Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Carlos Lopes, Energimyndigheten

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Carlos Lopes, Energimyndigheten"— Presentationens avskrift:

1 Carlos Lopes, Energimyndigheten
Värmepannor, varmvattenberedare och luftkonditionering baserat på preliminära arbetsdokument från Kommissionen Carlos Lopes, Energimyndigheten

2 Omfattning Lot 1 Värmepannor, för central värme, även tappvatten (kombi) Gas- & oljepannor Elpannor för centralvärme Värmepumpar Solvärme Micro-kraftvärme Max 400 kW Ackumulatortank Lot 2 - ”Dedicated” varmvattenberedare Gas/flyttande fossila bränsle El Solvärme Värmepump Lot 10 - Luftkonditionering ”room air conditioning appliances”, ”reversibla”, luft-luft värmepumpar ”local air coolers” ”comfort fans”

3 Värmepannor, Luftkonditionering, Varmvattenberedare
Lot 1 VVB Lot 2 AirCon Lot 10 Värme X - Kyla x Varmvatten Ventilation Gas, flyttande bränsle El-resistiv Spetslast Värmepump X (till vatten) X (till luft) Solvärme Mikro-kraftvärme Ackumulator Max Effekt/Storlek 400kW 12 kWthcool

4 Var i processen befinner vi oss?
Förstudie Consultation Forum Förordning antas av kommissionen Kommitté omröstning Tillsyn Fastbränsle pannor Lot 1. Pannor (gas/olja/el) (nr 2) Lot 2. Varmvattenberedare Lot 10. Lufkonditionering (nr 1 + 2)

5 Värmepannor (lot 1)

6 Energianvändning i värmepannor

7 Värmepannor (lot 1) Årsenergieffektivitet: ett bättre sätt att uttrycka effektivitet
Krav på redovisning av årsenergiffektivitet Klimat, behov och egenskap på system/byggnad behövs Klimat: Värmepumpaggregat provas enligt en ny metodik för fullast och dellast Pannor och Solenergisystem provas på motsvarande sätt I varje klimat (Strasbourg som medelklimat, Athen och Helsingfors) Beräkningsmodell under utveckling /testfas

8 Värmepannor (Lot 1) Preliminära Krav för mindre pannor <70kW
Krav och tidplan Bedömning < 70 kW årsenergifaktor El-PE faktor=2,5 & effektivitet< 0.56 => elpannor förbjudna 56% 2011 (2013?) Kravet bedöms väl kunna uppfyllas av dagens konventionella olje- och gaspannor. 64% 2013 (2015?) för <10 kW => effektivare kondenserande rena olje- och gaspannor. Kan kräva ny/ändring av rökkanal 75% 2013 (2015?) för kW => solvärme eller värmepump Möjligtvis den bästa kondenserande gaspannan med det bästa regler- och distributionssystemet Källa: WORKING DOCUMENT, on possible ecodesign requirements for boilers, European Commission,

9 Värmepannor (Lot 1) Krav för större pannor >70kW
>70kW (gäller inte årsenergikrav) Eldade pannor fullast < 88%, 30% dellast > 96% Innebär solvärme, värmepump eller kraftvärme Gas & olja: styrning så att systemsverkningsgraden >96%. Årsenergieffektivitet, med EPBD? 75% 2011 95% 2013 (på MS-nivå) Gammalt förslag, troligtvis borta Värmepumpar enligt RES direktivet Motsvarar krav i ecolabel NOx utsläpp Gas, 2013: 50 mg/kWh Olja, 2014: 105 mg/kWh Källa: WORKING DOCUMENT, on possible ecodesign requirements for boilers, European Commission,

10 Krav på Combi-boilers och Ackumulatorer
Krav från 2011/2012 on värmeförlust S < 20+0,25 x V S: värmeförlust i Watts V: volym

