Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nyheter inom lön & arbetsrätt Personalaktuellts lönedag 2011-11-09 Maud Falk.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nyheter inom lön & arbetsrätt Personalaktuellts lönedag 2011-11-09 Maud Falk."— Presentationens avskrift:

1 Nyheter inom lön & arbetsrätt Personalaktuellts lönedag 2011-11-09 Maud Falk

2 Vad har hänt under 2011? Arbetstidslagen Övertid/mertid Arbetsmiljölagen Samverkan Diskrimineringslagen Diskrimineringsersättning

3 Förslag inför 2012 EU-direktivInhemsk politik Bemanning Utstationering Föräldrar Visstidsanställning Ledigheter Uppsägning Lärlingar Pensionsålder

4 Bemanningsdirektivet Översyn begränsningar/förbud Likabehandlingsprincip Genomfört 5 december 2011 Förslag på ny lag om uthyrning av arbetstagare Bereds av Regeringskansliet

5 Utstationering Anmälningsskyldighet till Arbetsmiljöverket Kontaktperson Undantag vid högst 5 dagar Sanktionsavgift Remisstiden löpte ut den 14 oktober 2011

6 Föräldraledighet Minimiregler inom EU minst 4 månader/förälder en av dessa kan inte överlåtas anställningsförmåner icke-diskriminering återgång i arbete Vi uppfyller kraven i Sverige OBS! funktionshindrade

7 Visstidsanställninger Missbruk av visstidsanställningar Ändring av LAS (15 juni 2012) Remisstiden löpte ut den 14 oktober 2011

8 Ledigheter Enklare ledighetslagstiftning 8 lagar blir 5 Föräldraledighetslagen Studieledighetslagen Svenskundervisning för invandrare (SFI) Ledighet för att bedriva näringsverksamhet Ledighet för närståendevård Ledighet av trängande familjeskäl Ledighet för vissa föreningsuppdrag inom skolan Ledighet för att på grund av sjukdom prova annat arbete

9 Uppsägning Minska arbetsgivarens kostnader Se över reglerna Främja nyanställningar

10 Lärlingar Gymnasial lärlingsutbildning Hösten 2011 Ny anställningsform? Lärlingsprovanställning Underlätta ungas inträde på arbetsmarknaden Ny anställningsform?

11 Arbeta till 69 år Under utredning Slutbetänkande 1 april 2013


Ladda ner ppt "Nyheter inom lön & arbetsrätt Personalaktuellts lönedag 2011-11-09 Maud Falk."

Liknande presentationer


Google-annonser