Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Grafisk design av tryckt reklam

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Grafisk design av tryckt reklam"— Presentationens avskrift:

1 Grafisk design av tryckt reklam
En annons byggs i allmänhet upp av fem olika delar RUBRIK BILD TEXT PRIS LOGOTYPE (namn, adress, telefon, webb)

2 Logotypen ... Är väldigt viktig för reklamen. Den skall:
Vara lätt att känna igen Vara lätt att läsa Fungera i en bestämd färg, men också i svartvita annonser. Fungera i såväl litet som stort format Vara tidlös Innehåller namn, adress, telefon, webb och ibland ett företagsmärke (symbol/bild) Ett företagsmärke skall vara: - Enkelt och grafiskt tydligt, både i stort och litet format. - Enkelt och grafiskt tydligt, både i färg och i svartvitt. - Särpräglat (d v s lätt att känna igen och komma ihåg och svårt att misstolka/ blanda) - Användbart i alla sammanhang, oavsett material och underlag.

3 Den grafiska utformningens uppgift är att bereda väg för reklamens innehåll genom att
1) Attrahera 2) Orientera Balansen är viktig. De olika delarna skall placeras så att inte helheten ”kantrar” åt endera hållet. Den optiska mittpunkten ligger strax ovanför den exakta mittpunkten. Placerar man text eller bildarrangemang där får man en klassisk och harmonisk form.

4 Tre formgivningsprinciper att utgå från:
1. Det symmetriska arrangemanget - elegant och harmoniskt. Det är ett klassiskt sätt att skapa harmoni genom att låta texten orientera sig kring en vertikal axel. 2. Det asymmetriska arrangemanget - kraftfullt och livfullt. Man kan ha t ex högerställda texter och rubriker Man kan ha t ex vänsterställda texter och rubriker

5 G L Kurviga Raka 3. Det kontrastrika arrangemanget Mellan bokstäver
- det mest uppmärksammade. - tycks tala direkt till mottagaren. - det som framträder fungerar som en port till reklamen, det som lockar en att börja läsa. - olika delar skall inte konkurrera med varann! Färgkontrast Mellan bokstäver eller Mot bakgrund Storlekskontrast Formkontrast Kurviga Raka Styrkekontrast G L

6 Placering av innehåll Vår hjärna har ett visst ”ordningssinne” som försöker ordna det den ser. Det finns tre psykologiska ”lagar” man kan tänka på för att hjälpa hjärnan i detta arbete. Närhetens lag Innebär att de former som finns nära varann upplevs höra samman. Därför skall bilder som hör ihop placeras nära varann. Likhetens lag Innebär att sådant som liknar varann upplevs höra samman. Därför skall man försöka återge sådant som hör ihop på ett enhetligt sätt. Slutenhetens lag Innebär att det man ”sluter” inom ex ramar, upplevs som avgränsat från det övriga innehållet. Därför skall man med hjälp av ram eller färg avgränsa det som skall läsas separat (ex faktaruta). jalnfrulr g langlurgnugn klgpgar jkl l ll nl j l jl ll l jl jl jl l l l ui yoi u i

7 Text i tryckt reklam Högst två olika teckensnitt! Annars risk för att intrycket blir oroligt! Dessa kan ha olika storlekar. I löpande text används ofta antikver (de gör texten mer lättläst). Times New Roman är en antikva - bokstäverna har serifer, d v s fötter eller klackar. I rubriker används ofta sanserifer i rubriker. Verdana är en sanserif – saknar serifer, d v s fötter eller klackar.

8 Text i tryckt reklam fortsättning
Bokstäverna kan antingen vara sådana att de inte gör så mycket väsen av sig (läsaren tänker knappt på hurudana de är) eller så kan de ha en så stark framtoning att de förstärker budskapet, ex Gammal Tänk på att: Versaler är mer svårlästa än gemener Bokstäverna skall vara tillräckligt stora (12-14 punkter är normalstor text) En rad bör inte vara mer än 60 tecken lång. Välj helst en spalt med rak vänster kant och ojämn höger kant. Då brukar det bli tydligast. När det gäller avstånd mellan tecken ord och rader: tänk på tydligheten!

9 Bild Hur väljer man en bild till ett budskap? Lämpliga bilder kan vara: Faktabilder Registrerar verkliga händelser. Kan vara dokumentärbilder eller produktbilder. Prosabilder Har en berättande uppgift, fotografens personlighet syns i bilden, men berättelsen har huvudrollen. Används när man vill berätta och förklara med hjälp av bild. Poesibilder En extremt personlig typ av bild Skall påverka mottagaren med starka känslor. Kan vara experimentella, starkt associativa och t o m icke-föreställande.

10 Bild och text i disharmoni
Bild och text i harmoni Bild och text skall komplettera varandra för att informera, förklara, underhålla eller undervisa. Det blir tråkigt om de båda säger samma sak. Att säga samma sak två gånger (en gång i bild, en gång i text) är att nedvärdera mottagaren och göra mottagaren passiv. Bild och text i disharmoni Fungerar ofta bättre i reklamfilm, -affisch och –annonser. Bild och text skall samspela, men på ett nästan motsägelsefullt sätt. Det verbala och det visuella språket är olika. Utnyttja det! Om bild och text säger olika saker blir mottagaren intresserad och måste aktivt försöka lösa ”pusslet”. Bra med tanke på reklam.

11 Att bryta mot de grafiska ”reglerna”
Färg Använd inte komplementfärger (de färger som ligger mittemot varandra i färgcirkeln) ihop, man kan inte se på båda två samtidigt. Att bryta mot de grafiska ”reglerna” De regler som beskrivits i presentationen kan man förstås bryta mot om det finns en idé bakom det!


Ladda ner ppt "Grafisk design av tryckt reklam"

Liknande presentationer


Google-annonser