Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kommerskollegiums arbete med handelshinder

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kommerskollegiums arbete med handelshinder"— Presentationens avskrift:

1 Kommerskollegiums arbete med handelshinder
Ola Landström 1 September 2011 Ola Landström, Kommerskollegium

2 Vad är Solvit? Initierades av Kommissionen 2002
Ett SOLVIT-center i varje EU- och EES-land Företag och privatpersoner kan anmäla gränsöverskridande problem Hinderärenden handläggs inom viss tidsfrist Kostnadsfritt för användarna!

3 När kan Solvit hjälpa till?
Gränsöverskridande problem…. …orsakat av nationell myndighet Felaktig tillämpning av EU-rätten Inte föremål för domstolsprövning

4 Statistik kring Solvit
Ca 10 ärenden mot Norge tom. Juli 2011 3 mot Finland Ca 130 ärenden per år 149 ärenden 2010 89/60 Sverige/EES Majoriteten personärenden Lösningsprocenten 90 %

5 Hur fungerar SOLVIT? Land A Land B Nationellt Nationellt Solvit-center
Lösningen kommuniceras via klientens Solvit-center Land B Samarbetar för att hitta en möjlig lösning Nationellt Solvit-center Nationellt Solvit-center Samarbetar för att formulera problemet, och undersöka möjliga lösningar Samarbetar för att hitta en lösning som är i enlighet med EU-rätten Problem Företag eller privatperson Statlig myndighet Lösning i enlighet med EU-rätten

6 Kollegiets arbete med handelshinder på den inre marknaden
Samarbete med myndigheter i Sverige och Utomlands Informationsinsatser och utbildningar PCP, Kontaktpunkten för tjänster

7 www.kommers.se www.solvit.eu


Ladda ner ppt "Kommerskollegiums arbete med handelshinder"

Liknande presentationer


Google-annonser