11 Märkning – Värmepannor (Lot 1) Preliminär layout
Kombi-pannor (även tappvatten)

12 Märkning av ackumulatortank Preliminär layout

13 Värmepannor (lot 1) Sammanfattning - preliminärt
Ny beräkningsmodell under testfas I väntan på beräkningsmodellen, möjliga konsekvenser är: Stränga krav mot gas & oljepannor på effektivitet och på utsläpp Krav för solvärme/värmepumpar/kraftvärme för större pannor Främjande av värmepumpar Förbjud mot nya elpannor Men elpannor kvar som spetslast och back-up, och reservdelar

14 Varmvattenberedare (lot 2)

15 Varmvatten 6% av EUs energianvändning Energibesparingspotencial:
Med konventionell teknik ca 35% Med förnybar och värmepump: mer än 60%

16 Varmvattenberedare Effektivitetskrav ”EU lags behind”
Alla kontinent utom EU & Africa (förutom South-Africa) har Minimum Efficiency Performance Standards (MEPS) USA har de tuffaste kraven för el-VVB, som Canada, Australia, New Zealand följde Asia har de tuffaste kraven för genomströmande gasbereddare NOx och CO utsläppskrav är ovanliga. California har de tuffaste 15/20 ppm NOx Yes No

17 VarmvattenLot 2 - ”Dedicated” varmvattenberedare
Omfattning Gas/flyttande fossila bränsle El Solvärme Värmepump

18 Varmvattenberedare Ekodesignkrav - förslag från Sept 2008
El-PE faktor=2,5 Preliminära slutsatser Innebär hårda krav för (enbart) el-VVB upp till L/XL Större el-VVB måste kompletteras till ex. med solvärme eller värmepump Inga eller låga krav på energieffektivitet av gas/olja-VVB men stränga krav för NOX &CO utsläpp

19 Load profiles water heating
Kitchen tappings (oC)‏ Shower Bath Bath+shower (simult.)‏ 55ºC 477 239 119 84 69 27 10 6 2 max.single tap (l)‏ 96 48 16 5 4 max.flow (l/min, 60ºC)‏ 4XL 3XL XXL XL L M S XS XXS 20555 10277 5355 4187 2562 1285 465 461 Qload in kWh/a 8x’M’ 16x’M’ 55ºC 35ºC 40ºC Derived from prEN “electric storage” and EN /3 “gas/solar 19 19

20 Varmvattenberedare Slutsatser
Energimyndigheten/SP test av VVB enligt förslagets metod visar att. Provmetod för provning av varmvattenberedare innehåller fel, till ex. stabiliseringsperioden är för kort  svårt att bedöma innebörden av förslaget Preliminära slutsaser. Hårda krav på el-VVB (baserat på tomgångsförluster) Inga krav på gasberedare

21 Etawh > 37% för en elberedare kräver att tomgångsförbrukning < 44 W Förutsatt att - COP = 1 (100% verkningsgrad) - Tappmönster ”L” = kWh - Inga andra förluster

22 Vilka alternativ till el-VVB?
LCC för alternativa koncept för varmvattenberedning (preliminärt) 3 stycken typhus: Fritidshus; Enfamiljshus; Mindre flerfamiljshus Livslängd 60 år ESWH vs: Genomströmming e-VVB (EIWH) Värmepump Solvärme (+ el) Pelletspanna Frånluftsvärmpump Kombiboiler, olika

23 Luftkonditionering (lot 10) Nya arbetsdokument
Ekodesignkrav Energimärkning Övergångs beräknings- och mätnings metoder

24 Energieffektiviseringskrav (MEPS) för luftkonditionering: ”EU lags behind”

25 Luftkonditionering Omfattning
Eldrivna luftkonditioneringsaggregat design load ≤ 12 kW kyla eller värme Även komfortfläktar Splits

