Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vem ska äga och driva idrottsanläggningen? 20091126. Carin Berggren (kd) ordf. Fritidsnämnden.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vem ska äga och driva idrottsanläggningen? 20091126. Carin Berggren (kd) ordf. Fritidsnämnden."— Presentationens avskrift:

1 Vem ska äga och driva idrottsanläggningen? 20091126. Carin Berggren (kd) ordf. Fritidsnämnden.

2 Jönköpings Kommun •Antal invånare 20090930: 126 113. •Jönköpings kommun styrs av "Samverkan i Jönköping", en allians bestående av Moderata samlingspartiet, Kristdemokraterna, Centerpartiet, Folkpartiet liberalerna och Miljöpartiet. •Tillsammans har ”Samverkan i Jönköping” majoritet i kommunens nämnder.

3 Idrott och fritid Jönköpings kommun 2008: •320 bidragsberättigade föreningar (fritid). •17 friluftsbad. •3 inomhusbad. •66 fotbollsplaner, gräs. •4 konstgräsplaner. •17 sporthallar. •8 vandrings- och motionsleder. •8 Ridanläggningar.

4 Politiskt förhållningssätt till ägande och drift av idrottsanläggningar: •Ha en positiv hållning och möjliggöra för de föreningar som vill ta över och driva anläggningar i egen regi. •Föreningsdrift endast om föreningen har ekonomisk möjlighet att klara av det (inkl bidrag). •Ingen politik där vi "tvingar på" föreningarna anläggningar. •Samverkan mellan föreningar, näringsliv och kommunen uppmuntras. •Vi har ingen ideologisk hållning att avstå från entreprenad men inte heller att "sälja ut". Hittills har vi valt praktiska lösningar som är ekonomiskt hållbara.

5 Föreningsdrift med ägande: •Främst äldre föreningar i utkanten av kommunen. •Ex. Orienteringsklubbar. •Visst stöd från kommunen.

6 Föreningsdrift med arrende av kommunal anläggning: •Överförda till föreningslivet under flera år. •Ex. Fotbollsanläggningar, Elljusspår, skidbackar. •Tomträtt och arrendeavtal. •Stöd från kommunen i form av teknisk kompetens och maskiner.

7 Föreningsägande med bolagsdrift: •Föreningarna har bildat driftbolag. •Ex. HV 71, golfklubbar.

8 Kommunal drift: •Ex. Anläggningar som används av flera föreningar, arena – anläggningar, badhus, isanläggningar som är tekniskt komplicerade.

9 Kommunal drift med föreningsuppdrag: •Ex. kommunens tre nybyggda aktivitetshallar. •Kommunen köper tjänster av föreningslivet. •Tangerar entreprenad men utan upphandling.

10 Kommunal drift med privat ägande: •Ex. Vandringsleder och friluftsbad. •Vandringslederna: tillsynsavtal med föreningslivet. •Friluftsbaden: kommunen arrenderar, tillsynsavtal med föreningslivet.

11 Anläggningar med privat ägande och drift: •Ex. Golfbanor, gym och SPA-anläggningar, friskolor, konferensanläggningar, kanot och ridanläggningar.

12 Problemställningar: •Jämn kvalitet? •Demografi. •Hur mycket orkar föreningarna? •Föreningarnas personalförsörjning.

13 Framtidsvisioner! •Flera anläggningar med föreningsdrift. •Utveckling av anläggningar med hänsyn till samhällsutvecklingen. •Nya idrotter och aktiviteter. •Spontanidrott. •Oorganiserade aktiviteter, föreningslösa.

14 Kontaktpersoner Fritidsförvaltningen Jönköpings kommun: Ylva Millback: ylva.millback@jonkoping.se Johan Eriksson: johan.eriksson@jonkoping.se Mats Berggren: mats.berggren@jonkoping.se carin.berggren@kristdemokraterna.se

15 FRÅGOR?


Ladda ner ppt "Vem ska äga och driva idrottsanläggningen? 20091126. Carin Berggren (kd) ordf. Fritidsnämnden."

Liknande presentationer


Google-annonser