Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Presskonferens 2009-11-09. Introduktion Birgitta Böhlin Ordförande Apoteket Omstrukturering AB.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Presskonferens 2009-11-09. Introduktion Birgitta Böhlin Ordförande Apoteket Omstrukturering AB."— Presentationens avskrift:

1 Presskonferens 2009-11-09

2 Introduktion Birgitta Böhlin Ordförande Apoteket Omstrukturering AB

3 2014-06-29 | 3 Bakgrund •Utredning –21 december 2006. Apoteksmarknadsutredningen tillsätts –8 januari 2008. Betänkande till regeringen •Propositioner –Proposition om sjukhusens läkemedelsförsörjning och ny lagstiftning trädde i kraft 1 september 2008 –Proposition om moderbolag till Apoteket AB och vissa omstruktureringsåtgärder maj 2008 –Proposition om omreglering av apoteksmarknaden och ny lagstiftning trädde i kraft 1 juli 2009 –Proposition om receptfria läkemedel i handeln och ny lagstiftning trädde i kraft 1 november 2009 –Förslag om djurläkemedel bereds i Regeringskansliet

4 2014-06-29 | 4 Bakgrund, forts. •Apoteket Omstrukturering (OAB) bildades sommaren 2008 •Moderbolag till Apoteket AB •Bolagsstämmovald styrelse: –Birgitta Böhlin, ordf. –Gunvor Engström –Jan Forsberg –Ann-Christin Nykvist –Sofia Wallström •Rekrytering av vd: Eva-Britt Gustafsson

5 Målsättningar med reformen (prop. 2008/09:145) •Trygg och säker läkemedelsförsörjning •Ökad tillgänglighet •Förbättrad service •Utvecklat tjänsteutbud •Möjliggöra småföretagande •Låga läkemedelskostnader •Tillskapa en lagstiftning som står i samklang med EG- rättsliga principer

6 Försäljningsprocessen Eva-Britt Gustafsson vd, Apoteket Omstrukturering AB

7 2014-06-29 | 7 Analysfas •Analysarbete avseende lönsamhet och struktur på jämförbara marknader •Prismodellen effekter •Apotekets framtida marknadsandel •Genomlysning av Apotekets lönsamhet på apoteksnivå •Kartläggning av verksamhet och rutiner

8 2014-06-29 | 8 Analysfas, forts. •Kluster skapades i syfte att ge möjligheter för en god konkurrens, mångfald, effektiv drift samt attrahera olika typer av köpare •Några parametrar som utvärderades: •Geografisk täckning •Lokala konkurrensförhållanden •Apotekens mikroläge •Lönsamhet •Inriktning •Klusterstorlek •Storlek på apotek

9 2014-06-29 | 9 Analys, forts. •Förberedelser för Apoteket AB: –Ekonomisk analys –Kartläggning och överlåtelser av avtal •Leverantörer •Lokaler •Datasystem •Myndigheter •Vårdgivare

10 2014-06-29 | 10 Genomförande •Den 5 maj 2009 offentliggjorde OAB vilka apotek som ingick i olika kluster •Informationsmemorandum till potentiella köpare från mitten av maj •Bolagisering av apotekskluster inför försäljning –Dessa har bedrivit verksamhet som bolag sedan 1 juli i år –MBL förhandlingar – cirka 4 500 personer omfattades

11 2014-06-29 | 11 Genomförande - övergångslösningar •För att kunna bolagisera och överlåta apotekskluster har övergångslösningar tagits fram: –Övergångslösning IT •omfattar Apoteket AB:s interna datasystem •måste ersättas inom en tvåårsperiod •erbjuds även nya aktörer –Övergångslösning varuförsörjning •erbjuder varuleveranser i sex månader •erbjuds även nya aktörer

12 2014-06-29 | 12 Budprocess •Beslut om processregler för att säkerställa konkurrens och mångfald –Kluster 1 + ett mindre kluster –Kluster 2 + två mindre kluster –Max tre små kluster kan förvärvas tillsammans –Bud fick läggas på samtliga kluster •Budgivning i slutet av oktober •Budutvärdering

13 Marknadsöversikt Apotek HjärtatApoteket AB Kronans Droghandel MedstopVårdapoteket Småföretagar- gruppen + Nyetableringar

14 2014-06-29 | 14 Konkurrensbild •Denna process innebär att mer än sex apoteksaktörer kommer att finnas på den svenska marknaden: –Apoteket AB –Småföretagarna –De fyra köparna av kluster –De aktörer som har uttalat att de skall öppna nya apotek. •Detta ger som resultat en god marknadsstruktur med aktörer av varierande storlek, med olika inriktning och geografisk spridning

15 2014-06-29 | 15 Nästa steg •Ansökan till Läkemedelsverket om tillstånd att överta apoteken •Ansökan om förvärvsprövning till konkurrensmyndigheter •Tillträde till apoteken kan inte ske förrän båda prövningarna avslutats. Därför varierar tillträdestidpunkterna •Överlämnandeprojekt har förberetts inom Apoteket avseende överlämning av verksamhet, varuleveranser samt IT till nya huvudkontorsfunktioner


Ladda ner ppt "Presskonferens 2009-11-09. Introduktion Birgitta Böhlin Ordförande Apoteket Omstrukturering AB."

Liknande presentationer


Google-annonser