Stockholmsbörsens O-lista den 15 mars 1999.

5 Ägarstruktur Per den 30 september 2000 uppgick antalet aktieägare till cirka 4.700, varav de utländska ägarna svarade för cirka 7 procent av ägandet.

6 Övergripande koncernstruktur

7 Caponas styrelse Carl Johan Åberg, Styrelseordförande
Kjell-Åke Dahlström Olle Isberg Bo Jungner Kerstin Lindberg Göransson Olle Persson, Verkställande direktör

8 Caponas organisation

9 Hotellbranschens aktörer
Hotelldistributörer Hotellfastighetsägare Hotelloperatörer

10 Caponas affärsidé Capona skall äga och aktivt förvalta hotellfastigheter på den nordiska hotellmarknaden.

11 Caponas mål Capona skall vara det ledande hotellfastighetsbolaget i Norden. Avkastningen över en konjunkturcykel skall vara högre än andra jämförbara placeringsalternativ. Soliditeten skall långsiktigt uppgå till cirka 30 procent. Räntetäckningsgraden skall lägst uppgå till 1,5 gånger.

12 Strategier för aktiv förvaltning
Omsättningsbaserade hyresavtal. Starka och kända varumärken med professionella hotelloperatörer. Nära och långsiktigt kundförhållande för att optimera hotellens kassaflöden. Bedriva viss egen hotelloperatörsverksamhet.

13 Hotelloperatörsverksamheten
Aronsborgs Konferenshotell Täby Park Hotel Wisby Hotell Strategisk betydelse: - branschkunskap, marknadsinformation och beredskap.

14 Strategier för fastighetsbeståndet
Koncentration till Nordens storstadsregioner och regionstäder. Mellan- till högklass hotell med minst 75 hotellrum. Aktivt deltaga i omstruktureringen. Kontinuerligt förbättra hotellfastigheternas miljöanpassning.

15 Caponas utdelningspolicy
Caponas utdelning skall uppgå till minst 60 procent av koncernens resultat efter skatt. Utdelning för 1999 var 3,00 SEK, vilket innebar en direktavkastning på 8,1 procent givet börskursen per den 30 december 1999. Utdelningen för 1999 motsvarade cirka 68 procent av koncernens resultat efter skatt 1999.

16 Hotellfastigheternas hotelloperatörer och hotelldistributörer

17 Caponas hotellprofil

18 Vad skiljer Capona från traditionella fastighetsbolag?
Renodlat till enbart en fastighetstyp - hotellfastigheter. Hyreskontrakten är omsättningsbaserade. Aktiv förvaltning ökar hotelloperatörens omsättning och därmed även Caponas intäkter. Hotelloperatörens omsättning påverkar hotellfastigheternas värde. Nordiskt hotellfastighetsbolag.

19 Niomånadersrapport 2000 Resultaträkning Balansräkning Nyckeltal
Prognos för 2000

20 Resultaträkning

21 Hyresintäkterna fördelade per avtalstyp 2000-09-30

22 Hyresintäkterna per land 2000-09-30

23 Hyresintäkterna geografiskt fördelade 2000-09-30

24 Viktiga faktorer som påverkar Caponas hyresutveckling
Hyresavtalen Hotellens varumärken Hotelloperatörerna Geografiska lägen Förvaltningen omsättningsbaserad starka och kända professionella tillväxtorter aktiv och långsiktig

25 Resultaträkning hotelloperatörsverksamheten

26 Hotelloperatörsintäkterna 1999 fördelade per hotell

27 Hotelloperatörsintäkterna 1999 fördelade per intäktskategori

28 Rullande 12-månaders resultat 2000-06-30

29 Hotelloperatörsverksamheten rullande tolv månader 2000-06-30

30 Balansräkning

31 Fastighetsbeståndet 2000-09-30

32 Lånestruktur Genomsnittlig räntebindningstid för låneportföljen uppgår till 2,6 år.

33 Nyckeltal

34 Känslighetsanalys

35 Prognos för 2000 Caponas bedömning är att resultatet efter finansnetto för helåret 2000 kommer att uppgå till cirka 120 MSEK, vilket innebär en ökning med cirka 15 procent jämfört med föregående års resultat efter finansnetto. Resultat efter skatt för helåret 2000 bedöms uppgå till cirka 100 MSEK. Vilket motsvarar cirka 5 SEK per aktie.

36 Börskursutveckling i år

37 Aktiens historiska utveckling
I år Sedan noteringen t.o.m. 21/ Kursutveckling: +46% % Totalavkastning1): +56% % 1) Kursutveckling med återinvesterad utdelning.

38 Kursutveckling i år

39

40 Capona AB Besöksadress: Berga Backe 4
Postadress: Box 715, SE Danderyd Telefon: +46 (0) Fax: +46 (0) / Kontaktpersoner: Olle Persson, Verkställande direktör Telefon: +46 (0) E-post: Ando Wikström, vVD, Finans & IR Telefon: +46 (0) E-post:

41 Kursutveckling i år


Ladda ner ppt "Presentation av Capona"

Liknande presentationer


Google-annonser