26 Luftkonditionering Definitions - Single package (1/2)
Window and wall units

27 Luftkonditionering Definitions - Single package (2/2)
Double duct Single duct

28 Luftkonditionering Splits EU energianvändning 26 TWh/y
Marknad 4,9 units Splits

29 Luftkonditionering - Ekodesignkrav – nytt i det nya förslaget
Effektivitetskrav för “double duct” produkter under 1kW el effekt (input) Effektivitetskrav på uppvärming (COP) för “single” och “double duct” produkter “Bonus” på effektivitetskrav för att främja kylmedel med låg-GWP (Global Warming Potential): 5% för produkter med kylmedel med GWP≤150 15% för produkter med kylmedel med GWP=1

30 Krav på luftkonditionering inkl. luftluftvärmepumpar
Minimum energy efficiency performance requirements  Krav RAC – room Air Conditioner SEER SCOP(A) Ca 2013 3,6 3,2 Ca 2015 4,3 3,5 Benchmark 7,0 5,1

31 Luftkonditionering Ekodesignkrav - buller
Pdesignc/h ≤ 6 kW 6 < Pdesignc/h ≤12 kW Indoor Outdoor dB(A) 60 65 70

32 Luftkonditionering Märkning

33 Luftkonditionering Märkning – en enda skala
Energy Efficiency Class SEER/EER SCOP/COP A+++ 7.0 5,1 A++ > 6.4 > 4.6 A+ > 5.9 > 4.0 A > 5.2 > 3.4 B > 4.3 > 3.1 C > 3.6 > 2.8 D > 2.5 E > 2.7 > 2.2 F > 2.3 > 1..9 G < 2.3 < 1.9 Inga “bonus” i märkningen för produkter med låg-GWP kylmedel BAT Ecodesignkrav Steg 2, Ca 2015 Split, wall/windows Steg 1, Ca 2013 Double duct >1kW el Single duct

34 Kalendar Skriftliga kommentarer senaste 12 maj
Luftkonditionering, Lot 10 Consultation forum 23 april, Skriftliga kommentarer senaste 12 maj Kommitté september 2010 Varmvattenbereddare Lot 2, Kommitté September 2010, nytt förslag förväntas innan sommaren Pannor (lot 2), Kommitté Januari 2011 Fläktar, kommitté 11 juni 2010

35 Skicka era synpunkter Till: carlos.lopes@energimyndigheten.se

36 Extra material

37 Load profiles water heating
Kitchen tappings (oC)‏ Shower Bath Bath+shower (simult.)‏ 55ºC 477 239 119 84 69 27 10 6 2 max.single tap (l)‏ 96 48 16 5 4 max.flow (l/min, 60ºC)‏ 4XL 3XL XXL XL L M S XS XXS 20555 10277 5355 4187 2562 1285 465 461 Qload in kWh/a 8x’M’ 16x’M’ 55ºC 35ºC 40ºC Derived from prEN “electric storage” and EN /3 “gas/solar 37 37

38 Definitions Examples RAC Split

39 Definitions Examples RAC Multisplit

40 A Local air conditioner (LAC) Cooling capacity >2,2 kW

41 Tests RACs and LACs: EN 14511:2004, Air conditioners, liquid chilling packages and heat pumps with electrically driven compressors for space heating and cooling; ISO , Non-ducted air conditioners and heat pumps – Testing and rating forperformance EN 62301:2005. Household Electrical Appliances: Measurement of standby power; EN :2008. Air conditioners, liquid chilling packages, heat pumps and dehumidifiers with electrically driven compressors for space heating and cooling - Measurement of airborne noise - Determination of the sound power.

42 Värmepannor - Energy Labelling
”+” replaced Only information requirement Labelling Challenging levels, RES, HP, etc Product differentiation

43 Luftkonditionering Märkning
En enda skala (A+++ till G) Inga “bonus” i märkningen för produkter med låg-GWP kylmedel


Ladda ner ppt "Carlos Lopes, Energimyndigheten"

Liknande presentationer


Google-annonser