Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Upphandling och uppföljning

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Upphandling och uppföljning"— Presentationens avskrift:

1 Upphandling och uppföljning
SKL:s priofråga ”bättre stöd till utsatta barn” Projekttid mars-november -10 Kommunerna efterfrågade stöd Utförarna efterfrågade enhetlighet ”Upphandling och uppföljning av HVB - för barn och unga”, SKL 2010 Annika

2 Upphandlingsprocessen

3 Utvärderingsmodell Skallkrav – börkrav? Vad innebär det?
Lägsta pris/ekonomiskt mest fördelaktigt (”Kvalitetsupphandling”) För- och nackdelar Hur utvärderar man? Rörelse mot kundvals(LOV)liknande förfrågningsunderlag MAya

4 Kollision mellan socialtjänsten och LOU
Individens behov (SoL) – leverantörens rätt (LOU) Direktupphandling Rangordning Undantag Var tydlig med kommunens intentioner. Kommer undantag göras? Avrop/beställningsorder Maya

5 Upphandling Direkt-upphandling SiS Egen regi Ramavtal Ev individavtal
Placering Uppföljning Annika

6 UBU Uppföljning Barn och Unga- vård och boende (fd. H.U.U.S.)
Södertörnskommunerna - nätverk Projekttid 1 jan juli 2012 Styrgrupp FOU Södertörn/SKL Projektgrupp Huddinge, Södertälje, Botkyrka, Salem, Nacka Haninge, Värmdö, Nynäshamn

7 Syfte Ge underlag för jämförelse vid tex upphandling
Ge kunskap om institutionerna Ge bättre underlag inför placering Ge underlag för jämförelse vid tex upphandling Uppfylla kommunens krav på uppföljning God kvalitet ”Får vi vad vi köper?”

8 Användaruppföljning Barn/ Vårdnads- Handläggare ungdom havare
Upplevd kvalitet Tjänstekvalitet Analys av resultat

9 Utgångspunkter Ökat tryck på uppföljning och kvalitetssäkring
Evidensbaserat arbete i socialtjänsten Bästa kunskap för tillfället? Brukarens erfarenhet och önskemål? Professionell bedömning av ovan. Kommunernas ansvar för god kvalitet

10 Fokus Kritiska variabler (sammanbrott, lagrum osv)
Måluppfyllelse (enligt BBIC) Skola och hälsa Trygghet, omhändertagande Utförarkompetens

11 Handläggarfrågor 47st Bakgrundsvariabler Uppgifter om utförare
Kön, ålder (ej namn, personnummer), placeringsorsaker, diagnos osv Uppgifter om utförare Namn, antal platser, målgrupp, metoder kompetens, samverkan osv Uppgifter om placeringen Akut/planerad, måluppfyllelse enl BBIC, omhändertagande, adm

12 Frågor till ungdomen 24 st
Boendemiljö/integritet Knackade personalen på? Var det rent och fräscht? Kunde du prata enskilt i telefon? Tillgång till internet, inflytande Stöd, trygghet, omhändertagande Stöd i skolarbete, i ungdomsgruppen, i familjerelationer, tillit till personalen? Utsatthet, möjlighet till läkarkontakt Vardag Förbättrade kost- o motionsvanor, fritid

13 Frågor till vårdnadshavare 20 st
Måluppfyllelse Fick barnet hjälp med sina problem/skol-arbete/hälsa? Personalens kompetens Bemötande, samverkan, stöd Omhändertagande Hur trivdes ditt barn? Trygghet, inflytande i vardagen? Kost?

14 När? Efter avslutad dygnetruntplacering på HVB, SiS, i träningslägenhet eller stödboende Vid såväl SoL som LVU som LSU- placeringar (pga uppföljningsansvar) För åldrarna 12-21år Placeringen har pågått minst 7 dagar Inom 3 månader från avslut

15 Hur? Formulär finns i systemet och på papper
Handläggare besvarar bakgrund och själv ”sin” del Ungdomar besvarar sina frågor genom intervju el enskilt. Vårdnadshavare (el motsvarande) svarar vid intervju Man kan lägga en del i taget

16 Resultat Alla enkäter bearbetas i systemet
Alla användare kan se resultaten – i realtid Resultaten är aggregerade utifrån de svar som läggs in i systemet. Resultat är kommunens arbetsmaterial och inte per automatik offentligt Var försiktig med siffror!

17 Vad kommer ut? Jämförelsematerial – exempel:
Vilken institution får bäst resultat i måluppfyllnad? Vilken institution har flest sammanbrott? Resultatmöjligheter – exempel: ”andel placeringar som slutar i sammanbrott” ”procentuell måluppfyllnad” ”andel utförare som ger stöd i skolan” ”andel placerade som upplever att de blivit kränkta”

18 Framöver Göteborg, Linköping, Norrköping.. fler kommuner på väg in
Utvärdering av systemet Familjevård Öppenvård?


Ladda ner ppt "Upphandling och uppföljning"

Liknande presentationer


Google-annonser