Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Biblioteken i siffror – och några nya siffror Statistik kring framgångsrik biblioteksverksamhet 1.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Biblioteken i siffror – och några nya siffror Statistik kring framgångsrik biblioteksverksamhet 1."— Presentationens avskrift:

1 Biblioteken i siffror – och några nya siffror Statistik kring framgångsrik biblioteksverksamhet 1

2 Utgångspunkten • Varför lyckas vissa bibliotek låna ut mer och locka fler besökare än andra? 2

3 Metoden • Regressionsanalys • Enkla jämförelser 3

4 Exempel på vanlig regressionsanalys Vad styr efterfrågan på en viss bil? Möjliga faktorer; pris, kvalitet och service Efterfrågan mäts i försäljning Pris mäts i valuta Kvalitet mäts t ex i genomsnittligt antal fel under ett år Service mäts genom enkäter 4

5 • I rapporten mäts efterfrågan med hjälp av följande parametrar: − totala utlåningen (dvs. böcker och AV-medier) per invånare − boklån per invånare − AV-utlån per invånare − barnbokslån per invånare − besök per invånare Att mäta efterfrågan på bibliotekstjänster 5

6 Faktorer som påverkar efterfrågan • Vilka faktorer gör då att efterfrågan ökar eller minskar? • De faktorer som i rapporten antas påverka efterfrågan − antal bibliotek per invånare − driftskostnad per invånare − kostnad per lån och invånare − totalt mediebestånd per invånare − antal böcker per invånare − nyförvärv av böcker per invånare 6

7 Vår analys 12345678910111213141516 Biblioteks- systemPersonal och ekonomi Bestånd Nättjänster Datorer tillgängliga för allmänheten Antal biblio- teksenheter per 1000 invånare Total drifts- kostnad (kr) per invånare Kostnad per lån (bok + AV) Årsverken/ 1000 invånare Årsverken barn o ungd. / 1000 barn (0-14 år) Totalt medie- bestånd per invånare Antal böcker per invånare AV-bestånd per invånare Nyförvärv, böcker per invånare Antal barnb per barn 0-14 år Tidningar, titlar per 1000 invånare Tidskrifter prenum per 1000 invånare Tidskrifter, titlar per 1000 invånare Betal- databaser Totalt antal datorer Datorer per 100 000 invånare Total utlåning per invånare xxx xx x Boklån per invånare xx xx x AV-utlån per invånare xx x xxx Antal barn- bokslån per barn 0-14 år xx x x Antal besök per invånare xx xxxxxxxxxx Aktiva låntagare per invånare xxxx xx xx E-Boklån per invånare xx xx x 7

8 Hög utlåning per invånare • Viktigaste påverkansfaktor: − hög kostnad för bibliotekstjänsterna per invånare • En fördubbling av kostnaderna medför en ökning av utlåningen med 25 procent. 8

9 Hög utlåning • Andra faktorer som ger hög utlåning per invånare • Stort mediebestånd − En fördubbling av mediebeståndet per invånare skulle statistiskt öka utlåning per invånare med 14,5 procent • Stora nyförvärv − En fördubbling av nyförvärvet av böcker per invånare skulle öka utlåning per invånare med 11,7 procent. 9

10 Emmaboda visar vägen Högst total utlåning per invånare och år 1 Emmaboda 13,5 2 Bollebygd 12,8 3 Borgholm 12,8 4 Stenungsund 12,7 5 Tingsryd 12,7 6 Åsele 12,7 7 Höganäs 12,5 8 Bjurholm 12,4 9 Dorotea 12,4 10 Härryda 11,5 10 Flest boklån per invånare och år 1 Emmaboda12,6 2 Bjurholm11,4 3 Tingsryd11,2 4 Åsele11,1 5 Höganäs10,9 6 Borgholm10,9 7 Borås10,7 8 Dorotea10,4 9 Övertorneå10,4 10 Härryda10,2

11 För att öka utlåningen.. bör kommuner satsa på att: • bevilja större anslag till biblioteken • förbättra de totala mediebestånden • avsätta större resurser för nyförvärv av böcker 11

12 Många barnbokslån • Viktigaste påvekansfaktorn • Antalet barnböcker − En fördubbling av antalet barnböcker skulle medföra en 30-procentig ökning av barnboksutlåningen. − De 25 kommuner som har högst total utlåning av barnböcker per barn har i genomsnitt tre gånger fler barnböcker per barn jämfört med genomsnittskommunen i riket. • Personaltäthet − En fördubbling av antalet årsverken barn och ungdomar per invånare skulle däremot öka barnboksutlåningen med 16 procent. 12

13 Många biblioteksbesök • Viktigaste påverkansfaktorn • Kostnaden − En tioprocentig kostnadsökning skulle medföra en ökning av antalet besök per invånare med fem procent. • Antal tidskriftstitlar − En ökning av antalet tidsskriftstitlar med tio procent medför att besöken kan väntas öka med en och en halv procent. • Antalet datorer − En ökning av antalet datorer med tio procent skulle öka antalet besök per invånare med drygt en procent. 13

14 Många biblioteksbesök • Såväl analysen av 2010 år siffror som analysen av 2005 års siffror visar att: − antal bibliotek och − antal böcker, Saknar signifikant förklaringsvärde för antalet besök per invånare. 14

15 Åre visar vägen.. Flest antal besök per invånare och år 1 Åre41,5 2 Oxelösund19,4 3 Pajala18,9 4 Nacka17,4 5 Vindeln15,2 6 Härryda15,1 7 Bräcke14,3 8 Söderköping14,3 9 Essunga14,0 10 Härnösand13,9 15

16 Sammanfattningsvis Viktigt för att öka efterfrågan • Satsa större resurser på biblioteksverksamheten • Många nyförvärv • Bra utbud av datortjänster • Många tidskriftstitlar Inte viktigt för att öka efterfrågan • Storleken på det totala bokbeståndet • Antal bibliotek 16

17 Är höga driftskostnaden enda chansen? • Nej! • Många kommuner lyckas förena låga driftskostnader med hög efterfrågan. Ett sätt att mäta detta är att jämföra de totala driftskostnaderna per invånare och år med den totala utlåningen per invånare och år. • Om man rankar kommunerna efter hur väl de klarar sig i dessa båda variabler jämfört med landets övriga kommuner och väger samman detta får man följande tabell. 17

18 Topplistan Bästa kombination av driftskostnader och totala utlån DriftskostnadTotal utlåning Total drifts- kostnad (kr) per invånare och år Nationell ranking Total utlåning per invånare och år Nationell ranking Sammanvägd ranking 1Örnsköldsvik215,439,35760 2Nässjö272,7229,45375 3Hudiksvall291,4359,26095 4Täby269,2208,87696 5Ockelbo162,918,29697 6Kungsbacka319,8619,940101 7Lerum287,9328,878110 8Alingsås290,6348,877111 8Filipstad303,6479,069116 10Älvsbyn367,911210,721133 18


Ladda ner ppt "Biblioteken i siffror – och några nya siffror Statistik kring framgångsrik biblioteksverksamhet 1."

Liknande presentationer


Google-annonser